Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Raute
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 26.00 EUR
Kurssi: 23.80 EURKurssi hetkellä: 31.10.2019 - 7:59

Raute julkisti eilen Q3-raporttinsa, jonka numerot olivat lievästi odotuksiamme heikompia. Emme kuitenkaan tehneet raportin myötä tuntuvia ennustemuutoksia, joten toistamme Rauten lisää-suosituksemme 26,00 euron tavoitehinnalla. Arviomme mukaan Rautella on ensi vuonna edellytyksiä vahvan tilauskannan ansiosta lievään tulosparannukseen, mikä yhdistettynä kohtuulliseen arvostukseen ja 6 %:n osinkotuottoon riittää mielestämme positiiviseen suositukseen.

Kannattavuus jäi ennusteistamme Q3:lla lievästi

Raute raportoi tehneensä Q3:lla 34 MEUR:n liikevaihdolla 1,7 MEUR:n liiketuloksen. Liikevaihto putosi väkivahvasta viime vuodesta 31 %, mutta ylitti silti ennusteemme, kun projekteja tilauskannasta ajoittui Q3:lle hieman arviotamme enemmän. Palveluliikevaihto oli hyvällä tasolla 17 MEUR:ssa. Rauten liiketulos oli ennusteitamme piirun korkeammasta liikevaihdosta huolimatta arviotamme heikompi johtuen etenkin lievästi odotuksiamme korkeammista muista kuluista.  Liikevaihtotasoon nähden Q3:lla saavutettu 5,1 %:n liikevoittomarginaali on Rautelle mielestämme vaisu, mutta tämä ei sinänsä ollut viime kvartaalien ja tuoreen uutisvirran (ml. lomautukset) valossa suuryllätys. Alariveillä rahoituskulut ja verot olivat jokseenkin normaaleilla tasoillaan ja siten Rauten Q3:n 0,33 euron EPS jäi niin ikään ennustemme alle.

Jo Q3:lle kirjattu Venäjän suurprojekti nosti tilauskannan hyvälle tasolle, mutta pohjatilaukset olivat pehmeät

Raute sai Q3:lla uusia tilauksia 73 MEUR:lla, mikä sisälsi myös lokakuun ensimmäinen päivä tiedotetun 58 MEUR:n vaneritehdastilauksen Venäjälle. Olimme odottaneet kaupan kirjautuvan Q4:n puolelle, joten tilausvirta ylitti paperilla ennusteemme rajusti, mutta käytännössä pohjatilausten noin 15 MEUR:n kertymä oli odotuksiamme heikompi ja myös absoluuttisesti vaisu taso. Tämä selittyi etenkin lähes olemattomaksi jääneelle modernisaatiomyynnillä, joiden myötä palvelutilaukset sakkasivat vain 8 MEUR:oon (Q3’18 15 MEUR). Mielestämme yhdestä kvartaalista ja varsinkaan toisinaan hiljaisesta Q3:sta ei kuitenkaan kannata vetää suuria johtopäätöksiä, vaikka talouskasvun hidastuminen ja epävarmuus ovatkin saaneet jotkut asiakkaat viivyttämään päätöksentekoaan ja lykkäämään investointeja. Kommentit kysynnän osalta vaikuttivat kuitenkin vielä siedettävältä ja jokseenkin odotustemme mukaiselta.

Emme tehneet raportin jälkeen oleellisia ennustemuutoksia

Raute toisti Q3-raportissa ohjeistuksensa, jonka mukaan yhtiön liikevaihto laskee ja liikevoitto heikkenee tänä vuonna viime vuodesta. Tämä oli odotusten mukaista. Lisäksi yhtiö kommentoi, että Q4:stä on tulossa tilauskannan ajoituksen takia vuoden paras jakso. Näin ollen Q4:n ennusteemme nousivat melko selvästi ja samalla myös kuluvan vuoden ennusteemme nousivat lievästi. Odotamme Rauten tekevän tänä vuonna 147 MEUR:n liikevaihdolla 9,8 MEUR:n liikevoiton. Vuoteen 2020 näkyvyys on vahvan tilauskannan (Q3:n lopussa 109 MEUR) ansiosta kohtuullisen hyvä emmekä tehneet toistaiseksi ensi vuoden ennusteisiimme oleellisia muutoksia, vaikka Q3:n hieman pehmeiden uusien tilausten ja epävarman kysyntätilanteen takia ensi vuoden ennusteriskit nousivatkin lievästi.

Kertoimet keskipitkän ajan mediaanien tasoilla, 12 kuukauden tuotto-odotus pääosin osingon varassa

Rauten ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2019 ja 2020 ovat 13x, kun taas yhtiön vahvan taseen paremmin huomioivat vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat noin 8x. Lähivuosien osinkotuottojen arvioimme olevan yli 6 %:n tasolla ja mielestämme tilauskannan tuntuva vahvistuminen pitää osinkoon liittyvät riskit maltillisina. Mielestämme Rauten arvostus ei ole huomattavan halpa. Vahva osinkotuotto ja ensi vuoden lievät tuloskasvuodotukset nostavat osakkeen tuotto-odotuksen riittäväksi, kun huomioidaan myös jo kohtuullisen hyvä näkyvyys ensi vuoteen. Suhteellisesti osake on oikeutetusti alennushinnoiteltu, mutta näemme alennuksessa lievää supistumisen varaa.

Käy kauppaa. (Raute)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 181,0 149,0 145,0
- kasvu-% 22,2% -17,7% -2,7%
Liikevoitto (EBIT) 14,9 9,6 10,5
- EBIT-% 8,2% 6,5% 7,3%
EPS (oik.) 2,78 1,90 1,86
Osinko 1,40 1,45 1,50
P/E (oik.) 7,7 12,5 12,8
EV/EBITDA 4,5 6,1 5,9
Osinkotuotto-% 6,6% 6,1% 6,3%
Uusimmat ennusteet