Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Rapala VMC
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.30 EUR
Kurssi: 2.38 EUR
Kurssi hetkellä: 19.3.2020 - 7:41

Laskemme Rapalan tavoitehintamme 2,3 euroon (aik. 3,1 euroa) ja suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää). Koronaviruksen leviämisen heikentämä talousnäkymä sekä asiakasliikkeiden sulut vaikuttavat negatiivisesti Rapalan ennusteisiimme. Rapalan kärsimät vauriot riippuvat voimakkaasti kriisin kestosta, johon tällä hetkellä on huono näkyvyys. Rapalan vahvojen brändien sisällään pitämä tulospotentiaali uhkaa jälleen karata horisonttiin ja poikkeuksellisen epävarmuuden vallitessa tuotto/riski-suhde on painunut mielestämme lievästi epäedulliseksi.

Urheilukalastus on defensiivinen markkina, mutta nykyiset rajoittamistoimet vaikuttavat  siihen selvästi

Urheilukalastuksen markkina on defensiivinen, mistä osoituksena Rapalan liikevaihto laski vuoden 2009 finanssikriisissä vain noin 4 %. Nykyinen korona-kriisi on kuitenkin luonteeltaan erilainen, sillä valtioiden voimakkaat toimet viruksen leviämisen estämiseksi laskevat arviomme mukaan nopeasti Rapalan tärkeiden asiakkaiden eli vähittäiskauppojen asiakasmääriä. Monissa maissa asiakkaiden liikkeitä on jouduttu jo väliaikaisesti sulkemaan, mutta verkkokaupoista tuotteita voi kuitenkin edelleen tilata. Urheilukalastus on myös esim. joukkueurheilulajeja paremmassa asemassa, koska itse aktiviteettia ei ole rajoitettu. Myöskään Rapalan varastot eivät vanhene, vaikka niitä ei saataisikaan myytyä tämän vuoden sesongissa, mikä suojelee pahimmalta kriisiytymiseltä. Helmikuun tilinpäätöksen yhteydessä jo ennen koronatilanteen kärjistymistä Rapala ohjeisti myynnin ja liikevoiton laskevan Shimano-yhteistyön muutoksista sekä heikoista talvikeleistä johtuen, joten lähtökohdat tähän vuoteen olivat vaisut.

Tulosennusteemme laskivat jyrkästi, sillä kustannusrakenne ei juurikaan jousta

Arviomme mukaan Rapalan Q1-toimitukset ovat edenneet pitkälti odotustemme mukaan, mutta koronaviruksen painaessa ennustamaamme kysyntää nopeasti olemme laskeneet 2020 liikevaihtoennustettamme noin 5 %:lla 251 MEUR:oon (2019: 275 MEUR). Korkeasta myyntikatteesta sekä korkeista kiinteistä kuluista johtuen lasku näkyy vivulla kannattavuudessa ja leikkasimme liikevoiton (oik.) ennustettamme 40 %:lla 9,1 MEUR:oon (2019: 17,8 MEUR). Vuonna 2021e liikevaihto elpyy ennusteessamme 259 MEUR:oon (aik. 265 MEUR) taudin asettamien rajoitusten helpottaessa ja samalla nykyinen 10 MEUR:n säästöohjelma tulee läpi. Myös 13 Fishing -tuotteiden pitäisi alkaa paikata Shimano-myynnin poistumaa vuonna 2021, mikäli tuotteiden lanseeraus ei nykyisessä tilanteessa viivästy. 2021 liikevoiton ennusteemme on nyt 15,9 MEUR (aik. 18,8 MEUR). Yhtiöllä oli 2019 lopussa noin 30 MEUR:n käyttämätön luottolimiitti, mikä voi tulla tarpeeseen, jos tulos heikkenee odotuksiamme enemmän tai jos yhtiön varastot paisuvat johtuen toimitusketjun pitkistä viiveistä ja hitaasta reagoinnista äkisti laskevaan kysyntään.

Strategian eteneminen edelleen osakkeen tärkein ajuri, mutta kriisi pitää selättää ensin

Toteutuneella 2019 tuloksella Rapalan P/E-kerroin 10x olisi hyvin houkutteleva defensiiviselle kuluttajabrändiyhtiölle. Ennustelaskujen jälkeen 2020e kertoimet nousevat kuitenkin erittäin korkeiksi, eivätkä ne tarjoa tukea osakkeelle. 2021e P/E-kerroin laskee ennusteessamme jälleen 10x:ään mutta ennusteemme realisoitumiseen liittyy merkittävää epävarmuutta epidemian keston ja sen kerrannaisvaikutusten osalta.  Ennusteemme myös olettaa Rapalan strategian keskeisten projektien etenevän suunnitellusti, mikä voi olla ylioptimistista uuden johdon fokuksen kohdistuessa akuutin kriisiin hoitoon. Yhtiön P/B 0,7x (hybridilainasta oikaistu) on hyvin matala korostaen yhtiön korkeaa potentiaalia, jos strategia onnistuu tavoitellussa oman pääoman tuoton parantamisessa. Poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa osakkeelta vaatimamme tuottovaatimus on noussut selvästi ja vaikka samalla osakekurssi on laskenut voimakkaasti ei turvamarginaali vaikuta tällä hetkellä riittävältä positiivisen suosituksen toistamiselle.

Käy kauppaa. (Rapala VMC)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 275,4 251,1 259,4
- kasvu-% 5,0% -8,8% 3,3%
Liikevoitto (EBIT) 13,4 7,1 13,9
- EBIT-% 4,9% 2,8% 5,4%
EPS (oik.) 0,21 0,02 0,22
Osinko 0,00 0,06 0,10
P/E (oik.) 13,1 124,5 10,9
EV/EBITDA 7,8 10,0 7,4
Osinkotuotto-% 0,0% 2,5% 4,2%
Uusimmat ennusteet

Rapala konserni on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Rapalan jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa.