Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Raute
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 24.00 EUR
Kurssi: 23.50 EUR
Kurssi hetkellä: 26.7.2021 - 7:27

Raute julkisti perjantaina Q2-raporttinsa, jonka kokonaiskuva kääntyi tilausten hyvästä kehityksestä huolimatta pakkaselle, kun Q2-tulos jäi tappiolle. Laskemme Rauten tavoitehintamme 24,00 euroon (aik. 25,00 €) ennusteiden laskettua ja pudotamme myös suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää). Odotamme yhä Rauten tuloksen kääntyvän liikevaihdon mukana lähiaikoina, mutta tuloskasvun loiventuneella kulmakertoimella osakkeen arvostus jää mielestämme korkealle ja samalla tuotto-odotus riskeihin nähden turhan ohueksi.

Tulosvipu oli vapaalla Q2:lla

Raute raportoi tehneensä Q2:lla 35,5 MEUR:n liikevaihdolla 1,0 MEUR:n liiketappion. Kasvu oli jopa odotuksiamme ripeämpää, ja mielestämme liikevaihto ylsi kohtuulliselle tasolle ja tuotemix oli melko hyvä, mutta tappio ei silti pienentynyt viime vuodesta lainkaan ja tulos alitti roimasti ennusteemme. Heikon kannattavuuden syyt johtuivat arviomme mukaan etenkin korkeista henkilöstökuluista ja liiketoiminnan muista kuluista, kun taas myyntikate oli tyydyttävä. Jälkimmäisen tekijän perusteella projektit ovat sujuneet arviomme mukaan pääosin kohtuullisesti, mutta muilla riveillä kulurakenne oli mielestämme varsin korkea, vaikka Raute toki jatkoi strategiansa toteutusta panostamalla digitalisaatioon ja markkinointiin ja Q2:lle osui aktiviteettia näillä rintamilla. Alariveillä positiiviset rahoituserät ja verot supistivat tappiota, mutta EPS jäi silti Q2:lla roimasti ennusteiden alapuolelle -0,06 euroon.

Tilausten ja markkinoiden piristyminen paikkasi alkuvuoden rumia numeroita

Raute sai Q2:lla uusia tilauksia väkevästi 65 MEUR:lla, mikä ylitti ennusteemme noin 10 %:lla ja heikon vertailuluvun reippaasti. Hyvä tilausvirta oli tiedotetun 30 MEUR:n Liettuan LVL-kaupan takia tiedossa, mutta pienistä puroista kertyi myös päälle erittäin hyvä 35 MEUR:n tilauskertymä. Siten aktiviteettia on ollut markkinoilla laaja-alaisesti eri segmenteissä ja teollistuneissa maissa (kehittyviä maita korona rokottaa). Myös kommentit markkinoista ja kysynnästä olivat melko selvästi duurivoittoisia, vaikka pandemian negatiiviset vaikutukset eivät vielä täysin takana olekaan.  Rauten Q2:n lopun tilauskanta oli absoluuttisesti vahvalla ja 60 %:n vertailukautta korkeammalla tasolla 129 MEUR:ssa. Siten yhtiön liikevaihdon kiihdytys on jatkumassa, mitä myös ehdottomasti tarvitaan, sillä tällä hetkellä Raute näyttää vaativan paljon kuormaa kannattavuuden saavuttamiseen.

Liikevaihtoennusteet nousivat hieman, mutta leikkasimme marginaaliodotuksia

Raute toisti kuluvan vuoden ohjeistuksensa, jonka mukaan yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan ja tuloksen parantuvan tänä vuonna. Tämä oli tässä vaiheessa odotustemme mukaista ja heikkojen vertailutasojen ylittäminen on yhtiölle H1:n tuntuvista tappioista huolimatta helppoa. Lisäksi Raute varoitti loppuvuoden kustannus- ja viiveriskeistä raaka-aineiden ja logistiikan hintojen nousun takia, joten latu hyvään kannattavuuteen ei ole täysin auki, vaikka liikevaihtoa kertyykin lähiaikoina kasvavia ja korkeita määriä. Hyvien tilausten ja markkinakommenttien takia nostimme Rauten H2:n ja lähivuosien liikevaihtoennusteita 3-4 %. Kannattavuuden osalta lisäsimme ennusteisiimme kuitenkin turvamarginaalia alkuvuoden pettymyksen ja jo aiemmin hieman oireilleen tuloskunnon takia. Odotamme silti edelleen Rauten tuloksen kääntyvän H2:lla, mutta alkuvuoden tappioiden takia kuluvaa vuotta voidaan pelastaa vain osin ja lähivuosinakin hyvän tulostason saavuttaminen vaatii parempaa tehokkuutta.

Tuotto-odotus on heikentynyt tuloskasvuodotusten laskun myötä

Rauten ennusteidemme mukainen EV/EBIT-luku on vuodelle 2021 erittäin korkea, kun taas ensi vuoden kerroinkin jää kipurajoilla olevalle ja yhtiön 5 vuoden mediaania korkeammalle tasolle 11x. Lähivuosien osinkotuottojen arvioimme olevan 3-4 %:ssa, mutta tämän vuoden osinko on tulossa toista kertaa peräkkäin taseesta, mikä yhdessä koronavuoden tappion kanssa on jo piirun heikentänyt yhtiön tyypillisesti erittäin vahvaa tase (tase on toki yhä kunnossa). Suhteellisesti arvostus on kuluvan vuoden kertoimilla preemiolla ja ensi vuoden kertoimilla maltillisella alennuksella. Ennusteissa olevat merkittävät parannukset huomioiden osakkeen riskikorjattu tuotto-odotus ei mielestämme seuraavalle 12 kk:lle ylitä tuottovaatimusta, kun tuloskasvu hautautuu kertoimien laskuvaran alle. Tätä kokonaiskuvaa tukee myös pidemmän ajan DCF-mallimme, joka ei ylitä osakkeen nykyhintaa olennaisesti.

Käy kauppaa. (Raute)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 115,0 139,2 150,0
- kasvu-% -24,0% 21,1% 7,7%
Liikevoitto (EBIT) -1,9 0,1 8,3
- EBIT-% -1,6% 0,1% 5,6%
EPS (oik.) -0,21 0,03 1,57
Osinko 0,80 0,80 0,90
P/E (oik.) -108,6 759,0 15,0
EV/EBITDA 42,5 23,1 7,7
Osinkotuotto-% 3,5% 3,4% 3,8%
Uusimmat ennusteet

Raute on vuonna 1908 perustettu maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.