Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Relais on Pohjoismaissa ja Baltiassa toimiva ajoneuvojen varaosiin keskittyvä tukkuri. Relais on kasvanut vuosina 2011-2018 selvästi hitaasti kasvavaa ja rakenteeltaan fragmentoitunutta markkinaa nopeammin ja yhtiö tavoittelee markkinoita nopeampaa kasvua myös jatkossa. Relaisin markkinat ovat luonteeltaan defensiivisiä ja lisäksi yhtiön kulurakenne on joustava sekä investointitarpeet pieniä. Vankan tuloshistorian omaavan Relaisin kannattavuus on myös ollut selvästi kilpailijoita parempi. Sijoituskohteena yhtiö on defensiivinen. Tulosennusteillamme (pre-money) osakeanti on kohtuullisesti hinnoiteltu niin absoluuttisesti (pre-money 2020e: P/E 9x) kuin suhteellisestikin (alennus verrokkiryhmään noin 15 %). Yhtiöstä tehty sijoitustutkimus on luettavissa täällä.

Keskittynyt toimintamalli on johtanut kilpailijoita parempaan kannattavuuteen

Relaisin ydinliiketoimintaa on tarjota laajaa valikoimaa ajoneuvojen varaosia, lisävarusteita ja niihin liittyviä asiantuntijapalveluita niinikään laajalle joukolle jälleenmyyjäasiakkaita kohdemarkkinoilla. Yhtiö kuuluu toimialansa suurimpiin Suomessa ja Ruotsissa. Relais on differoitunut monista kilpailijoistaan keskittymällä vain tukkumarkkinaan, profiloitumalla erityisesti sähköosien asiantuntijaksi ja tarjoamalla asiakkaiden käyttöön arviomme mukaan markkinoiden edistyksellisimpiin kuuluvan digitaalisen tuotehakemiston. Erottautuminen kilpailijoista näkyy selvästi niitä parempana kannattavuutena mm. bruttomarginaalissa ja EBITDA-marginaalissa. 

Kasvua haetaan aktiivisesti, kannattavuus säilyy hyvällä tasolla

Relaisin strategiana on kasvaa selvästi markkinaa nopeammin ja kasvattaa liikevaihto vuoteen 2024 mennessä kaksinkertaiseksi vuoden 2018 tasosta. Tavoitteeseen aiotaan päästä viimeaikaisten akvisitiokohteiden kanssa lisääntyvän ristiinmyynnin, uusien tuotekategorioiden ja etenkin Pohjoismaissa tehtävien uusien akvisitioiden avulla. Relais on vuodesta 2014 tehnyt viisi akvisitiota Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, joten yhtiöllä on kasvustrategian toteutuksesta jo kokemusta. Emme ole sisällyttäneet tulevia akvisitioita perusennusteeseemme, mutta fragmentoitunut markkina sekä yhtiön aiemmat näytöt yritysostoista luovat hyvän pohjan epäorgaaniselle kasvulle. Perusennusteessamme konsernin kannattavuus pysyy korkeana ja paranee edelleen hieman vuosina 2019-2022 (EBITA-marginaali 12,6 %:sta 14,1 %:iin) Ruotsista hankittujen yhtiöiden hyvän kannattavuuden sekä synergioiden päästessä vaikuttamaan numeroihin.

Antihinta kohtuullinen suhteessa arvonmääritykseemme

Olemme määrittäneet Relaisin arvoa ennen listautumisantia verrokkiryhmähinnoittelun, toimialalla toteutettujen yrityskauppojen hinnoittelun ja kassavirtamallin perusteella. Mallien tulokset ovat lähellä toisiaan ja näkemyksemme Relaisin osakekannan arvosta ennen listautumista on 124 MEUR. Yhtiön keskivertoverrokkia pienemmän koon lisäksi emme ole tunnistaneet muita diskonttotekijöitä Relaisin arvostukselle. Koko verrokkiryhmän (toimialan) arvostus on hitaasta kasvusta johtuen maltillinen vuosien 2019-2020 P/E-lukujen ollessa 11-12x ja EV/EBITDA:n 9-10x. Antihinnalla ja vuoden 2020 ennusteillamme Relaisin osakkeen arvostus jää 14-24 % verrokkien alapuolelle, joten pidämme arvostusta houkuttelevana. Relaisin osinkotuotto antihinnalla on kohtuullinen 3,9-4,5 %. Osakkeen koko kurssipotentiaalin realisoituminen edellyttää kuitenkin näyttöä tuloskasvusta. 

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Relais on ajoneuvojen sähkövaruste- ja varaosaliiketoimintaa Pohjoismaissa ja Baltiassa aktiivisesti kehittävä maahantuoja ja tekninen tukkuliike. Yhtiö toimii asiakkaidensa luotettuna kumppanina ajoneuvovalmistajista riippumattomalla jälkimarkkinalla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltiassa. Relais luo lisäarvoa asiakkailleen tarjoamalla ajoneuvojen sähkövarusteet, varaosat ja asiantuntijapalvelut luotettavasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti ajoneuvojen elinkaaren eri vaiheisiin.