Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Rapala VMC
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.70 EUR
Kurssi: 6.08 EUR
Kurssi hetkellä: 10.3.2021 - 5:27

Nostamme Rapalan tavoitehintamme 6,7 euroon (aik. 6,2 euroa) ja toistamme lisää-suosituksen. Emme ole tehneet ennustemuutoksia, mutta osakkeen tuotto/riski-suhde on näkemyksemme mukaan parantunut, mikä heijastuu hyväksymäämme arvostukseen. Pure Fishingin omistajan hankittua 19,2 % Rapalasta on todennäköisyys mielestämme noussut, että brändien piilevä potentiaali purkautuisi omistajille ostotarjouksen kautta. Myös itsenäisenä yhtiönä on arvostus edelleen edullinen käänteen edetessä lähivuodet odotustemme mukaisesti. 

Todennäköisyys Rapalaa koskevalle ostotarjoukselle on mielestämme noussut

Rapala tiedotti aiemmin helmikuussa, että belgialainen Sofina oli myynyt 19,2 %:n omistuksensa yhtiöstä yhdysvaltalaiselle pääomasijoittaja Sycamore Partners Managementin alaiselle yhtiölle. Kyseinen pääomasijoittaja omistaa myös kalastusmarkkinan suurimman pelurin Pure Fishingin, ja yhtiöiden yhdistäminen loisi arviomme mukaan merkittävät synergiat. Tällä logiikalla myös mahdollisen ostotarjouksen hinnalla olisi edellytyksiä nousta selvästi yli Rapalan nykykurssin. Ostotarjouksen todennäköisyydet ovat arviomme mukaan kokonaisuutena hieman nousseet, vaikkakin lopputulema on edelleen hyvin epävarma ja riippuu pääomistaja VMC:n aikeista. Rapalan johto kommentoi aihetta Angling Internationalin haastattelussa aiemmin ja sen perusteella VMC on sitoutunut Rapalan nykyisen strategian toteuttamiseen. Siten Rapalan jatko itsenäisenä näyttää edelleen todennäköisimmältä vaihtoehdolta lyhyellä aikavälillä. Meidän on kuitenkin vaikea nähdä, että Sycamore olisi tehnyt näin merkittävän sijoituksen, jos koko Rapalan hankintaa ei jossain vaiheessa nähtäisi realistisena vaihtoehtona.

Rapalan käänne saatu hyvään vauhtiin ja ennustamme positiivisen kehityksen jatkuvan

Rapalan 2021 liikevoiton (vrt.) 22,6 MEUR:n ennusteemme on ennallaan ollen linjassa ohjeistuksen ”liikevoitto (vrt.) samalla tasolla tai korkeampi kuin vuonna 2020 (21,5 MEUR)” kanssa. Käsityksemme mukaan talviurheilu- sekä talvikalastuskausi on lähtenyt säiden puolesta hyvin liikkeelle kaikilla relevanteilla markkinoilla. Hyvä talvikausi luo myös positiivista kierrettä kesäkautta ajatellen, kun vähittäiskauppa-asiakkaiden varastot ovat konvertoituneet käteiseksi. Tärkeimmillä markkinoilla (Pohjois-Amerikka, Ranska, Suomi) asiakasliikkeet ovat saaneet olla myös auki, mutta yksittäisissä maissa liikkeitä on ollut suljettuna. Tulostasolla on 2022-2024 eväitä nousta selvästi, jos yhtiö saa korkean myyntikatteen omaavien omien tuotteiden myynnin käännettyä kestävälle kasvu-uralle (mm. vapa- ja kelaliiketoiminta sekä muut orgaaniset kasvuhankkeet) niiden skaalatessa kuluja tehokkaasti.

Nykyinen tilanne herkullinen omistajien kannalta, sillä arvon purkautumiselle on kaksi mahdollista reittiä

Rapalan oikaistut tuloskertoimet (2021e P/E 18x ja EV/EBIT 14x ja 2022e P/E 15x ja EV/EBIT 11x) ovat edelleen suhteellisen edulliset defensiiviselle kuluttajabrändiyhtiölle. Tästä osoituksena Rapalaa hinnoitellaan tulospohjaisesti noin 20 % alennuksella suhteessa verrokkeihin. Tuloskasvunäkymä säilyy hyvänä strategian toteuttamisen edetessä, sillä arvioimaamme täyteen potentiaaliin (liikevoitto 10-15 %) on vielä rutkasti matkaa (2021e liikevoitto 8,7 %). Rapalan käänteen etenemisvauhtiin liittyy edelleen myös epävarmuutta, mitä historialliset tulospettymykset alleviivaavat, ja se pitää tuottovaatimuksemme koholla. Näemme tuotto/riski-suhteen kuitenkin kokonaisuutena parantuneen, sillä arvon purkautumiselle on ilmestynyt myös strategian onnistuneen toteutuksen ohella potentiaalinen toinen reitti. Optio liiketoiminnan myynnistä pääkilpailijalle hyvään hintaan pienentää mielestämme merkittävän kurssilaskun riskejä, vaikka Rapalan kehitys jäisikin lähivuosina odotuksistamme.

Käy kauppaa. (Rapala VMC)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 261,3 261,3 272,4
- kasvu-% -5,1% 0,0% 4,2%
Liikevoitto (EBIT) 10,8 20,6 26,9
- EBIT-% 4,1% 7,9% 9,9%
EPS (oik.) 0,31 0,34 0,42
Osinko 0,00 0,10 0,15
P/E (oik.) 14,1 18,0 14,4
EV/EBITDA 9,9 8,8 8,0
Osinkotuotto-% 0,0% 1,6% 2,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Rapala on vuonna 1936 perustettu maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja sekä myyjä. Yhtiön myynnistä noin 2/3 osaa muodostui konsernin omista tuotteista ja loput kolmansien osapuolten tuotteiden jakelusta yhtiön globaalin jakeluverkoston läpi. Rapalan jakeluverkosto on erittäin laaja ja se kattaen lähes 40 maata. Täysin omistettujen jakeluyhtiöiden lisäksi Rapalalla on yhdessä omistetut jakeluyhtiöt Shimanon kanssa joissa määräysvalta on Rapalalla. Lisäksi Rapala käyttää ulkopuolisia jakelijoita noin sadassa maassa.