Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Raute: Tie muuttuu kiviseksi

Analyytikon kommentti 20.03.2020 8:07 Raute
Yhtiö: Raute
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 18.00 EURTavoitehinta päivitetty: 19.3.2020
Kurssi: 19.00 EURKurssi hetkellä: 20.3.2020 - 7:52

Laskemme Rauten tavoitehintamme 18,00 euroon (aik. 24,00 euroa), sillä olemme tehneet koronaviruksen leviämisen ja rajusti heikentyneen talousnäkymän takia merkittäviä negatiivisia muutoksia yhtiön lähivuosien ennusteisiimme. Osakkeen suosituksemme säilytämme vähennä-tasolla. Lyhyellä tähtäimellä korkeaa arvostusta kompensoivat jo siedettävä pitkän aikavälin hinnoittelu, kohtuulliselta näyttävä osinkovirta ja vahvan taloudellisen aseman myötä kurissa pysyvä riskitaso. Myöskään yhtiön kilpailuetua kriisi ei arviomme mukaan ainakaan heikennä.

Koronaviruksella ja globaalin talouden hyytymisellä on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia myös Rauteen

Koronaviruksen laajeneminen globaaliksi pandemiaksi on heikentänyt merkittävästi myös Rauten toimintaympäristöä. Käsityksemme mukaan tuotannon osalta koronavirus on aiheuttanut Rautelle vain lieviä häiriötä Kiinassa. Selvempi negatiivinen lyhyen ajan vaikutus tulee arviomme mukaan laajentuneista matkustusrajoitteista, joiden takia yhtiö ei saa asennus- ja käyttöönottovaiheessa olevia projektejaan loppuun ja laskutettua asiakkaalta. Lisäksi palveluliiketoiminta on arviomme mukaan tietyiltä osin vaikeutunut. Odotamme myös, että globaali pandemia siirtää etenkin tarjouskannan alkupäässä olevia projekteja. Siten arvioimme viruksen leviämisen rokottavan Rauten tilauskertymää tänä vuonna sekä projekteissa että palveluissa. Lisäksi pandemia tulee luultavasti vähintään hidastamaan yhtiön kehittyville markkinoille suunnitteluista panostuksista saatavia tuloksia. Siten Rauten lähivuosien polku näyttää kiviseltä. Yhtiön taloudellinen asema on kuitenkin vahva (2019 lopussa nettovelkaantumisaste -28 % ja kassa 22 MEUR). Raute voikin keskittyä levollisesti kriisistä selviämiseen, kilpailuetunsa vahvistamiseen ja kehittyvien markkinoiden aseman parantamiseen ilman huolta taserakenteesta tai likviditeetistä.   

Ennusteet joutuivat rajuun leikkuriin liikevaihtonäkymien heikennyttyä

Olemme leikanneet Rauten lähivuosien liikevaihtoennusteitamme mainittujen syiden takia 7-9 % ja oikaistun liikevoiton ennusteitamme noin 40 %. Odotamme nyt yhtiön tekevän tänä vuonna 131 MEUR:n liikevaihdolla 4,3 MEUR:n oikaistun liikevoiton. Kannattavuuden jättää heikoksi projektien viivästyksistä aiheutuvat ylimääräiset kulut ja kehittyvien markkinoiden panostukset. Raute antoi Q4-raportissa kuluvalle vuodelle ohjeistuksen, jonka mukaan yhtiön liikevaihto on tänä vuonna vuoden 2019 tasolla ja liiketulos heikkenee viime vuodesta (2019: liikevaihto 151 MEUR, liiketulos 8,5 MEUR). Näin ollen ennusteemme ovat jo melko selvästi yhtiön ohjeistuksen alapuolella ja pidämme mahdollisena, että Raute tarkentaa ohjeistustaan vuoden aikana. Myös ensi vuoden osalta ennusteemme ovat maltilliset, sillä arvioimme liikevaihdon pysyvän laskussa tämän vuoden laskeneita tilausodotuksia heijastellen.

Lyhyen tähtäimen arvostuskuva on vaativa eikä riskikorjattu tuotto-odotus riitä

Rauten vuosien 2020-2021  ennusteidemme mukaiset P/E-luvut ovat 25x ja 17x ja vastaavat EV/EBIT-kertoimet 18x ja 11x. Kertoimet ovat selvästi yli yhtiön 5 vuoden mediaanitasojen ja ne ovat mielestämme korkeita tasoja Rautelle. Sen sijaan tasepohjainen P/B-luku on kohtuullinen 1,6x, kun se suhteutetaan yhtiön 2010-luvullla keskimäärin saavuttamaan 14 %:n oman pääoman tuottoon. Siten osake ei ole pitkän tähtäimen sijoittajien perspektiivistä kallis, mutta 12 kuukauden tuotto-odotusta tämä kuva ei muuta. Finanssi- ja eurokriiseissä ja niiden jälkimainingeissa Rauten P/B kävi kuitenkin selvästi nykytasoa alempana emmekä usko tase-arvostuksen antavan osakkeelle vielä tukea. Laskeneista osinkoennusteistamme huolimatta odotamme Rauten tarjoavan nykykurssille lähivuosina 5-6 %.n osinkotuottoa. Osingon pitäisi antaa sijoittajille lähivuosina kohtuullista pohjatuottoa, mutta arviomme mukaan osingot riippuvat yhtiön tuloskehityksestä ja isojen ennusteriskien takia lähivuosien osinkoihin on vaikea nojata. Näin ollen jatkamme Rauten osalta markkinatilanteen selkeytymisen odottamista.

Käy kauppaa. (Raute)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 151,3 131,0 127,0
- kasvu-% -16,4% -13,4% -3,1%
Liikevoitto (EBIT) 8,5 4,3 6,0
- EBIT-% 5,6% 3,3% 4,7%
EPS (oik.) 1,80 0,75 1,09
Osinko 1,45 1,00 1,08
P/E (oik.) 13,9 25,2 17,4
EV/EBITDA 7,6 9,3 7,0
Osinkotuotto-% 5,8% 5,3% 5,7%
Uusimmat ennusteet