Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Raute Q3: Talven aikana on vielä mutkia matkassa

Analyytikon kommentti 25.10.2021 5:49 Raute
Yhtiö: Raute
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 23.00 EUR
Kurssi: 22.00 EUR
Kurssi hetkellä: 25.10.2021 - 5:34

Raute julkisti perjantaina Q3-raporttinsa, jonka kokonaiskuva jäi niukasti negatiiviselle puolelle lähinnä talven aikana odotettavissa olevien inflaatiohaasteiden takia. Toistamme Rauten vähennä-suosituksemme ja tarkastamme tavoitehintamme 23,00 euroon (aik. 24,00 €). Arviomme mukaan liikevaihdon kasvu elvyttää Rauten kannattavuutta kahden vaikean vuoden jälkeen ensi vuonna eikä osakkeen hintakaan ole syklisesti suotuisa tilanne huomioiden enää paha. Lyhyellä aikavälillä tulostasoon liittyvä epävarmuus on kuitenkin vielä korkea, joten osakkeen riskikorjattu tuotto-odotus yltää nykytilanteessa vasta tuottovaatimuksen tasolle.

Kannattavuus parani Q3:lla odotettua enemmän, mutta taso ei vielä ole hyvä

Raute raportoi tehneensä Q3:lla 37,9 MEUR:n liikevaihdolla 1,9 MEUR:n liikevoiton. Kasvu oli matalalta tasolta odotetun ripeää ja tulos ylitti ennusteemme lievästi. Q3:lla saavutettu 5,1 %:n oikaistu liikevoittomarginaali on mielestämme vielä kaukana tyydyttävästä Rautelle, kun huomioidaan myös kvartaalin absoluuttisesti korkea liikevaihtotaso sekä Q3:n kausiluonteisesti alhaiset henkilöstökulut. Yhtiön tulosvipua tylsyttivät arviomme mukaan myyntimixin painottuminen suuriin matalahkon katerakenteen Venäjän laiteprojekteihin ja Nastolan työstökoneen ylimääräinen korjauskulu. Inflaation emme usko olleen ongelma vielä Q3:lla ja toimituksetkin onnistuivat hyvin.

Tilauskanta on ennätystasolla, mutta katerakenteeseen liittyy myös riskejä

Raute sai Q3:lla uusia tilauksia 58 MEUR:lla, mikä ylitti heikon vertailuluvun reippaasti, mutta jäi ennusteestamme vajaalla 10 %:lla. Hyvä tilausvirta oli tiedotettujen yhteensä 34 MEUR:n Venäjän vaneritilausten ansiosta varma. Kokonaisuutena aktiviteettia on markkinoilla laaja-alaisesti eri segmenteissä ja teollistuneissa maissa jopa erittäin hyvin, mutta kehittyviä maita korona rokottaa. Näin ollen myös näkymä tilausten suhteen on yhä suotuisa, kun huomioidaan, että aktiviteetti painottuu nyt Rauten perinteisille vahvuusalueille. Rauten Q3:n lopun tilauskanta oli absoluuttisesti ennätysvahvalla ja 150 % vertailukautta korkeammalla tasolla 150 MEUR:ssa. Tilauskannan katerakenteen osalta kommentit eivät sen sijaan olleet lupaavia, sillä inflaatio kiihtyi Q3:n loppua kohti ja Q2:lla sekä Q3:lla myydyistä tilauksista ostoja ei ole saatu vielä kokonaan kiinni. Siten inflaatiosta on odotettavissa kannattavuushaasteita ainakin talven ajaksi.

Tulosennusteiden muutokset jäivät vähäisiksi

Raute toisti kuluvan vuoden ohjeistuksensa, jonka mukaan yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan ja tuloksen parantuvan tänä vuonna. Tämä oli tässä vaiheessa odotustemme mukaista ja heikkojen vertailutasojen ylittäminen on yhtiölle helppoa. Kuluvan vuoden ennusteemme pysyivät käytännössä ennallaan, kun Q3:n ennusteylitys kumoutui Q4:n kasvaneilla inflaatiohuolilla. Ensi vuodelle nostimme liikevaihtoennusteitamme noin 7 % tilauskannan vahvan tilanteen ansiosta, mutta tulosennusteemme pysyivät oikaistun liikevoiton tasolla ennallaan inflaation takia. Ensi vuonna odotamme Rauten tekevän 161 MEUR:n liikevaihdolla 5,6 %:n liikevoittomarginaalin. Marginaaliennuste on odotettuun volyymiin nähden konservatiivinen, mutta inflaatio ja viime aikojen näytöt puoltava mielestämme konservatismia.

Tuotto-odotus on tuottovaatimuksen tasolla

Rauten ennusteidemme mukaiset kuluvan vuoden tuloskertoimet ovat alhaisen tulostason takia korkeita.  Ensi vuodelle P/E-luku on 14x ja EV/EBIT-kerroin ovat 10x. Lähivuosien osinkotuottojen arvioimme olevan 3-4 %:ssa Tasot ovat Rautelle hyväksymiemme haarukoiden ylälaidoilla ja yli historiallisten tasojen, mutta ennusteiden konservatiivinen skenaario ja syklisesti suotuisa kysyntä emme pidä osakkeen hintalappua enää pahana (2023 kertoimet ovat edulliset). Lyhyen ajan tulosriskit huomioiden osakkeen riskikorjattu tuotto-odotus jää mielestämme vielä tuottovaatimuksemme tasolle. Olemme nostaneet tuottovaatimustamme piirun makrotekijöiden takia. Näkemystämme Rauten jokseenkin neutraalista hinnoittelusta tukevat myös DCF-malli ja vuoden 2023 normaalia kapeampi suhteellinen alennus. Siten kyttäämme vielä osakkeen suhteen riskien laskua tai alempaa arvostusta.

Käy kauppaa. (Raute)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 115,0 139,9 161,0
- kasvu-% -24,0% 21,7% 15,1%
Liikevoitto (EBIT) -1,9 0,0 8,4
- EBIT-% -1,6% 0,0% 5,2%
EPS (oik.) -0,21 -0,01 1,57
Osinko 0,80 0,80 0,90
P/E (oik.) -108,6 -1 875,8 14,0
EV/EBITDA 42,5 19,0 6,6
Osinkotuotto-% 3,5% 3,6% 4,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Raute on vuonna 1908 perustettu maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.