Terveysteknologiayhtiö Revenio Group julkistaa Q3-raportin huomenna aamulla. Revenion osake on kestänyt kohtalaisen hyvin viimeaikaisen markkinamyllerryksen ja yhtiö nauttii edelleen markkinoiden hyvää luottamusta yhtiön vakaan kehityksen ansiosta. Q3-tuloksen ei pitäisi aiheuttaa tähän kuvaan muutoksia, mutta haluamme huomauttaa yhtiön kannattavuuteen kohdistuvan tänä vuonna paineita uusiin tuotteisiin liittyvistä investoinneista johtuen. Tätä kompensoi Icaren vakaa volyymikasvu. Pidämme edelleen Revenion osaketta tällä hetkellä täyteen hinnoiteltuna ja näemme nykyisissä arvostuskertoimissa (2018e: P/E 41x) paineita alaspäin.

Arvioimme Revenion liikevaihdon kasvaneen Q3:lla 18,7 % ja olleen 7,6 MEUR. Emme odota valuutoilla olleen olennaista vaikutusta kasvuun. Kasvua ajaa edelleen Icaren silmänpainemittareiden ja antureiden vakaa volyymikasvu sekä Icaren vahvistunut tuotemallisto. Lähivuosien kasvun kannalta olennainen HOME-tuote on yhä mielenkiintomme kohteena, mutta vuosineljännesten tasolla isoja muutoksia ei kannata odottaa. Odotamme uuden ic200-tuotteen muodostavan myös uuden tärkeän kasvuveturin ensi vuodesta alkaen.

Liikevoiton arvioimme nousseen 3,0 MEUR:oon edellisvuoden 2,5 MEUR:sta liikevoitto-%:n ollessa erinomaisen vertailukauden tasolla 38,7 %:ssa. Yhtiön kustannuspuolella on pieniä nousupaineita, minkä hyvä volyymikasvu arviomme mukaan kuitenkin kompensoi. Kustannustasoa nostavat lyhyellä aikavälillä osin uusiin tuotteisiin liittyvät kliiniset tutkimukset ja hyväksyntäprosessit (mm. ic200 ja Ventica -tuotteet), jotka ovat luonteeltaan tilapäisiä.

Revenion näkymien mukaan vuoden 2018 liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana ja kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvällä tasolla suhteellisesti nousevista kasvupanostuksista huolimatta. Odotamme näkymien pysyvän ennallaan. Arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan 17 % ja liikevoiton nousevan 11,3 MEUR:oon (2017 oikaistu EBIT: 9,5 MEUR), mikä vastaa noin 36 % liikevoittoa (2017 oikaistu EBIT-%: 36 %).

Reveniolla on edelleen hyvät edellytykset jatkaa vakaata kasvukehitystään lähivuosina Icaren laajentuneen tuoteportfolion myötä (ic100, ic200, Tonovet Plus ja HOME sekä mHOME). Ennusteessamme Revenion osakekohtainen tulos kasvaa noin 30 % vauhtia lähivuosien aikana vakaan volyymikasvun skaalautuessa kannattavuuteen. Revenion arvostusta tukee edelleen hyvä näkyvyys yhtiön tuloskasvuun ja kassavirtoihin sekä houkutteleva pitkän aikavälin kasvupotentiaali, mutta osakkeen hinnoittelu on samaan aikaan kohtalaisen kireä. Revenion osake on myös saanut kuluvan vuoden aikana tuntuvaa tukea ulkomaalaisomistuksen ripeästä kasvusta.

Käy kauppaa. (Revenio Group)

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy ja Oscare Medical Oy.

Tunnusluvut 2017 2018e 2019e
Liikevaihto 26,8 31,4 37,7
- kasvu-% 14,3% 17,4% 20,0%
Liikevoitto (EBIT) 8,1 11,3 15,0
- EBIT-% 30,3% 36,1% 39,9%
EPS (oik.) 0,90 0,38 0,50
Osinko 0,78 0,33 0,40
P/E (oik.) 40,2 40,7 31,1
EV/EBITDA 27,4 30,3 22,4
Osinkotuotto-% 2,2% 2,2% 2,6%
Uusimmat ennusteet