Terveysteknologiayhtiö Revenio Group julkistaa Q2-raportin maanantaina. Yhtiön toimitusjohtaja Timo Hildénin haastattelu tuloksesta julkaistaan InderesTV.ssä maanantaina aamupäivän aikana. Markkinat edellyttävät Reveniolta vahvaa suoritusta osakekurssin noustua uudelle ennätystasolle, minkä takia suuriin pettymyksiin ei ole varaa. Omat odotuksemme ovat Q2:n osalta melko maltillisia, sillä odotamme kasvun hieman hidastuneen vahvan alkuvuoden jälkeen sekä kustannusten nousun jatkuneen yhtiön investoidessa kasvuhankkeisiin.

Arvioimme Revenion liikevaihdon kasvaneen Q2:lla 14 % ja olleen 7,6 MEUR. Yhtiöllä on takanaan poikkeuksellisen vahva ja isojen toimitusten tukema Q1 (valuuttaoikaistu kasvu 23,5 %) ja odotamme kasvunopeuden tasautuneen Q2:lla. Valuuttakurssit heikentävät kasvulukemaa, mutta dollarikurssin kasvua rasittava vaikutus on valuuttojen viimeaikaisen kehityksen myötä lieventymässä. Revenion kasvua ajaa edelleen Icaren perustuotteiden myynti ja siellä vahvistunut tuoteportfolio (ic100, Tonovet Plus, HOME).

Suhteellisen kannattavuuden odotamme pysyneen lähes vertailukauden tasolla liikevaihdon kasvusta huolimatta. Arvioimme liikevoiton olleen 2,7 MEUR (Q2’17: 2,3 MEUR) ja 35 % liikevaihdosta (Q2’17: 34 %). Revenio on selkeästi lisännyt kasvupanostuksia alkuvuonna ja uusiin tuotteisiin liittyvät kliiniset tutkimukset aiheuttavat tuntuvasti lisää kustannuksia tällä hetkellä. Q1-raportin perusteella Revenio on tänä vuonna kiihdyttämässä edelleen panostuksiaan Icareen ja uusiin tuotteisiin, mikä nostaa kustannustasoa lyhyellä aikavälillä. Siten varaudumme siihen, ettei yhtiön liikevaihdon kasvu skaalaudu kannattavuuteen yhtä voimakkaasti kuin viime vuonna.

Odotamme Revenion pitävän ennallaan näkymät. Nykyisen ohjeistuksen mukaan liikevaihdon kasvu jatkuu vahvana ja kannattavuus säilyy hyvällä tasolla suhteellisesti nousevista kasvupanostuksista huolimatta. Reveniolla on kaikki edellytykset jatkaa loppuvuonna ja lähivuosina vakaata kasvukehitystään. Yhtiö on uudistanut tuoteportfoliotaan (mm. ic100, ic200, Tonovet Plus ja HOME sekä mHOME), mikä tukee keskihintojen ja korvauslaitemyynnin kautta liikevaihdon ja tuloksen kasvua. Arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan 17 % ja liikevoitto-%:n olevan 37 % (2017: 36 %).

Suurin mielenkiintomme Revenion osakkeen näkökulmasta kohdistuu mahdollisiin suurempiin strategisiin liikkeisiin (kuten yrityskauppa), joista odotamme kuulevamme tämän vuoden aikana tarkemmin. Revenion korkealle arvostetun osakkeen arvonnousun jatkuminen nojaa mielestämme nykytasolla entistä enemmän uusien tuotteiden (Cutica, Ventica) tai yhtiön seuraavien strategisten liikkeiden (kuten yrityskauppa) onnistumiseen. Olemme osakkeessa odottavalla kannalla korkeahkoksi nousseen arvostustason takia.

Käy kauppaa. (Revenio Group)

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy ja Oscare Medical Oy.

Tunnusluvut 2017 2018e 2019e
Liikevaihto 26.8 31.3 37.3
kasvu-% 14.3% 17.1% 19.0%
Liikevoitto (EBIT) 8.1 11.6 15.2
EBIT-% 30.3% 37.0% 40.8%
EPS (oik.) 0.90 0.39 0.50
Osinko 0.78 0.33 0.40
P/E (oik.) 40.2 39.5 30.3
EV/EBITDA 27.4 29.2 21.8
Osinko-% 2.2% 2.2% 2.6%
Uusimmat ennusteet