Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Raute
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 26.00 EUR
Kurssi: 27.10 EURKurssi hetkellä: 15.1.2020 - 7:28

Laskemme tavoitehintamme ylittäneen Rauten suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää). Yhtiön tavoitehintamme pidämme 26,00 eurossa. Pitkällä tähtäimellä Raute on kiinnostava sijoituskohde kestävien kilpailuetujensa takia. Lyhyellä tähtäimellä tuotto-odotus ei saa arviomme mukaan tukea tuloskasvusta tai kertoimien nousuvarasta eikä sinänsä hyvä osinkotuotto ole riittävä korvaus syklisen yhtiön riskeistä. Tänään julkaistu laaja raporttimme Rautesta on vapaasti luettavissa täältä.

Raute on kestävillä kilpailueduilla varustettu sektorinsa markkinajohtaja

Raute on vaneri- ja LVL-teollisuudelle laitteita ja palveluita toimittava konepaja. Yhtiön liikevaihdosta tyypillisesti 60-70 % tulee syklisistä projektitoimituksista ja loput 30-40 % vakaammista palveluista (palveluissa on silti modernisointien kaltaisia pienprojekteja). Rautelle relevantti vaneri- ja LVL-koneiden globaali markkina on arviolta 600-750 MEUR/v, josta markkinajohtaja Rauten osuus on arviolta noin 15-20 %. Vaikeasti määritettävä huolto- ja palvelumarkkina on yhtiölle toistaiseksi rajaton. Mielestämme Rautella on kestävä teknologiaan ja globaaliin myynti- ja palveluverkostoon perustuva kilpailuetu sekä vankka markkina-asema etenkin sektorin vaativassa yläsegmentissä ja länsimaissa. Rauten suurimpana haasteena pidämme syklistä kysyntää, joka voi heiluttaa Rauten liikevaihtoa ja kannattavuutta rajusti.

Suurin potentiaali on Kiinassa, nykymarkkinat tarjoavat maltillista kasvua pitkällä tähtäimellä

Rauten kysyntää etenkin ajavaa puurakentamista tukevat vahvat ajurit, kuten elintason nousu, uusiutuvuus ja kierrätettävyys. Siten Rautella on kohtalainen noin BKT:n kasvun tasolla oleva pitkän ajan kasvukuva. Rauten suurin mahdollisuus nousta uuteen kokoluokkaan ja profiloitua selväksi kasvuyhtiöksi on maailman selvästi suurimmassa vanerintuottajamaassa Kiinassa, jossa yhtiön markkinaosuus on olematon. Nopeaa läpimurtoa Rautelle vaikeaksi osoittautuneelle erittäin hintasensitiiviselle Kiinan markkinalle ei kuitenkaan näy. Muilta kehittyviltä markkinoilta yhtiö tarvitsee jo lähiaikoina onnistumisia, sillä kysynnän painopiste on siirtymässä niihin viime vuosina vahvasti vetäneestä Euroopasta. Tähän liittyen Raute on hienosäätänyt strategiaansa ja organisaatiotaan sekä tulee arviomme mukaan tekemään R&D- ja markkinointipanostuksia.

Tuloskasvu on tiukassa hidastuvassa markkinassa, mutta odotamme yhtiön pitävän tuloskuntonsa

Rauten tilauskanta on hyvällä tasolla etenkin Q3’19:lla kotiutetun suuren Venäjän vaneriprojektin ansiosta, joten yhtiön lyhyen ajan näkymät ovat markkinoiden hidastumisesta ja vellovasta epävarmuudesta huolimatta kohtuulliset. Viime vuonna yhtiön pitkä tulosparannusputki katkesi, mutta odotamme Rauten pystyvän vakauttamaan tuloksensa lähivuosina karkeasti vuoden 2019 absoluuttisesti melko hyvälle tasolle kilpailukykyisen tarjoamansa, palveluiden vakaan kasvun ja lievien kannattavuusparannusten ansiosta. Rauten pääriskejä syklin heikentymisen lisäksi ovat mielestämme projektiriskit ja yhtiön kilpailuedun ytimestä poispäin siirtyvän kysynnän hallitsemisen onnistuminen.

Emme näe syitä hinnoitella osaketta selvästi alle keskipitkän ajan tasojen

Raute on historiallisesti hinnoiteltu markkinoilla matalilla kertoimilla, mikä johtuu mielestämme etenkin syklisyyden myötä korkeasta riskiprofiilista. Rauten ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2019 ja 2020 ovat noin 14x ja 15x, kun taas vahvan taseen paremmin huomioivat EV/EBIT-kertoimet ovat noin 10x. Kertoimet ovat keskipitkän ajan tasojen yläpuolella ja myös suhteellinen alennus on supistunut rajalliseksi. Raute tarjoaa lähivuosina 5-6 %:n osinkotuottoa, mutta syklisestä osakkeesta tämä ei ole riittävä tuotto-odotus. Siten jäämme odottamaan Rauten suhteen alempaa arvostusta ja/tai tuloskasvukuvan kirkastumista.

Käy kauppaa. (Raute)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 149,0 145,0 139,0
- kasvu-% 58,5% -2,7% -4,1%
Liikevoitto (EBIT) 9,6 10,3 10,5
- EBIT-% 6,5% 7,1% 7,6%
EPS (oik.) 1,90 1,81 1,90
Osinko 1,45 1,50 1,55
P/E (oik.) 14,3 15,0 14,2
EV/EBITDA 7,1 7,0 6,3
Osinkotuotto-% 5,4% 5,5% 5,7%
Uusimmat ennusteet