Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tarkistamme Revenion tavoitehintaa 14,5 euroon (aik. 15,8 EUR) ja nostamme suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä). Yhtiön Q3-tulospettymyksessä ei ollut suurta dramatiikkaa. Kustannustaso on koholla tuotelanseerauksien ja investointien myötä (henkilöstömäärä Q3:lla +20 %), mikä rasittaa lyhyen aikavälin kannattavuutta. Revenio on historiassa pystynyt hyvin osoittamaan, että näillä panostuksilla on pystytty luomaan merkittävästi arvoa ja mielestämme on yhtiöltä oikea valinta jatkaa edelleen panostuksia hyvä kannattavuustaso säilyttäen. Tämän ja yhtiön kasvunopeuden valossa on Revenion pitkän aikavälin kasvutarina jälleen järkevä nykyisellä arvostuksella (2018-2019e P/E 40x-32x).

Revenion Q3-liikevaihto oli 7,4 MEUR (kasvu 15 %) jääden hieman 7,6 MEUR:n ennusteestamme. Vuoden alusta liikevaihto kasvoi 16,1 % valuuttaoikaistuna, eli Icaren voi todeta olevan edelleen ”normaalilla” 15-20 %:n kasvu-uralla. Liikevoitto oli edellisvuoden tasolla 2,5 MEUR:ssa, kun ennusteemme oli 3,0 MEUR. Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi Q3:n aikana merkittävästi 51:een alkuvuoden 41:stä, millä on olennainen vaikutus kuluihin. Yhtiö jatkaa laaja-alaisesti panostuksia myyntiin, uusiin tuotteisiin ja kliinisiin tutkimuksiin.

Icaren HOME-tuote tuottaa pientä liikevaihtoa ja kiinnostus tuotetta kohtaan on vahvaa, mutta käsityksemme mukaan myynnin ylösajo tuntuviin volyymeihin vaatii vielä aikaa. Iso kuva HOMEssa on ennallaan, mutta olemme yhä varovaisia sen suhteen, kuinka nopeasti tuote alkaa tuottaa tuntuvia volyymejä. Q3:n valopilkku oli Ventica, jonka lanseeraus oli käsityksemme mukaan hyvin onnistunut. Aiempaan (6/2017) arvioomme Ventican arvosta (12 MEUR) kohdistuu selkeää nousupainetta, sillä tuotteen eteneminen kaupalliseen vaiheeseen on alentanut Venticaan liittyvää riskitasoa tuntuvasti. Ihosyöpään liittyvän hyperspektrikamera Cutican kehitystyö etenee suunnitellusti.

Lähivuosien tulosennusteemme laskivat noin 10 % kohoavien investointien myötä. Tulkitsemme yhtiön pyrkivän lähivuosina ylläpitämään erinomaista kannattavuutta (EBIT-% noin 35 %), mutta merkittävä skaalautuvuuden tavoittelu ei ole prioriteetti lähivuosina. Vaikka skaalautuvuuden uhraaminen kasvupanostuksille voi aiheuttaa huolia, on hyvä muistaa, että Revenion viimeisen 5 vuoden aikana tekemät merkittävät investoinnit ovat tuottaneet erinomaisia tuloksia ja luoneet merkittävästi arvoa. Yhtiön tuoteportfolio on uudistunut muutaman vuoden aikana enemmän kuin koko Icaren historian aikana. Siten olemme yhä luottavaisia, että investoinneilla rakennetaan edelleen Reveniolle pitkällä aikavälillä kestävää ja kasvavaa liiketoimintaa.

Ennusteillamme Revenion tämän ja ensi vuoden P/E-luvut ovat 40x ja 32x, kun vastaavien vuosien eps-kasvu on 17 % ja 25 %. Icaren tuotemalliston vahvistuminen (viimeisimpänä ic200) sekä yhtiön tekemät investoinnit myyntiorganisaatioon antavat luottamusta siihen, että Icare pysyy normaalilla kasvu-urallaan. Yhtiön kohtalaisen ennustettava ja hyvä tuloskasvunäkymä sekä kasvupotentiaali oikeuttavat lievää nousuvaraa. Erityisesti HOME on Reveniolle merkittävä kasvuoptio, joka on edelleen pitkälti katsomatta.

Käy kauppaa. (Revenio Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

CEO, analyytikko

Lisätiedot

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva terveysteknologiakonserni ja oftalmologisten laitteiden globaali kärkiyhtiö. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Icare USA Inc., Revenio Italy S.R.L, CenterVue SpA, CenterVue Inc, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on potilaslähtöinen seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua.

inderesTV

Tunnusluvut 2017 2018e 2019e
Liikevaihto 26,8 30,9 37,4
- kasvu-% 14,3% 15,3% 21,3%
Liikevoitto (EBIT) 8,1 10,4 13,1
- EBIT-% 30,3% 33,8% 34,9%
EPS (oik.) 0,90 0,35 0,44
Osinko 0,78 0,31 0,38
P/E (oik.) 40,2 39,5 31,5
EV/EBITDA 27,4 29,2 22,7
Osinkotuotto-% 2,2% 2,3% 2,8%
Uusimmat ennusteet