Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Relais: Hankinnoilla Helsingborgissa

Analyytikon kommentti 15.10.2021 6:33 Relais Group
Yhtiö: Relais Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 25.00 EUR
Kurssi: 25.30 EUR
Kurssi hetkellä: 15.10.2021 - 6:18

Relaisin eilen ilmoittama yritysosto Ruotsista oli strategiselta yhteensopivuudeltaan hyvä. Maksettu kauppahinta oli kuitenkin kohdeyhtiön tulosnäyttöihin nähden korkeahko ja edellyttää synergioiden täysimittaista toteutumista. Siten yrityskaupan osakkeenomistajille synnyttämä lisäarvo jää odottamaan lisänäyttöjä. Myös ennuste-muutoksemme ovat melko vähäisiä. Niiden perusteella nostamme tavoitehintamme 25,00 (24,00) euroon, mutta säilytämme vähennä-suosituksemme.

Yhteensopivuus näyttää hyvältä

Relais jatkaa strategiansa toteuttamista ja ilmoitti eilen ostaneensa ruotsalaisen STS Sydhamnens Trailer Service AB:n, joka on maan suurin riippumaton valtakunnallinen raskaiden ja kevyiden hyötyajoneuvojen korjaamo- ja huoltoketju. Noin 23 MEUR:n liikevaihdosta (2021e) puolet tulee vetoautojen ja puolet perävaunujen huollosta. Korjaamoja on 15 kpl ulottuen Malmöstä Luulajaan. STS:n yhteensopivuus Relaisin nykyisiin Ruotsin-liiketoimin-toihin on mielestämme erittäin hyvä. Relais tavoittelee hankinnalla 0,5-1,0 MEUR:n tulosvaikutteisia synergioita vuoden 2023 loppuun mennessä. Suurimmat synergiat syntyvät yhteishankinnoista Huzellsin ja TD Tunga Delarin kanssa ja lisämahdollisuuksia avautuu valojärjestelmien ja varusteiden myynnissä.

Vaatimaton kannattavuushistoria, mutta parempaa on luvassa

STS:n aiemmat kannattavuusnäytöt ovat vaatimattomia: vuosien 2016-2020 EBITDA-marginaali on ollut 1,9-3,8 %. Yhtiö on kuitenkin viime aikoina tehnyt rakenteellisia uudistuksia kuten korjaamojen yhdistämisiä sekä johtamis-järjestelmien ja -mittareiden päivityksiä, minkä seurauksena mekaanikkokohtaisten laskutettavien tuntien määrä on noussut ja kannattavuus parantunut. Kuluvalle vuodelle odotetaankin yli 5 %:n EBITDA-marginaalia, mikä sekään ei ole hyvä taso mutta suunta on oikea. Odotamme STS:n liikevaihdon kasvuksi 5 % (CAGR) vuosina 2022-2024 ja synergioiden avulla arvioimme EBITDA-marginaalin nousevan noin 8 %:iin vuonna 2024.

Ei halpa eikä kallis

Relais maksaa STS:n osakkeista 9,2 MEUR käteisenä ja vuoden 2021 EBITDA:n perusteella kauppahinta voi nousta 11,4 MEUR:on. Relaisin tiedotteesta ei ilmennyt kaupan yritysarvo, mutta tiettävästi STS:n nettovelat ovat vähäiset. Olemme olettaneet niiden määräksi 0,5 MEUR, jolloin vuoden 2021 luvuilla kaupan EV/EBITDA on 8x, jos lisäkauppahinta jätetään huomioimatta. Olemme aiemmin laajassa raportissamme todenneet, että Relaisin kannattaa tehdä akvisitioita niin kauan kuin kohteiden EV/EBITDA on alle 9x ja tämän ehdon STS täyttää. Vaikutus Relaisiin kokonaisuutena on kuitenkin pieni eli vuosien 2022-2023 käyttökateparannus on 4-5 % ja tällöinkin synergioiden tulee toteutua odotetusti. Raportoitua tulosta tulevat myös rasittamaan kaupasta seuraavat arviolta 0,7 MEUR:n liikearvopoistot vuodesta 2022 eteenpäin.

Relaisin arvostuskuva ei muuttunut

STS:n vaikutus Relaisin konserniennusteisiin on vähäinen (oikaistu EPS n. +4 %) ja sama koskee mm. DCF-mallin tulosta. Kauppahinta huomioiden vaikutus Relaisiin sijoituskohteena on mielestämme neutraali. Kuten edellisen yhtiöpäivityksemme arvostuspohdinnassa totesimme, hyväksymme Relaisille nykyisen strategian ja näkymien pohjalta 18-19x:n P/E-kertoimet ja vuoden 2022 P/E (18x) osuu edelleen tähän haarukkaan.

Käy kauppaa. (Relais Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 128,9 231,8 269,3
- kasvu-% 30,3% 79,8% 16,2%
Liikevoitto (EBIT) 11,1 17,1 22,2
- EBIT-% 8,6% 7,4% 8,2%
EPS (oik.) 0,87 1,15 1,38
Osinko 0,30 0,40 0,47
P/E (oik.) 17,0 21,9 18,4
EV/EBITDA 14,4 17,3 14,9
Osinkotuotto-% 2,0% 1,6% 1,9%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Relais Group on vuonna 2010 perustettu johtava konsolidoija ja yritysostoalusta ajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiö on teollinen toimija, joka keskittyy ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Samalla Relais on myös kasvualusta omistamilleen yhtiöille.