Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Reka Industrial
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.80 EUR
Kurssi: 3.38 EUR
Kurssi hetkellä: 22.1.2021 - 6:36

Nostamme Reka Industrialin tavoitehinnan 2,8 euroon (aik. 2,5 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksemme. Käsityksemme mukaan yhtiön kysyntäkuva on säilynyt hyvänä. Olemme huomioineet ennusteissamme käynnissä olevan investoinnin, joka tuo tuntuvaa lisäkapasiteettia hyvän kysyntänäkymän omaavalle tuulivoiman rakentamisen markkinalle. Ennusteiden noususta huolimatta yhtiön arvostus on edelleen korkea, mikä yhdessä korkean velkaantuneisuuden kanssa pitää riski/tuotto-suhteen mielestämme heikkona.

Kysyntäkuva on säilynyt odotetun hyvänä

Käsityksemme mukaan Reka Industrialin kaapelitoimialan kysyntäkuva on säilynyt vakaan hyvänä loppuvuonna 2020. Tämän taustalla on etenkin edelleen jatkuvat maakaapelointi-investoinnit. Lisäksi suuntaa antava Sähköteknisen kaupan liiton tilasto tukkukaupan kehityksestä Q4’20:lla osoittaa kysynnän kasvaneen kohtuullisesti vertailukaudesta (+ 4 %), mutta rakentamisen hidastumisen odotamme heijastuvan kysyntään viiveellä. Kumitoimiala on arviomme mukaan kärsinyt loppuvuonna Q1’20:lla alkaneesta raskaiden ajoneuvojen ja teollisuuden tilauskirjojen romahduksesta. Siten lyhyellä tähtäimellä odotamme sen kysynnän säilyvän heikkona, mutta etenkin raskaiden ajoneuvojen valmistajien tilauskirjojen ripeä elpyminen Q3’20:lla valaa uskoa Kumitoimialan odotuksiemme mukaiseen kysynnän tuntuvaan palautumiseen kuluvana vuonna.

Kaapeleiden lisäkapasiteetti tulee tarpeeseen

Reka Industrial kertoi loppuvuonna 2020 investoivansa kasvattaakseen kaapeleiden tuotantoa. Näkemyksemme mukaan kapasiteetti-investointi on oikea ratkaisu, sillä tuulivoimarakentamisen odotetaan kasvavan yhtiön kohdemarkkinoilla voimakkaasti tällä vuosikymmenelle. Käsityksemme mukaan käynnissä olevan investoinnin pitäisi valmistua Q2’21:n aikana ja näin ollen yhtiö saa arviolta noin 9 MEUR:n vuositason kapasiteetista olennaisen osan myyntiin vuonna 2020. Siten olemassa olevaa tehdastilaa hyödyntävällä arviolta noin 2 MEUR:n investoinnilla on arviomme mukaan varsin hyvä tuottopotentiaali. Sisällytimme ennusteisiimme investoinnin, jonka odotamme olevan tuotannossa Q2’21:sta alkaen. Siten nostimme vuoden 2021 liikevaihdon ennusteitamme 5 % 135 MEUR:oon ja vuoden 2022 ennusteita niin ikään 5 % 139 MEUR:oon. Lisäkapasiteetin suhteellisen hyvää marginaalipotentiaalia peilaten lähivuosien liikevoiton ennusteemme nousivat 4-13 % 3,7 (v. 2021) ja edelleen 4,4 (2022) MEUR:oon.

Arvostus on nousseista ennusteista huolimatta korkea

Peilaamme osakkeen arvostusta jo ensi vuoteen, sillä se huomioi kumitoimialan tuloksen koko vuodelta. Ennusteillamme Reka Industrialin vuoden 2021e P/E-kerroin on 20x ja EV/EBIT-kerroin 13x, mitkä ovat erittäin korkeat. Vastaavat vuoden 2022e kertoimet ovat selvästi maltillisemmat 13x ja 10x, mutta mielestämme etenkin korkean velkaantuneisuuden huomioiva EV-pohjainen arvostus säilyy pidemmälläkin perspektiivillä yli perustellun tason. Näin ollen liiketoiminnan oikean suuntaisesta kehityksestä huolimatta osakkeenomistajan kannalta riski/tuotto-suhde on mielestämme yhä epätyydyttävä, kun lähivuosien kassavirta kanavoituu arviomme mukaan pääosin investointeihin, vuokravastuiden maksuun  ja rahoituskustannuksiin. Tämä pitää velkatason korkeana, mikä heijastuu myös osakkeen riskitasoon.

Käy kauppaa. (Reka Industrial)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 116,1 135,0 138,5
- kasvu-% 19,1% 16,3% 2,6%
Liikevoitto (EBIT) 2,4 3,7 4,4
- EBIT-% 2,0% 2,8% 3,2%
EPS (oik.) 0,06 0,17 0,27
Osinko 0,00 0,05 0,10
P/E (oik.) 55,7 20,3 12,6
EV/EBITDA 6,7 5,8 5,1
Osinkotuotto-% 0,0% 1,4% 2,9%
Uusimmat ennusteet

Reka Industrial investoi moderniin yhteiskuntaan ja uudistaa yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta. Teollisena perheyhtiönä Reka Industrial sitoutuu pitkäjänteisesti kehittämään omistamiensa yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Konserniyhtiöiden kautta Reka Industrial on mukana niin energia- kuin kulkuneuvoteollisuudenkin murroksessa. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.