Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Rapala VMC
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 12.00 EUR
Kurssi: 10.60 EUR
Kurssi hetkellä: 19.7.2021 - 7:15 Analyysi päivitetty: 18.7.2021

Nostamme tavoitehintamme 12,0 euroon (aik. 9,0 euroa) ja toistamme lisää-suosituksen. Rapalan H1-tulos oli todella vahva korkeakatteisen myynnin valuessa tehokkaasti alariville. Myynti sai selkeää vetoapua pandemian synnyttämästä kalastusbuumista sekä hyvistä keleistä, mutta tärkeämpänä tekijänä taustalla näemme yhtiötä kroonisesti vaivanneiden ongelmien ratkaisemisen. Tuloskasvulla on kaikki edellytykset jatkua lähivuosina, sillä täyteen potentiaaliin on vielä matkaa ja myös arvostus on edullinen tekemiemme ennustenostojen jälkeen.

Rapala tekee näkemyksemme mukaan täysin oikeita asioita kestävän tuloskäänteen aikaan saamiseksi

Kommentoimme Rapalan H1-raporttia perjantaina tarkemmin täällä. Tiivistettynä H1-tulos ylitti korkeat odotuksemme reilulla marginaalilla. Kalastusbuumi sekä hyvät kelit selittivät osan vahvoista luvuista, mutta myös strategian toteuttaminen on edennyt selvästi yli odotustemme. Strategian avainteemana on ollut konsernin kompleksisuuden purku ja operaatioiden yksinkertaistaminen. Jo tehtyjä toimenpiteitä ovat olleet mm. tappiollisen Batamin tehtaan sulku, varastojen keskittäminen, yhtenäisen tiimikulttuurin vahvistaminen, johtamismallin suoraviivaistaminen ja keskittyminen tuotekehityksessä tiukemmin asiakkaisiin sekä oman vapa ja kelakategorian rakentaminen. Seuraavaksi tuotenimikkeiden määrää karsitaan ja brändisalkkua yhtenäistetään, sillä yhtiöllä on yhä paljon nimikkeitä, jotka eivät tuota pääoman tuottoa ja samalla heikentävät tuotannon ja myynnin fokusta.

Tase on vahvistunut selvästi ja odotamme yhtiön lunastavan hybridin ja alkavan maksaa jälleen osinkoa

Nostimme vuoden 2021 liikevaihtoennustettamme 7 %:lla 295 MEUR:oon ja liikevoiton (vrt.) ennustettamme 38,6 MEUR:oon (aik. 30,4 MEUR). Vuonna 2022 odotamme kalastusbuumin heikkenevän ja talvisäät eivät todennäköisesti ole näin hyvät, mikä painaa liikevaihtoa. Myös yhtiön arvion mukaan kalastusbuumin piikki on ohitettu, mutta markkinan ennakoidaan silti olevan parempi kuin vuonna 2019 mm. lisääntyneiden vapaa-ajan kalastusveneiden tukiessa.  Markkinan hiljentymisen negatiivista vaikutusta kumoavat tehokkaasti yhtiön omat kasvuhankkeet ja niistä erityisesti Okuma-myynnin alkaminen (noin 10 MEUR). Kokonaisuutena 2022 liikevaihto laskee ennusteessamme 2 %:lla 289 MEUR:oon ja liikevoitto 35,8 MEUR:oon. Yhtiön tase on vahvistunut merkittävästi ja nettovelat ovat vuodessa yli puolittuneet 30 MEUR:oon. Ennustamme yhtiön lunastavan hybridilainansa pois marraskuussa 2021, mikä tukee EPS-ennusteitamme. Nostimme myös osinkoennusteitamme.  

Kyydissä kannattaa edelleen pysyä, sillä matka kohti täyttä potentiaalia on vielä kesken

Tekemiemme ennustenostojen jälkeen Rapalan oikaistut tuloskertoimet (2021e P/E 18x ja EV/EBIT 13x ja 2022e P/E 18x ja EV/EBIT 13x) ovat houkuttelevat defensiiviselle kuluttajabrändiyhtiölle, sillä Rapalaa hinnoitellaan tulospohjaisesti edelleen selvällä alennuksella suhteessa verrokkeihin. Kalastusbuumin heikkenemisen vaikutukset hidastavat väliaikaisesti tuloskasvua ja nostavat hieman lyhyen aikavälin ennusteriskejä. Näemme kuitenkin selvästi tärkeämpänä tekijänä sen, että yhtiö tekee nyt strategiassaan jatkuvasti oikeita asioita ja siten tuloskasvulla on mielestämme edellytykset jatkua pidemmällä ajalla myös normaalimmassa markkinassa. Myös Rapalalle arvioimaamme täyteen potentiaaliin (liikevoitto 15 %) suhteutettuna yhtiöllä on vielä varaa parantaa (2021e oikaistu liikevoittomarginaali 13,1 %). Muistutamme sijoittajille myös, että vahvojen brändien arvon purkautumiselle on strategian onnistuneen toteutuksen ohella edelleen myös potentiaalinen toinen reitti Rapalan kilpailijan ostettua aiemmin 19,2 %:n osuuden yhtiöstä. Tämä tukee osaltaan osakkeen tuotto/riski-suhdetta.

Käy kauppaa. (Rapala VMC)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 261,3 294,6 289,0
- kasvu-% -5,1% 12,7% -1,9%
Liikevoitto (EBIT) 10,8 38,4 35,8
- EBIT-% 4,1% 13,0% 12,4%
EPS (oik.) 0,31 0,60 0,61
Osinko 0,00 0,20 0,30
P/E (oik.) 14,1 17,6 17,5
EV/EBITDA 9,9 9,1 9,9
Osinkotuotto-% 0,0% 1,9% 2,8%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Rapala on vuonna 1936 perustettu maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja sekä myyjä. Yhtiön myynnistä noin 2/3 osaa muodostui konsernin omista tuotteista ja loput kolmansien osapuolten tuotteiden jakelusta yhtiön globaalin jakeluverkoston läpi. Rapalan jakeluverkosto on erittäin laaja ja se kattaen lähes 40 maata. Täysin omistettujen jakeluyhtiöiden lisäksi Rapalalla on yhdessä omistetut jakeluyhtiöt Shimanon kanssa joissa määräysvalta on Rapalalla. Lisäksi Rapala käyttää ulkopuolisia jakelijoita noin sadassa maassa.