Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Rovio ilmoitti listautumisaikeistaan

Analyytikon kommentti 05.09.2017 12:26 Rovio

Peliyhtiö ja Angry Birds -brändin luoja Rovio Entertainment ilmoitti tänään suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsingin päälistalle. Ilmoitus ei tullut meille yllätyksenä, sillä markkinoilla oli huhuttu jo pidempään yhtiön listautumisaikeista.

Suunniteltu listautumisanti koostuu pääosin yhtiön pääomistajan Trema International Holdings B.V:n sekä tiettyjen muiden osakkeenomistajien osakemyynnistä. Lisäksi suunnitelmissa on toteuttaa noin 30 miljoonan euron osakeanti listautumisannin yhteydessä. H1’17 lukujen perusteella Rovion tase on vahvassa kunnossa (omavaraisuusaste 71,6 %), joten uudelle pääomalle ei ole akuuttia tarvetta. Listautumista Rovio perusteleekin enemmän pääsyllä pääomamarkkinoille, omistuspohjan laajentamisella ja Rovion brändin vahvistamisella entisestään. Lisäksi listautumisen myötä Rovio voisi käyttää omaa osakettaan tehokkaammin valuuttana mahdollisissa yrityskaupoissa ja henkilöstön palkitsemisessa.

Tarkempia yksityiskohtia Rovion listautumisannin hinnoittelusta ei vielä ole, mutta aiemmin markkinoilla liikkui huhuja, joissa Rovion markkina-arvoksi arvioitiin noin 1,7 miljardia euroa. Tällä hinnalla Rovion arvostustaso näyttää korkealta, kun käytetään viimeisen 12 kuukauden toteutuneita lukuja. Rovion P/E-kerroin olisi noin 85x ja liikevaihto-kerroin 6,4x, kun esimerkiksi mobiilipeliyhtiö Next Gamesin verrokkiryhmälle vastaavien kertoimien mediaanit ovat tämän vuoden ennusteilla 33x ja 3,2x.

Rovio odottaa liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavan tänä vuonna merkittävästi verrattuna vuoteen 2016, jonka lisäksi yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa länsimaisten markkinoiden kasvua nopeammin. Huhutulla markkina-arvolla Rovioon ladataan reippaita kasvuodotuksia tuleville vuosille.

Kommentoimme Rovion pörssilistautumisaikeita myös Aamukatsauslivessä https://www.inderes.fi/videot/aamukatsauslivessa-rovion-porssilistautuminen

Käy kauppaa. (Rovio)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

inderesTV

Rovio on vuonna 2003 perustettu mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö. Rovio luo ja kehittää mobiilipelejä free-to-playmallilla. Pelit pohjautuvat yhtiön Angry Birds - brändiin sekä muihin yhtiön omiin uusiin pelibrändeihin. Valmiin pelin yhtiö julkaisee itse digitaalisissa jakelualustoissa (App Store, Google Play). Lisäksi yhtiö lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin, elokuviin, animaatioihin ja muuhu viihteeseen. Valtaosa yhtiön liikevaihdosta tulee peliliiketoiminnasta ja loput brändilisensoinnista. Maantieteellisesti Rovion liiketoiminnan painopiste on länsimarkkinoilla.