Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Rauten toimitusjohtaja vaihtuu

Analyytikon kommentti 20.04.2022 5:48 Raute
Yhtiö: Raute
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 16.50 EUR
Kurssi: 15.10 EUR
Kurssi hetkellä: 20.4.2022 - 5:33 Analyysi päivitetty: 2.3.2022

Raute tiedotti tiistaina, että yhtiön toimitusjohtaja Tapani Kiiski jättää tehtävänsä yhteisen sopimuksen perusteella 30.4.2022 lukien. Kiiski on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 16.3.2004 alkaen. Samalla Rauten hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin. Rauten hallitus on myös nimittänyt Petri Strengellin yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.5.2022 alkaen. Petri Strengell on toiminut yhtiön operaatioista vastaavana johtajana johtoryhmässä vuodesta 2019, ja ollut erilaisissa johtotehtävissä yhtiön johtoryhmän jäsenenä aina vuodesta 2004 alkaen.

Muutoksella ei ole välitöntä vaikutusta näkemykseemme yhtiöstä

Rautelle vuodet 2020-2021 olivat toimintaympäristön ja taloudellisen kehityksen osalta hankalia etenkin koronapandemiasta ja strategian vaatimista investoinneista johtuen. Tänä vuonna taas Venäjän hyökkäys Ukrainaan on luonut tumman varjon yhtiön kuluvan vuoden näkymien ylle, sillä Rautella oli vuoden vaihteessa merkittävä Venäjälle myyty tilauskanta, jonka toimittamiseen liittyy merkittävää epävarmuutta. Lisäksi kysynnän painopiste oli jo ennen pandemiaa siirtymässä Rauten kilpailuedun ytimestä ulkokehälle eli kehittyneiltä länsimarkkinoilta kohti kehittyviä maita ja tämä kehitys on todennäköisesti jatkumassa pandemian jälkeen. Näin ollen pidämme sinällään luonnollisena, että Tapani Kiiski ja hallitus ovat tulleet johtopäätökseen, että yhtiö tarvitsee muutosta Kiisken erittäin pitkän ja monilta osin onnistuneenkin toimitusjohtajakauden jälkeen. Näin ollen emme toimitusjohtajan vaihdosta huomattavana yllätyksenä taustojen kokonaiskuva huomioiden.  

Lähtökohtaisesti arvioimme Rauten etsivän uutta vakituista toimitusjohtajaa yhtiön ulkopuolelta, sillä pääosalla nykyisen johtoryhmän jäsenistä on Kiisken tavoin erittäin pitkä kokemus yhtiöstä. Toimitusjohtajan valintaa yhtiön sisältä ei kuitenkaan voi sulkea pois. Emme usko toimitusjohtajavaihdoksen vaikuttavan negatiivisesti yhtiön strategian toteutukseen eikä muutoksella ole välitöntä vaikutusta näkemykseemme Rautesta. 

Käy kauppaa. (Raute)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 142,2 133,5 130,0
- kasvu-% 23,7% -6,1% -2,6%
Liikevoitto (EBIT) -2,2 0,9 4,0
- EBIT-% -1,6% 0,7% 3,1%
EPS (oik.) -0,42 0,20 0,75
Osinko 0,00 0,20 0,50
P/E (oik.) -47,7 77,4 20,0
EV/EBITDA 34,8 11,9 6,9
Osinkotuotto-% 0,0% 1,3% 3,3%
Uusimmat ennusteet

Raute on vuonna 1908 perustettu maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.