Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Revenio Group
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 21.00 EUR
Kurssi: 19.40 EURKurssi hetkellä: 16.8.2019 - 6:01

Toistamme Revenio Groupin 21,0 euron tavoitehinnan ja lisää-suosituksen yhtiön Q2-raportin jälkeen. Revenion Q2 oli kaksijakoinen Icaren kasvu ollessa meille pettymys, mutta CenterVuen raportoidessa erittäin vahvat luvut. Revenio loikkasi keväällä tehdyllä CenterVue-yrityskaupalla uuteen kokoluokkaan ja yhtiön strategialle kriittinen yritysosto näyttää alustavasti kehittyvän erittäin hyvään suuntaan, minkä näemme tällä hetkellä olennaisena arvoajurina osakkeelle. Revenion lähivuosien vahvat tuloskasvunäkymät (vuotuinen eps-kasvu 2019-2021e >30 %) ja yhtiön pitkän aikavälin houkutteleva kasvupotentiaali puoltavat osakkeessa positiivisella puolella pysymistä kireistä arvostuskertoimista huolimatta (2019e P/E 41x). Talousjohtajan tuloshaastattelu on katsottavissa täällä.

Q2-kasvu ylitti selvästi odotukset CenterVuen vetämänä

Revenion Q2-liikevaihto kasvoi 55 % ja oli 11,8 MEUR ylittäen tuntuvasti 10,0 MEUR:n ennusteemme. CenterVuen vaikutus liikevaihtoon oli 3,8 MEUR, mistä oikaistuna Revenion orgaaninen kasvu oli vain noin 5 %. Raportti viittaa CenterVuen kehittyneen erinomaisesti vuoden 2019 aikana, kun taas Icaren kasvu oli tuntuvasti normaalin vauhdin alapuolella osin ajoituksellisista syistä johtuen. Oikaistu liikevoitto Q2:lla oli 2,7 MEUR (Q2’18: 2,5 MEUR) ylittäen lievästi 2,5 MEUR:n ennusteemme. Raportoitu liikevoitto 0,9 MEUR jäi ennusteestamme (2,0 MEUR) neljännekselle kohdistuneiden odotuksia suurempien yrityskauppaan liittyneiden kertaerien (1,82 MEUR) takia.

Yrityskauppa näyttää edelleen hyvin onnistuneelta

CenterVuen liikevaihto oli Q2-raportin perusteella vuoden ensimmäisellä puoliskolla 10,0 MEUR ja käsityksemme mukaan yhtiön liikevaihto painottuu normaalin kausiluonteen mukaisesti vuoden toiselle puoliskolle. Vuonna 2018 CenterVue teki 18,6 MEUR:n liikevaihdon, joten ostettu yhtiö näyttäisi alustavien lukujen perusteella olevan edelleen tukevalla kasvu-uralla. Arvioimme CenterVuen tekevän tänä vuonna 21,4 MEUR:n liikevaihdon. Käsityksemme mukaan CenterVue neuvottelee useiden lääkeyhtiöiden kanssa merkittävistä laitetoimituksista liittyen FDA:n lääkeyhtiöiltä edellyttämiin kliinisiin tutkimuksiin, joihin CenterVuella on tarjota hyvin kilpailukykyinen laite. Näiden tilausten realisoitumisella voi olla seuraavan vuoden aikana tuntuva vaikutus yhtiön liikevaihtoon. Yrityskaupan alustavien tietojen perusteella näyttää siis siltä, että Revenio on saanut Icaren rinnalle toisen vahvan tuloskasvuveturin.

Emme odota Icaren kasvunopeuden hidastuvan alkuvuoden hitaudesta huolimatta

Hidastuneesta kasvunopeudesta huolimatta (H1’19 kasvu 13 %) näemme Icaressa edelleen kasvuajureita lähivuosille. Lyhyen aikavälin näkymää tukee odottamamme ic200-tuotteen FDA-lupa sekä HOME-tuotteen kasvu, sillä tuotteen Yhdysvalloissa saama korvattavuuden pitäisi antaa selvää tukea myynnille. HOME-tuotteella on potentiaalia merkittäväksi kasvuajuriksi lähivuosina, mutta uuden tuotteen myynnin kasvun ajoitus on ollut vaikeasti arvioitavissa.

Tuloskasvunäkymä houkutteleva

Lähivuosien tulosennusteissamme ei ollut merkittäviä muutoksia Q2-raportin jälkeen. Revenio kasvoi erittäin houkuttelevalla arvostuksella (EV/EBIT 15x) tehdyllä CenterVue-yrityskaupalla kapealle tuotealueelle erikoistuneesta laitetoimittajasta kohti merkittävää globaalia toimijaa silmäsairauksien alueella ja laajentunut tuoteportfolio hajauttaa yhtiön riskejä. Siten järjestely teki Revenion sijoitusprofiilista entistä houkuttelevamman. Revenion vuosien 2019-2020e P/E-luvut ovat korkeat 41x ja 30x sekä EV/EBIT-luvut 37x ja 24x (oikaistuna arvioiduista PPA-poistoista), mutta lähivuosien yli 30 % tuloskasvunopeuteen peilattuna arvostus puoltaa osakkeessa positiivisella puolella pysymistä.

Käy kauppaa. (Revenio Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva terveysteknologiakonserni ja oftalmologisten laitteiden globaali kärkiyhtiö. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Icare USA Inc., Revenio Italy S.R.L, CenterVue SpA, CenterVue Inc, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on potilaslähtöinen seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 30,7 50,1 68,8
- kasvu-% 14,6% 63,4% 37,3%
Liikevoitto (EBIT) 10,2 10,9 20,6
- EBIT-% 33,3% 21,7% 30,0%
EPS (oik.) 0,34 0,47 0,65
Osinko 0,28 0,34 0,44
P/E (oik.) 36,9 40,9 29,8
EV/EBITDA 27,1 41,2 22,4
Osinkotuotto-% 2,2% 1,8% 2,3%
Uusimmat ennusteet