Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Rapala VMC
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.10 EUR
Kurssi: 2.80 EURKurssi hetkellä: 31.10.2019 - 7:28

Rapala kertoi eilen käynnistävänsä globaalin uudelleenjärjestelyohjelman, jonka tavoitteena on tehostaa operatiivista toimintaa, pienentää liiketoiminnan kuluja sekä alentaa nettokäyttöpääomaa. Ohjelma on linjassa Rapalan nykyisen strategian kanssa, mutta näkemyksemme mukaan se kiihdyttää nykyistä hitaasti edennyttä muutosprosessia. Tavoiteltujen kustannussäästöjen suuruusluokka on noin 10 MEUR ja mittakaava on jo huomattava (2019e: Rapalan liikevoitto 15,1 MEUR). Pidämme ohjelmaa tervetulleena, sillä yhtiön liian korkeat kiinteät kustannukset ovat jo pitkään haudanneet vahvojen brändien korkean hinnoitteluvoiman alleen. Emme ole tässä vaiheessa tehneet ennustemuutoksia ja odotamme Rapalan tiedottavan prosessin etenemisestä yksityiskohtaisemmin. Näkemyksemme on ennallaan, mutta luottamuksemme vuoteen 2022 mennessä ennustamaamme selvää liikevoiton parannusta (9 MEUR) kohtaan on lievästi noussut aloitettujen toimien seurauksena.

Euroopan liiketoiminnoissa ja jakelussa Rapala alkaa käsityksemme mukaan aiempaa voimakkaammin keskittää toimintojaan. Pidämme liikettä järkevänä, sillä johtuen historiallisissa syistä (mm. yrityskaupat) eri maihin on muodostunut lukuisia rinnakkaisia toimintoja (ostot, varastot, IT-järjestelmät, hallinto). Keskittämällä toimintoja yhtiön kiinteitä kustannuksia saadaan pienennettyä ja ne skaalautuvat suuremmalle myyntivolyymille. Maakohtaisten jakeluyhtiöiden paikallista myyntivoimaa ei käsityksemme mukaan olla vähentämässä, joten ohjelman onnistuessa Rapalan myynti ei juurikaan kärsisi. Arviomme mukaan prosessi on kuitenkin aikaa vievä, sillä suunnitellut toimenpiteet tullaan neuvottelemaan paikallisesti kussakin maassa, joihin toimenpiteet vaikuttavat. Ilmoitetut toimet ovat tärkeitä myös siitä näkökulmasta, että ensi vuonna Rapalan Euroopan liikevaihdosta on poistumassa huomattava osuus, kun Shimanon vapojen ja kelojen (n. 25 MEUR) jakelusopimus päättyy, sillä osa jakelun korkeista kiinteistä kustannuksista on aiemmin voitu kohdistaa tälle volyymille.

Tehostamisohjelman toisena pääkohta on jälleen Batamin tehdas. Yhtiö on aloittanut jo 2018 osassa tuotantoa järeät toimet ulkoistamalla sitä osaa tuotannosta Kiinaan alihankkijoille, mitä Batamilla ei kyetä tekemään kannattavasti. Arviomme mukaan tuotannon osien ulkoistuksia tullaan jatkamaan ohjelman puitteissa. Kokonaisuudessa Rapala odottaa edellä mainittujen kustannussäästöjen toteutuvan asteittain vuodesta 2020 alkaen ja toteutuvan noin kahden vuoden kuluttua tästä. Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kustannukset Rapala raportoi ”vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä” vuoden 2019 toisesta vuosipuoliskosta lähtien.

Rapala vahvisti myös aikomuksensa laskea liikkeeseen uuden arviolta enintään 25 MEUR:n hybridilainan. Ennusteemme ovat jo olettaneet hybridilainan liikkeelle laskua, sillä Rapala kertoi jo kesällä harkitsevansa instrumenttia rahoittaakseen DQC Internationalin vähemmistöosuuden (13 Fishing -brändin vavat ja kelat) yritysoston. Laina on tarkoitus laskea liikkeelle marraskuussa ja odotamme sen koron nousevan edellistä hybridilainaa hieman korkeammaksi, sillä keväällä pois maksetun lainan korko (5,375 %) oli ennätysalhainen.

 

Käy kauppaa. (Rapala VMC)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Rapala konserni on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Rapalan jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 262,4 262,9 262,3
- kasvu-% 3,6% 0,2% -0,2%
Liikevoitto (EBIT) 14,8 15,1 17,2
- EBIT-% 5,6% 5,7% 6,5%
EPS (oik.) 0,17 0,17 0,22
Osinko 0,06 0,06 0,10
P/E (oik.) 17,7 16,1 12,9
EV/EBITDA 9,5 7,9 6,4
Osinkotuotto-% 2,0% 2,1% 3,6%
Uusimmat ennusteet