Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Revenio Q2 torstaina: Hyvin rullaa

Analyytikon kommentti 28.07.2022 7:10 Revenio Group
Yhtiö: Revenio Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 48.00 EUR
Kurssi: 48.92 EUR
Kurssi hetkellä: 28.7.2022 - 6:55 Analyysi päivitetty: 29.4.2022

Terveysteknologiayhtiö Revenio julkaisee Q2-raporttinsa ensi torstaina noin kello 9.00. Odotamme yhtiöltä reipasta liikevaihdon sekä tuloksen kasvua suhteellisen vaisulta vertailukaudella, jolla yhtiön kannattavuutta painoivat osittain poikkeukselliset kulut. Emme ole tehneet ennustemuutoksia, mutta Yhdysvaltain dollarin merkittävä vahvistuminen antaa Reveniolle mahdollisuudet selvään tulosylitykseen Q2:lla. Paljon on kiinni myyntimixistä sekä T&K-kulujen tasosta. Näkymän pitäisi olla edelleen vahva kysynnän osalta yhtiön päämarkkinoilla ja odotamme vahvaa kasvua erityisesti kuvantamisessa myös loppuvuonna. Yhtiön vahvan hinnoitteluvoiman ja defensiivisen kysynnän takia olemme luottavaisia yhtiön kykyyn menestyä haastavassakin toimintaympäristössä, mutta tuloskasvun kulmakertoimeen liittyy silti epävarmuutta.

Kuvantamislaitteet jälleen kasvukärkenä, valuutoista selkeää tukea

Odotamme Revenion Q2-liikevaihdon kasvaneen hieman alle 20 % yhteensä 22,5 MEUR:oon. Arvioimme erityisesti kuvantamislaitteiden kasvun olleen voimakasta (iCare DRS+ ja EIDON Ultra-Widefield) yhtiön voittaessa nopealla tahdilla markkinaosuuksia. Silmänpainemittareissa odotamme kasvun olevan jälleen maltillisempaa markkinakasvun palautuessa poikkeuksellisen vahvalta jaksolta koronaa edeltäneelle trendille. Silti odotamme myös silmänpainemittareille hyvää kasvua, mitä tukee muun muassa laitemäärän mukana kasvanut anturimyynti. Yleisesti Revenion kasvua tukee myös dollarin vahvistuminen, kun dollareissa tehty myynti ja tulos konvertoituvat useammiksi euroiksi. Revenion liikevaihtoon vaikuttaa voimakkaasti euron ja dollarin välisen valuuttakurssin vaihtelut, ja euron ollessa tällä hetkellä lähellä pariteettia positiivisen vaikutuksen pitäisi olla merkittävä. Lähtökohtaisesti ennusteemme pitäisi vastata paremmin valuuttakursseista oikaistua kasvua. Myös yhtiön tekemillä hinnankorotuksilla pitäisi olla myös selvä positiivinen vaikutus kasvuun. Odotamme Oculon tukevan myös Q2:n kasvua, mutta sen vaikutus konsernitasolla on pieni.

Kannattavuudessa voidaan nähdä selkeä parannus

Odotamme Q2-liikevoiton olleen 5,6 MEUR (Q2’21: 4,4 MEUR), mikä tarkoittaisi 25,0 %:n liikevoittomarginaalia (Q2’21: 23,4 %). Yhtiöllä on korkeat bruttokatteet (yli 70 %), joten liikevaihdon kasvu näkyy yleisesti suoraan myös tuloskasvuna. Tällä hetkellä yhtiön kulurakenteessa on kuitenkin selvää painetta ylöspäin muun muassa voimakkaan kustannusinflaation ja oletettavasti kasvaneiden T&K-kulujen seurauksena, mutta odotamme silti kannattavuuden kohenemista suhteellisen heikolta vertailukaudelta. Vertailukaudella kannattavuutta rasitti yhtiön kannalta valuuttakurssien negatiivinen kehitys, osittain kertaluontoiset henkilöstökulut sekä heikko myyntimix, mutta kaikkien näiden vaikutuksien pitäisi olla nyt poistunut tai valuuttojen osalta kääntynyt. Emme ole tehneet ennustemuutoksia, mutta näemme Reveniolla hyvät edellytykset tulosylitykseen varsinkin, jos Yhdysvaltain myynti on sujunut hyvin. Yhdysvalloissa katetaso on normaalia korkeampi suoran myynnin (vrt. jakelukanavat) ansiosta, ja nyt tukea tulee myös euron heikkenemisestä. Näin ollen epäilemme, että omaa ennustettamme korkeampi konsensusennuste (liikevoitto 6,3 MEUR) on tällä kertaa parempi mittatikku.

Näkymät ovat pysyneet erittäin positiivisina

Odotamme Revenion toistavan ohjeistuksen, jossa yhtiö arvioi valuuttakurssioikaistun liikevaihdon kasvavan vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä. Ohjeistus ei anna juuri konkretiaa, mutta kysyntätilanteen pitäisi olla edelleen hyvä kaikilla päämarkkinoilla toimialan defensiivisen luonteen ansiosta. Ennustamme tällä hetkellä koko vuodelle 2022 noin 22 % liikevaihdon kasvua ja liikevoittomarginaalin paranevan hieman edellisvuodesta noin 29 %:iin (2021: 28 %). Tässäkin positiivinen mahdollisuus tulee erityisesti valuuttakurssivaikutuksista, jotka tarjoavat tukea myös loppuvuodelle ilman uusia muutoksia. Toisaalta toimintaympäristö muuten on käsityksemme mukaan varsin haastava voimakkaan kustannusinflaation ja komponenttipulan aiheuttamien haasteiden takia. Vahvan hinnoitteluvoiman ansiosta ongelmien pitäisi olla kuitenkin rajallisia. Mielenkiinnon kohteita yleisesti ovat mm. Oculon ja HOME 2 -tuoteperheen kehitys sekä se, millaisen reaktion Thirona-yhteistyön pilotointi saanut aikaan asiakasrajapinnassa.

Käy kauppaa. (Revenio Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 78,8 95,7 115,9
- kasvu-% 29,1% 21,5% 21,0%
Liikevoitto (EBIT) 22,1 27,9 35,9
- EBIT-% 28,0% 29,1% 31,0%
EPS (oik.) 0,74 0,87 1,08
Osinko 0,34 0,46 0,57
P/E (oik.) 75,1 56,1 45,4
EV/EBITDA 57,7 41,8 32,9
Osinkotuotto-% 0,6% 0,9% 1,2%
Uusimmat ennusteet

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva silmän diagnostiikan ja oftalmologisten laitteiden globaali kärkiyhtiö. Revenio-konsernin silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla silmänpaineen mittauslaitteet, silmänpohjan kuvantamislaitteet ja perimetrit. Glaukooman tunnistamisen, diagnoosin ja hoidon aikaisen seurannan tärkeimmät työkalut ovat silmänpaineen mittaus (tonometria), silmänpohjan kuvantaminen ja näkökenttätutkimus (perimetria).