Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Raute Q4: 2020 menee perustan vahvistamisessa

Analyytikon kommentti 14.02.2020 6:08 Raute
Yhtiö: Raute
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 24.00 EURTavoitehinta päivitetty: 14.1.2020
Kurssi: 25.60 EURKurssi hetkellä: 14.2.2020 - 5:53

Raute julkisti eilen Q4-raporttinsa, jonka oli kokonaisuutena odotuksiamme heikompi. Leikkasimme Rauten kuluvan vuoden ennusteitamme selvästi johtuen tänä vuonna tulosta rasittavista kehittyvien markkinoiden panostuksista. Lähivuosien osalta ennustemuutokset jäivät pienemmiksi. Toistamme Rauten vähennä-suosituksemme ja laskemme tavoitehintamme 24,00 euroon (aik. 26,00 euroa). Osakkeen arvostus on lyhyellä tähtäimellä korkea, mutta emme näe yksittäisen ja sinänsä välttämättömän tuloksellisen välivuoden ajavan osaketta merkittävästi alaspäin.

Q4 heijasteli koko vuoden 2019 kokonaiskuvaa

Raute raportoi tehneensä Q4:llä 39 MEUR:n liikevaihdolla 1,8 MEUR:n liiketuloksen. Liikevaihto putosi väkivahvasta viime vuodesta 28 %, mutta ylitti silti ennusteemme, kun projekteja tilauskannasta ajoittui Q4:lle hieman arviotamme enemmän. Rauten liiketulos oli hyvästä liikevaihdosta huolimatta vain 1,8 MEUR, mikä alitti ennusteemme reilusti. Kannattavuus jäi Q4:llä kauaksi Rauten perustasosta, mikä johtui arvioimme mukaan koko vuotta 2019 riivanneiden projektihaasteiden pitkittyminen Q4:lle ja tiettyihin projekteihin tehdyt varaukset. Alariveillä rahoituskulut olivat ennusteitamme enemmän positiiviset (positiivisten rahoituskulujen pääkomponentti oli PHP Holdingin osinko) ja verot olivat odotuksiamme matalammat. Siten Rauten Q4:n 0,53 euron EPS jäi ennusteestamme operatiivista tulosta vähemmän. Osinkoa yhtiö aikoo nostaa lievästi ja täsmälleen ennusteidemme mukaisesti 1,45 euroon tänä keväänä.

Tilauskanta on hyvällä tasolla, vaikka tilausvirta olikin pehmeää loppuvuodesta

Raute sai Q4:llä uusia tilauksia 17 MEUR:lla. Taso oli Rautelle vaisu ja uudet tilaukset alittivat myös ennusteemme noin 5 MEUR:lla. Kommentit kysynnän osalta vaikuttivat kuitenkin vielä siedettäviltä ja melko vakailta suhteessa Q3:een, mikä oli sinänsä täysin ennusteidemme mukaista. Q4:n lopun tilauskanta oli karkeasti vertailukauden tasolla 88 MEUR:ssa, joten Rautella on tilauskannan puitteissa hyvä näkyvyys tähän vuoteen. Tilauskantaa dominoi kuitenkin suuri Venäjän projekti, joten kannan rakenne ei ole välttämättä optimaalinen ajoituksen ja kateprofiilin suhteen.

Ohjeistus oli pettymys ja 2020 ennusteet laskivat selvästi

Raute antoi Q4-raportissa kuluvalle vuodelle ohjeistuksen, jonka mukaan yhtiön liikevaihto on tänä vuonna vuoden 2019 tasolla ja liiketulos heikkenee viime vuodesta (2019: liikevaihto 151 MEUR, liiketulos 8,5 MEUR). Tuloksen laskua ajavat yhtiön arvion mukaan etenkin kasvavat tuotekehitys-, markkinointi- ja myyntipanostukset, joita yhtiö korottaa ensi vuonna etenkin kehittyvien markkinoiden liiketoimintoihin liittyen. Odotimme panostuksia, kun huomioidaan jo jonkun aikaa sitten alkanut kysynnän painopisteen siirtyminen kohti kehittyviä markkinoita, mutta niiden tulosrasitus on odotuksiamme suurempi. Siten leikkasimme selvästi kuluvan vuoden tulosennusteitamme. Näin ollen kuluvasta vuodesta tulee Rautelle tuloksellisesti välivuosi, mutta pitkän tähtäimen kilpailukyvyn perspektiivistä tämä on välttämättömyys ja luotamme myös Rauten saavuttavan panostuksillaan näkyviä tuloksia. Lähivuosia emme usko panostusten rasittavan vastaavassa skaalassa ja vuosien 2021-2022  ennustemuutokset jäivät selvästi pienemmiksi.

Emme usko yksittäisen ja hyvästä syystä johtuvan välivuoden ajavan kurssia tuntuvasti alas

Rauten ennusteidemme mukainen P/E-luku ja EV/EBIT-kerroin kuluvalle vuodelle on 20x ja 12x. Kertoimet ovat selvästi yli yhtiön 5 vuoden mediaanitasojen ja ne ovat mielestämme korkeita tasoja Rautelle. Vuoden 2021 ennusteillamme kertoimet painuvat mielestämme yhtiölle hyväksyttävien haarukoiden sisään. Näin ollen arvostuksen kokonaiskuva ei mielestämme puolla ostoja, mutta toisaalta emme usko yksittäisen ja pitkän ajan kilpailukyvyn vahvistamisesta johtuvan vaisun tuloksen painavan osaketta merkittävästi alaspäin. Myös 6 %:n osinkotuotto rajaa kurssin laskuvaraa.

Käy kauppaa. (Raute)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 151,3 141,0 139,0
- kasvu-% -16,4% -6,8% -1,4%
Liikevoitto (EBIT) 8,5 7,2 9,9
- EBIT-% 5,6% 5,1% 7,1%
EPS (oik.) 1,80 1,27 1,80
Osinko 1,45 1,50 1,55
P/E (oik.) 13,9 20,1 14,3
EV/EBITDA 7,6 8,1 6,2
Osinkotuotto-% 5,8% 5,9% 6,1%
Uusimmat ennusteet