Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Remedy
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 50.00 EUR
Kurssi: 43.75 EUR
Kurssi hetkellä: 8.4.2021 - 6:15

Toistamme Remedyn lisää-suosituksen ja 50,0 euron tavoitehinnan. Remedyn strategia siirtyi vuosina 2019-2020 moniprojektimallin onnistuneen ylösajon ja Control-pelin julkaisun myötä kannattavan kasvun vaiheeseen, jota yhtiö aikoo uudella 2021-2025 strategiakaudella kiihdyttää. Hallituin riskein rakennetun ja hyvin johdetun moniprojektimallin sekä vahvan taloudellisen asemansa ansiosta Remedyn edellytykset luoda menestyspelejä ovat hyvät. Lisäksi suotuisat markkinatrendit auttavat yhtiötä kasvamaan tällä vuosikymmenellä merkittävästi nykyistä suuremmaksi pelitaloksi. Vahvasti eteenpäin kulkevan kasvutarinan vuoksi pelaamme osakkeen arvostuksen suhteen pitkää peliä. Remedystä tänään julkaistu laaja analyysiraportti on luettavissa täältä.

Peliyhtiö pitkään salkkuun

Remedy on tänä päivänä profiililtaan puhdasverinen kannattavan kasvun yhtiö. Vuosina 2017-2018 yhtiö rakensi strategiansa perustan valmiiksi ja moniprojektimallin onnistunut ylösajo on näkynyt numeroissa vuodesta 2019 alkaen voimakkaana tuloskasvuna. Vuonna 2020 Remedyn liikevaihto kasvoi 30 % 41,1 MEUR:oon ja liikevoittomarginaali oli 32 %. Isossa kuvassa Remedy on edelleen kasvupolkunsa alkupäässä ja tulevina vuosina peliprojektien lukumäärän ja koon kasvaessa yhtiön kasvu- ja kannattavuuspotentiaali vain vahvistuu vuosi vuodelta. Remedyn tiimi on osoittanut moneen kertaan kykynsä luoda laadukkaita pelejä erittäin kilpaillulla markkinalla, mikä todistaa yhtiön kilpailuedut vahvoiksi. Oman Northlight-pelimoottorin ja samaan toimipisteeseen keskitettyjen toimintojen ansiosta yhtiö pystyy tuottamaan pelejä kustannustehokkaasti, jolloin kohtalainenkin myyntisuoritus tekee projektista jo hyvin kannattavan. Hallituin riskein rakennetun ja hyvin johdetun moniprojektimallin vuoksi pidämme myös täysin epäonnistuneiden projektien todennäköisyyttä pienenä. Remedyn taloudellinen asema on helmikuussa tehdyn suunnatun annin myötä erittäin vahva ja mahdollistaa aiempaa suuremman riskinoton tulevien pelihankkeiden rahoittamisen ja itsejulkaisun suhteen. Vahva tase parantaa myös yhtiön jo ennestään vahvaa asemaa julkaisusopimuksista neuvoteltaessa.

Remedyn asema toimialan arvoketjussa on houkutteleva

Konsolimarkkina (2020: 51 mrd. €) on kasvanut viimeiset 5 vuotta vahvasti (CAGR 10 %) ja hyvän kasvuvauhdin odotetaan jatkuvan (CAGR 20-23: 7 %). Markkinan trendit (tilauspohjaiset mallit, pilvipelaaminen, digitaalinen jakelu ja pitkäkestoiset pelipalvelut) näyttävät pelinkehittäjien kannalta suotuisilta. Trendien myötä pelistudioiden liiketoimintamallit ovat osittain muuttumassa, mutta niiden osuus arvoketjusta näyttäisi kasvavan, sillä tarve laadukkaalle pelisisällölle vain korostuu jatkossa eri toimijoiden ja digitaalisten jakelualustojen välisen kilpailun kiihtyessä. Tämä mahdollistaa Remedylle houkuttelevia tarjouksia julkaisu- ja yksinoikeussopimusten suhteen. Lisäksi Remedyn kaltaisia itsenäisiä AAA-studioita on maailmalla vain kourallinen, mikä korostaa yhtiön houkuttelevaa arvoketjuasemaa.

Arvostus on kohtuullinen pitkää peliä pelaavalle

Ennusteillamme vuonna 2023 moniprojektimalli on edennyt vaiheeseen, jossa Remedy saa tuloja yli viidestä jo julkaistuista tai kehitteillä olevasta pelihankkeesta. Odotamme tuolloin yhtiön liikevaihtoon (68 MEUR) ja liikevoittoon (24,8 MEUR) merkittävää tasokorotusta. Remedyn vahvan nettokassan huomioiva EV/EBIT-kerroin on tuolloin 19x. Arvostus näyttää mielestämme kohtuulliselta, kun huomioidaan Remedyn vahvat pitkän aikavälin kasvunäkymät jo kohtalaisen hyvin menestyvillä pelijulkaisuilla. Tämän päälle sijoittaja saa option pankin räjäyttävistä hittipeleistä.

Käy kauppaa. (Remedy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 41,1 45,9 48,8
- kasvu-% 29,8% 11,7% 6,3%
Liikevoitto (EBIT) 13,2 15,5 14,8
- EBIT-% 32,2% 33,8% 30,3%
EPS (oik.) 0,86 0,94 0,90
Osinko 0,15 0,20 0,25
P/E (oik.) 45,5 46,6 48,7
EV/EBITDA 31,5 30,4 29,5
Osinkotuotto-% 0,4% 0,5% 0,6%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Remedy Entertainment Oyj on yksi Suomen ensimmäisiä kansainvälisesti menestyneitä videopeliyhtiöitä, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistä kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja. Perustamisvuodestaan 1995 Espoossa sijainnut yhtiö työllistää yli 270 pelialan ammattilaista 29:stä eri maasta. Remedy on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.remedygames.com