Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Robit seurannan aloitus: Läpi harmaan kiven

Analyytikon kommentti 29.09.2021 6:04 Robit
Yhtiö: Robit
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 4.40 EUR
Kurssi: 4.20 EUR
Kurssi hetkellä: 29.9.2021 - 5:49

Aloitamme kaivosteollisuudelle ja rakennusalalle porauksen kulutusosia toimittavan Robitin seurannan vähennä-suosituksella sekä 4,40 euron tavoitehinnalla. Yhtiön kohdemarkkinoiden odotetaan kasvavan lähivuosina hyvin, vaikka Kiinan epäselvä näkymä tuokin kaivossektorin aktiviteettiin epävarmuutta. Robit tavoittelee markkinaa nopeampaa kasvua maantieteellisellä laajentumisella ja yhtiössä on käynnissä lukuisia ohjelmia kannattavuuden parantamiseksi. Näytöt tulosparannuksesta ovat vielä lyhytaikaisia, mikä nostaa riskiprofiilia. Osake on myös eri mittareilla tällä hetkellä täyteen hinnoiteltu. Yhtiöstä julkaistu seurannan aloitus -raportti on luettavissa täällä.

Kohdemarkkinat vetävät hyvin

Robitin kohdemarkkinoista kaivosten louhintamäärien odotetaan yhtiölle tärkeissä metalleissa kasvavan 4-6 %:n ja rakentamisen kohdesegmenttien keskimäärin 4 %:n vauhtia, minkä perusteella yhtiön markkinoiden odotettu volyymikasvu on 4-5 % p.a. vuosina 2021-2023. Kaivostoiminnassa kasvun ajureita ovat esiintymien köyhtyminen, toiminnan siirtyminen yhä enemmän maanalaisiin kaivoksiin sekä etenkin akkumetallien kysynnän globaali kasvu. Rakennusalalla porakaluston kysyntää ajaa kaupungistuminen, maanalaisen rakentamisen ja infrastruktuuri-rakentamisen kasvu sekä Robitin kohdemarkkinoilla myös lämpökaivojen poraus.    

Kasvussa painetaan kaasua

Robitin strategisena tavoitteena on 15 %:n orgaaninen kasvu. Markkinaa nopeampaan kasvuun tähdätään sovelluskohtaisesti optimoidulla laajalla porakalustotarjonnalla, nopealla saatavuudella sekä maantieteellisellä laajentumisella. Yhtiö aikoo kasvattaa jakelukumppaniverkostoa mm. Länsi-Afrikassa, Kazakstanissa, Malesiassa ja Pohjois-Amerikassa. Robitin näytöt ja asiakasreferenssit ovat hyviä, minkä vuoksi pidämme markkinaosuuden kasvattamista todennäköisenä. Osuutta tullaan tavoittelemaan sekä toimialaa hallitsevilta Epirocilta ja Sandvikilta että pienemmiltä kilpailijoilta. Ennusteemme Robitin liikevaihdon orgaaniseksi kasvuksi vuosina 2021-2024 on reilu 8 % p.a. ja samalla yhtiön globaali markkinaosuus nousee 5 %:sta 6 %:iin.  

Marginaalijahtia monilla manöövereillä

Robit on käynnistänyt lukuisia hankkeita, joilla se pyrkii strategiseen 13 %:n EBITDA-marginaalitavoitteeseensa (H2’20-H1’21 toteuma oli 7,4 %). Keinoja ovat systemaattisesti parannettu hinnoittelun hallinta, alemman kustan-nustason maiden osuuden selvä kasvattaminen alihankinnassa sekä operatiivisen tehokkuuden nostaminen mm. design-to-value –prosessilla. Myös operatiivisesta vivusta saadaan tukea marginaaleille. Odotamme Robitin vertailukelpoisen EBITDA-marginaalin nousevan 8,1 %:sta (2021e) 12,4 %:iin (2024e) eli jo melko lähelle tavoitetta.

Osake on kuitenkin jo hinnoissaan

Robitin osake on kaikilla keskeisillä mittareilla tällä hetkellä täyteen hinnoiteltu. Kassavirtamallin indikoimaan arvoon on vain hyvin vähän nousuvaraa, vertailuryhmän mediaani-EV/EBITDA vuodelle 2022 on 9x kun se Robitille on 10x eikä myöskään odotettu kokonaistuotto ole houkutteleva. Lisäksi ennusteemme Robitille ovat sekä liikevaihto- että kannattavuuskehityksen suhteen varsin vaativia. Perustellun nousuvaran syntyminen osakkeeseen edellyttäisi riskiprofiilin alentumista yhtiön hankkiessa lisänäyttöjä vähintään ennusteidemme mukaisella tulosuralla pysymisestä tai toisaalta ennusteiden selvää nostamista.

Käy kauppaa. (Robit)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 91,6 100,8 109,9
- kasvu-% 6,0% 10,0% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,9 2,4 5,7
- EBIT-% -0,9% 2,4% 5,2%
EPS (oik.) -0,14 0,06 0,18
Osinko 0,00 0,00 0,07
P/E (oik.) -26,5 73,7 23,1
EV/EBITDA 19,2 13,1 9,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 1,7%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 8 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivista myyntiä yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.