Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Raute
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 11.90 EUR
Kurssi hetkellä: 23.6.2022 - 6:29 Analyysi päivitetty: 2.5.2022

Toistamme Rauten vähennä-suosituksemme ja laskemme yhtiön tavoitehintamme 13,00 euroon (aik. 14,00 €). Raute tiedotti eilen Venäjän projektikantaan tehtävistä varauksista, ohjeistuksen palauttamisesta ja tehokkuuden parantamiseen tähtäävistä toimista. Venäjään liittyvien varausten takia kuluvan vuoden ennusteemme laskivat merkittävästi, mutta lähivuosille muutokset olivat pieniä. Rauten normalisoituun tulospotentiaaliin peilattuna osake alkaa olla edullinen, mutta lyhyen ajan positiiviset ajurit ovat vähissä ja vallitsevassa markkinatilanteessa parempaa riskikorjattua tuotto-odotusta on mielestämme tarjolla muista kohteista kuin käänneyhtiöksi ajautuneesta Rautesta.

Yhtiö palautti ohjeistuksensa ja kertoi Venäjän projektikantaan tehtävistä varauksista

Raute tiedotti eilen, että yhtiö on analysoinut kunkin Venäjälle toimitettavan projektin toteuttamisen edellytyksiä (ml. sopimusten sitoumukset, sanktiot, logistiikka, rahoitus ja maksut) ja jatkaa tilauskantansa mukauttamista vastaavasti. Tämän seurauksena Raute kirjaa Q2:n tulokseen tämän hetken arvion mukaan noin 8−9 MEUR:n varaukset joko sanktioiden takia tai muuten peruutettuihin hankkeisiin ja saamisiin liittyen. Lisäksi Q2-tulos tulee sisältämään noin 1 MEUR:n kulut liiketoiminnan uudelleenjärjestelystä (sis. mm. irtisanomiskorvauksia). Raute kertoi vahvistavansa myös kehitysohjelmaansa, jolla parannetaan kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä tavoitellaan katteiden parannusta ja kulutehokkuutta vuosille 2022 ja 2023. Markkinatilanne ja kysyntä Venäjän ulkopuolella ovat olleet yhtiön mukaan hyvällä tasolla ja nykyinen tilauskertymä osoittaa positiivisia merkkejä. Mikäli nykyiset olosuhteet markkinoilla pysyvät suurelta osin ennallaan, Raute odottaa, että tilanne vakiintuu H2:lla ja kannattavuus alkaa parantua. Edellä mainittujen seikkojen takia Raute odottaa nyt vuoden 2022 liiketuloksen pysyvän merkittävästi negatiivisena ja alle viime vuoden tason (aik. ei ohjeistusta). Yhtiön vuoden 2021 liiketulos oli -2,2 MEUR.

Varauskirjaukset eivät olleet yllättäviä, mutta niiden myötä kuluvan vuoden tulos vajoaa rumalle tappiolle

Varausten kirjaaminen ei yhtiön merkittävään Venäjän tilauskantaan peilaten mielestämme ollut lainkaan yllättävää, kun huomioidaan sodasta johtuneet ongelmat Venäjän toimituksissa ja niistä seuranneet tiettyjen tase-erien jo tiedossa olleet riskit. Yhtiöllä oli Q1:n lopussa varoja Venäjän toimituksiin liittyen reilut 9 MEUR, joten pidämme varausta riittävän suurena. Laskimme kuluvan vuoden ennusteitamme tuntuvasti etenkin varauksen takia, kun taas hieman odotuksiamme suuremmat uudelleenjärjestelykulut kompensoituivat osittain kehitysohjelmalla. Suhtaudumme kehitysohjelmaan positiivisesti, sillä Rauten kannattavuus on ollut potentiaalinsa alapuolella jo jonkun aikaa, mutta ohjelmasta annettujen vähäisten tietojen takia sen tulosvaikutusten arviointi on vaikeaa. Lähivuosien ennusteisiimme muutokset olivat pieniä ja odotamme yhtiön saavan tuloksensa ensi vuodesta alkaen voitolle, kun projektikannan laatu ja tehokkuus paranevat, investointiluonteiset kulut laskevat ja tehokkuus kohoaa hieman. Hyvään tulokseen Rauten ei ensi vuonnakaan ole arviomme mukaan helppo yltää, jos Venäjälle ei toimiteta ja/tai talouskasvun mukana aikanaan hidastuva kysyntä hiekoittaa yhtiön tietä.

Hinta on mielestämme käyvän arvon alapuolella, mutta kiirehtimiselle löytyy vielä varsin vähän syitä

Ennusteidemme skenaariolla Rauten arvostus on korkea tulospohjaisesti myös ensi vuoden kertoimilla, joten lyhyellä tähtäimellä tulosarvostuksesta ei löydy houkuttelevia elementtejä. Sen sijaan Rauten 5 ja 10 vuoden EPS:n mediaanilla yhtiön P/E olisi 10x, kun taas kuluvan vuoden EV/S-kerroin 0,3x on noin 50 % Rauten oman 5 vuoden mediaanin alapuolella. Myös DCF-mallimme on melko paljon kurssin yläpuolella, vaikka olemme hilanneet tuottovaatimusta taas hieman ylöspäin kiristyvää rahapolitiikkaa peilaten. Näitä taustoja vasten osakkeen käypä arvo on mielestämme nykyhintaa korkeampi eivätkä Rauten viime aikojen haasteet mielestämme johdu yhtiön kilpailuetujen murenemisesta. Lyhyellä tähtäimellä osakkeelta puuttuvat kuitenkin positiiviset ajurit, kun käänneyhtiökategoriaan viime vuoden haasteiden jäljiltä pudonnut Raute joutuu luultavasti heikkenemään päin olevassa markkinassa keskittymään kannattavuushaasteen ratkomiseen. Parempaa tuotto/riski-suhdetta on mielestämme tarjolla nyt sekä muualta konepajasektorin sisällä että toisaalta pörsseistä yleisesti. Näin ollen emme pidä kiirettä Rauten suhteen ennen kuin selvempiä merkkejä kannattavuudesta alkaa näkyä.

Lue yhtiöstä julkaistu analyysiraportti täältä (premium-tilaajille)

 

Käy kauppaa. (Raute)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 142,2 147,8 130,0
- kasvu-% 23,7% 3,9% -12,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,2 -10,3 3,3
- EBIT-% -1,6% -7,0% 2,5%
EPS (oik.) -0,42 -1,93 0,62
Osinko 0,00 0,00 0,30
P/E (oik.) -47,7 -6,2 19,1
EV/EBITDA 34,8 -9,3 6,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 2,5%
Uusimmat ennusteet

Raute on vuonna 1908 perustettu maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.