Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Raute
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 26.00 EURTavoitehinta päivitetty: 1.8.2019
Kurssi: 24.70 EURKurssi hetkellä: 2.10.2019 - 6:05

Nostamme eilen erittäin suuresta vaneritehdaskaupasta tiedottaneen Rauten tavoitehintamme 26,00 euroon (aik. 22,50 euroa) ja yhtiön suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä). Olemme tarkastaneet Rauten lähivuosien ennusteitamme selvästi ylöspäin suuren kaupan takia. Lisäksi tuntuvasti vahvistuva tilauskanta antaa yhtiölle mielestämme jo hyvää näkyvyyttä ensi vuoteen ja laskee siten osakkeen riskitasoa. Rauten arvostuskertoimet ovat mielestämme melko neutraalit, mutta vahvan osinkotuoton ja tilauskannan vahvistumisen myötä parantuneen lyhyen ajan tuloskasvunäkymän ansiosta osakkeen 12 kuukauden tuotto-odotus nousee mielestämme jo riittäväksi. 

Tilauksen kotiuttaminen Segezhan projektista ei ollut yllätys, mutta kaupan suuruus ylitti arviomme selvästi

Raute tiedotti eilen, että yhtiö on saanut yhteensä noin 58 MEUR:n arvoiset tilaukset Segezha Groupilta Venäjältä. Toimitus sisältää vaneritehtaan tuotantoprosessin kaikki koneet ja laitteet. Laitteet toimitetaan Segezhan Kostroman seudulle rakennettavaan uuteen tehtaaseen, joka käynnistyy vuoden 2021 aikana. Tilaus ei ollut meille lainkaan yllättävä, sillä 1) Segezhan projekti oli tiedossa 2) Raute on toimittanut Segezhalle ennenkin laitteita 3) Rauten tarjoama Venäjän vaneritehdasmarkkinoille on erittäin kilpailukykyinen ja yhtiön markkina-asema maassa on vahva 4) Raute oli tiedottanut saaneensa suunnitteluprojektin Venäjälle kaavaillusta vaneritehtaasta. Tilauksen mittakaava oli kuitenkin positiivinen yllätys, sillä noin 58 MEUR:n tilaus on Rauten historian suurin ja karkeasti kaksinkertainen yhtiön ”normaalin” tehdas- tai linjatilauksen kokoon nähden. Arviomme mukaan projekti ei silti poikkea oleellisesti sisällöltään (ts. ei rakennuksia tai muita isoja läpilaskutuseriä), hinnoittelultaan tai vastuuriskeiltään Rauten muista suurprojekteista, vaan tilauksen arvoa selittävät etenkin tehtaan kapasiteetti ja tuotantorakenne.

Suuri tilaus nosti ennusteita ja laski osakkeen lyhyen ajan riskitasoa

Kuluvan vuoden ennusteisiimme eilisen tilauksen kotiutuminen ei vaikuttanut lainkaan. Viime aikojen makrotalouden heikko kehitys ja korkea epävarmuus heijastuvat myös Rauten asiakkaisiin ja tästä syystä olemme leikanneet yhtiön loppuvuoden ennusteitamme maltillisesti. Odotamme nyt Rauten tekevän tänä vuonna 144 MEUR:n liikevaihdolla 9,1 MEUR:n liikevoiton. Segezha-kaupan liikevaihdosta valtaosa kirjautuu arviomme mukaan vuodelle 2020 ja häntää jää myös vuodelle 2021. Nostimme odotuksiamme suuremman tilauksen takia vuoden 2021 ennusteitamme liikevaihdon osalta 8 % 145 MEUR:oon ja liikevoiton puolesta 11 % 10,7 MEUR.oon. Suurprojekti paransi myös selvästi Rauten näkyvyyttä ja arviomme mukaan yhtiö pääsee ensi vuoteen vertailukautta korkeammalla tilauskannalla, vaikka H2:n ei-tiedotettavien pohjatilausten suhteen odotuksemme ovat epävarmaa talousympäristöä heijastellen melko alhaalla. Siten tilaus laskee selvästi myös osakkeen lyhyen ajan riskitasoa, minkä merkitys korostuu nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa. Vuoteen 2021 näkyvyys on tässä vaiheessa erittäin heikko, mutta nostimme myös vuoden 2021 ennusteitamme hieman vuoden 2020 muutoksia lievemmin tilausuutisen ansiosta.

Tuloskasvu ja osinko nostavat tuotto-odotuksen riittäväksi ja myös riskitason lasku tukee positiivista näkemystä

Rauten ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2019 ja 2020 ovat 14x ja 13x, kun taas yhtiön vahvan taseen paremmin huomioivat vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 9x ja 8x. Lähivuosien osinkotuottojen arvioimme olevan noin 6 %:n tasolla ja mielestämme tilauskannan tuntuva vahvistuminen laski osinkoon liittyneitä riskejä selvästi. Mielestämme Rauten arvostus ei ole huomattavan halpa. Vahva osinkotuotto ja ensi vuodelle henkiin heränneet tuloskasvuodotukset nostavat osakkeen tuotto-odotuksen riittäväksi laskusuunnassa olevaan riskitasoon peilattuna. 

Käy kauppaa. (Raute)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 181,0 143,9 145,0
- kasvu-% 22,2% -20,5% 0,7%
Liikevoitto (EBIT) 14,9 9,1 10,7
- EBIT-% 8,2% 6,3% 7,4%
EPS (oik.) 2,78 1,78 1,89
Osinko 1,40 1,45 1,50
P/E (oik.) 7,7 13,8 13,1
EV/EBITDA 4,5 6,7 6,1
Osinkotuotto-% 6,6% 5,9% 6,1%
Uusimmat ennusteet