Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Relais: Sumutorvi soi nollanäkyvyydessä

Analyytikon kommentti 27.03.2020 7:45 Relais Group
Yhtiö: Relais Group
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.00 EURTavoitehinta päivitetty: 28.2.2020
Kurssi: 6.51 EURKurssi hetkellä: 27.3.2020 - 7:30

Relaisin torstaisen tulosvaroituksen ydin oli epävarmuus koronaepidemian kestosta. Koska tähän liittyvä epävarmuus on suurta, olemme varovaisuussyistä tehneet ennusteisiimme tuntuvia leikkauksia. Eri arvostusmenetelmät antavat nyt hieman ristiriitaisen kuvan Relaisin osakkeen arvostustasosta. Pidämme kuitenkin kurssipotentiaalia kohtuullisena, koska ennusteemme ovat tällä hetkellä erittäin varovaiset, osakkeen arvostuskertoimet ovat joka tapauksessa alhaiset ja Relaisin riskiprofiili on matala. Näillä perusteilla säilytämme osakkeen lisää-suosituksen. Alennamme kuitenkin tavoitehintamme 7,00 (9,00) euroon, laskun heijastellessa suunnilleen tekemiämme ennusteleikkauksia.

Korona uhkaa kollektiivista ajosuoritetta

Relaisin tulosvaroitus ei sisältänyt erityisiä yhtiö- tai edes toimialakohtaisia kommentteja vaan viittasi ainoastaan koronaepidemiaa seuranneisiin rajoituksiin, heikentyvään talouskehitykseen, tilanteen poikkeuksellisuuteen sekä heikentyneeseen näkyvyyteen. Yhtiö ei myöskään antanut uutta ohjeistusta. Huonontuneella tilanteella yhtiö tarkoittanee henkilöautoilun ja raskaan liikenteen jo toteutuneita ja mahdollisia tulevia rajoituksia sekä vähentyneestä autoilusta johtuvaa kollektiivisen ajosuoritteen pienenemistä ja siten vähentynyttä varaosien tarvetta. Relaisin mukaan sen tavaralogistiikka kuitenkin toimii hyvin edelleen eikä yhtiö ole myöskään tilanteen johdosta aloittanut erityisiä säästötoimia kuten lomautuksia. Tulosvaroitus olikin mielestämme enemmän sijoittajien muistuttamista riskeistä kuin selvästi huonontuneesta tilanteesta.

Uudet ennusteemme hyvin varovaisia

Olemme aiemmin arvioineet, että jo tapahtuneilla rakennemuutoksilla Relaisin raportoitu liikevaihto kasvaisi vuonna 2020 lähes 30 % ja EBITA vielä enemmän. Tilanteen tulisikin heikentyä huomattavasti ettei Relaisin aiempi ohjeistus liikevaihdon ja EBITA:n selvästä kasvusta edelleen toteutuisi. On myös hyvä muistaa Relaisin kulurakenteen joustavuus isojen kuluerien kuten materiaali- ja palvelukulujen sekä myynti- ja markkinointikulujen osalta. Riskien ytimessä on koronaepidemian kesto, josta ei vielä ole selvää kuvaa. Olemmekin varovaisuussyistä leikanneet vuosien 2020-2021 liikevaihtoennusteitamme 15-20 %:lla ja liikevoittoennusteitamme 23-30 %:lla. Huomioiden toimialan defensiivisen luonteen ennusteemme ovat nyt erittäin varovaisia.

Arvostuksessa edelleen pihviä

Relaisin kerroinpohjainen arvostus on tekemiemme ennusteleikkausten jälkeen selvästi verrokkeja korkeammalla. Vuosien 2020-2021 P/E-kertoimet ovat 25-37 % ja samojen vuosien EV/EBITDA-kertoimet 8-31 % preemiolla suhteessa verrokkien mediaaniin. On kuitenkin huomattava, että a) Relaisin arvostuskertoimet ovat absoluuttisesti alhaiset; b) on todennäköistä, että Relaisin preemioarvostus pienenee tulevaisuudessa verrokkien konsensusennusteiden alentuessa ja c) ennusteemme Relaisille ovat hyvin varovaiset. Relaisin osakkeen kokonaistuotto vuosina 2020-2021 on hyvää 9 %:n luokkaa. DCF-kassavirtamallimme indikoi osakkeelle yli 60 %:n nousuvaraa. Nykyisessä markkinatilanteessa DCF-mallin käyttökelpoisuus on kuitenkin rajallinen.

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Relais Group Oyj on ajoneuvojen varaosa- ja sähkövarusteliiketoimintaa Pohjoismaissa ja Baltiassa aktiivisesti kehittävä maahantuoja ja tekninen tukkuliike. Relais Group luo lisäarvoa asiakkailleen tarjoamalla ajoneuvojen sähkövarusteet, varaosat ja asiantuntijapalvelut luotettavasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti ajoneuvojen elinkaaren eri vaiheisiin. Voimakkaasti kasvuhakuisena yhtiönä Relais Groupin tavoitteena on olla toimialansa edelläkävijä ajoneuvojen elinkaaren kehittämisessä. Relais Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 98,9 miljoonaa euroa.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 98,9 107,5 121,2
- kasvu-% 36,6% 8,7% 12,7%
Liikevoitto (EBIT) 7,9 8,2 10,5
- EBIT-% 7,9% 7,6% 8,6%
EPS (oik.) 0,56 0,57 0,71
Osinko 0,10 0,24 0,28
P/E (oik.) 14,8 11,5 9,2
EV/EBITDA 12,6 9,2 7,2
Osinkotuotto-% 1,2% 3,7% 4,3%
Uusimmat ennusteet