Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Reka Industrial
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.50 EUR
Kurssi: 3.93 EUR
Kurssi hetkellä: 22.10.2021 - 6:08 Analyysi päivitetty: 15.10.2021

Reka Industrialin eilen julkaisema Q3-raportti oli kokonaisuutena hyvin linjassa odotuksiemme kanssa. Näin ollen teimmekin raportin jälkeen vain suhteellisen pieniä ennusteiden muutoksia. Tästä syystä toistamme myös 3,5 euron tavoitehintamme sekä vähennä-suosituksemme. Näkemyksemme mukaan korkea arvostus suhteessa kassavirtaan ja suuri velkalasti pitävät riski/tuotto-suhteen heikkona.

Operatiivinen tulos vastasi odotuksiamme

Reka Industrialin liikevaihto kasvoi Q3:lla lähes 29 % 39,9 MEUR:oon, mikä ylitti odotuksemme. Liikevaihdon kasvun taustalla olivat molemmat segmentit, mutta ennusteemme ylityksen taustalla oli Kaapelitoimiala. Kaapelitoimialan volyymikasvua vetikin erityisen hyvin kehittynyt kotimaan kysyntä, mutta metallien hintojen nousun heijastuminen myyntihintoihin toi jälleen noin puolet liikevaihdon kasvusta. Kumitoimialan suunnilleen odotuksiemme mukaista kasvua veti asiakasalojen varsin hyvän kysyntätilanteen heijastuminen volyymikasvuna. Q3:n käyttökate kipusi 2,9 MEUR:oon ja oli linjassa odotuksiemme kanssa. Kevennetystä raportoinnista johtuen Q3-katsaus ei tarjonnut näkyvyyttä alemmille riveille, jossa osakekohtainen tulos alitti ennusteemme melko selvästi. Arviomme mukaan tämän taustalla on tuloslaskelmaan kirjatut verot, jotka tavanomaisesti vaihtelevat kvartaalitasolla. Q3:n liiketoiminnan kassavirta painui pakkaselle, mutta arviomme mukaan se heijastelee vain kvartaalin vaihteeseen osunutta muutosta käyttöpääomassa. Loppuvuonna kassavirran tulisi kuitenkin pyöriä yhtiön suuntaan.

Ohjeistus toistettiin odotetusti, ennusteisiin kokonaisuutena maltillisia muutoksia

Reka Industrial toisti raportilla kuluvan vuoden ohjeistuksensa, mikä oli odotuksiemme mukaista. Yhtiö odottaa vuoden 2021 käyttökatteen kasvavan edellisvuodesta (2020: 9,4 MEUR). Edelleen kokonaisuutena hyvänä säilynyttä kysyntäkuvaa mukaillen on liikevaihdon kasvun ajurit paikallaan myös loppuvuodelle. Myöskään yhtiön viimeaikaisen operatiivisen suorituskyvyn perusteella ei ole syytä odottaa suuria muutoksia kannattavuuteen loppuvuonna. Siten kuluvan vuoden ennusteemme ovatkin vain lievien ennustemuutosten jälkeen linjassa ohjeistuksen kanssa ja odotamme 11,9 MEUR:n käyttökatetta vuodelta 2021. Nostimme ensi vuoden liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen ennusteitamme 6-9 %, mutta osakekohtaisen tuloksen ennusteen tasolla nämä lähes neutralisoitui nousseilla poistojen ja rahoituskustannuksien ennusteilla.

Velkalasti toimii arvonkehityksen jarruna

Osakkeen arvostuksen keskeinen haaste on mielestämme arvostus suhteessa liiketoiminnan vapaaseen rahavirtaan. Tätä haastetta korostaa ja riskitasoa kohottaa korkea velkaantuneisuus, jota yhtiö ei sen vapaalla rahavirralla arviomme mukaan pysty olennaisesti lyhentämään. Nykyisellä taserakenteella oman pääoman ehtoiselle sijoittajalle jää mielestämme kannettavaksi turhan paljon riskejä, kun huomioidaan tuloksen historiallinen epävakaus, liiketoiminnan vapaan kassavirran tuottokyky ja nettovelan määrä. Mielestämme yhtiön tulisikin paikata turhan suureksi kasvaneita taseriskejä oman pääoman keräämisellä, jotta liiketoiminnan tuottoja voitaisiin pitkässä juoksussa allokoida myös osakkeenomistajille. Nykyisellä rahoitusrakenteella velan haltijat vievät suhteellisesti huomattavan osan liiketoiminnan rahavirrasta, kun taas oman pääoman ehtoisen sijoittajan tehtäväksi jää pääosin rahoitusrakenteen kestävyyteen liittyvien riskien kantaminen.

Käy kauppaa. (Reka Industrial)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 120,4 157,4 168,9
- kasvu-% 23,5% 30,7% 7,3%
Liikevoitto (EBIT) 4,5 6,4 6,4
- EBIT-% 3,8% 4,0% 3,8%
EPS (oik.) 0,16 0,28 0,36
Osinko 0,05 0,05 0,10
P/E (oik.) 22,0 14,1 11,0
EV/EBITDA 4,4 4,2 4,0
Osinkotuotto-% 1,4% 1,3% 2,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Reka Industrial on vuonna 1898 perustettu sijoitusyhtiö, joka sijoittaa kotimaisiin teollisuusyrityksiin. Yhtiö osallistuu sijoituskohteiden liiketoimintaan aktiivisesti ja pyrkii kasvattamaan näiden arvoa. Reka Industrial omistaa 100 % kaapelialalla toimivasta Reka Kaapelista, josta konsernin tulos käytännössä muodostuu. Kaapelitoimialan päämarkkinoita ovat Suomen lisäksi muut Pohjoismaat, mutta tilausvirtaa täydentävää kauppaa haetaan myös laajemmalla säteellä. Kaapelitoimialan pääasiakasalat ovat asuin- ja toimistorakentaminen, sähkön tuotanto ja siirto sekä teollisuus.