Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Rovio
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 7.50 EUR
Kurssi: 6.59 EUR
Kurssi hetkellä: 26.4.2021 - 5:04

Rovio raportoi Q1-tuloksensa torstaina klo 9.00. Odotamme yhtiön peliliikevaihdon pysytelleen vakaana, mutta tuloksen heikentyneen selvästi vertailukaudesta, jolloin käyttäjähankintakustannusten taso oli poikkeuksellisen matala. Huomiomme raportissa kiinnittyy erityisesti Rovion kommentteihin näkymistä sekä juuri julkaistun Darkfire Heroes -pelin alustavasta vastaanotosta. Rovion matalalta näyttävässä arvostuksessa olisi lähivuosina selvää nousuvaraa, jos yhtiö onnistuu kääntämään liikevaihtonsa takaisin kasvu-uralle uusien pelijulkaisujen avulla. Maaliskuussa julkaistu Rovion seurannan aloitus -raporttimme on luettavissa täältä.

Odotamme Rovion Q1-liikevaihdon laskeneen 2,5 % 64,9 MEUR:oon. Peliliiketoiminnan liikevaihdon ennustamme pysyneen suunnilleen vertailukauden tasolla 62,4 MEUR:ssa, mutta laskeneen hieman edellisestä neljänneksestä (Q4’20: 64,4 MEUR). Arvioimme Rovion kärkipelien jatkaneen vakaata suorittamista lievästi laskevalla liikevaihtotrendillä ja uusista peleistä Small Town Murdersin liikevaihdon (Q1’21e: 4,0 MEUR) kasvaneen aavistuksen edellisestä neljänneksestä. Brändilisensoinnin liikevaihdon ennustamme laskeneen Q1:llä 35 % ja olleen 2,5 MEUR (Q1’20: 3,8 MEUR). Odotamme sekä Angry Birds -elokuvien tuottojen että kuluttajatuotemyynnin laskeneen vertailukauteen nähden.

Odotamme Rovion oikaistun Q1-liikevoiton heikentyneen selvästi poikkeuksellisen vahvasta vertailukaudesta ja olleen 8,3 MEUR (Q1’20: 13,0 MEUR). Arvioimme erityisesti käyttäjähankinnan kustannusten osuuden peliliikevaihdosta (Q1’21e: 27 %) nousseen vertailukauteen (Q1’20: 21,5 %) nähden, jolloin kulut olivat hyvin matalalla tasolla. Lisäksi odotamme Games-yksikön kulutason nousseen uusien Kööpenhaminan ja Montrealin studioiden myötä. Kokonaisuudessaan odotamme Games-yksikön liikevoittomarginaalin laskeneen 18 %:iin (Q1’20: 26 %). Brändilisensoinnin liikevoiton ennustamme jääneen matalaksi (Q1’21e 0,1 MEUR), mutta suurten poistojen vuoksi käyttökatteen (1,3 MEUR) ja sitä kautta kassavirran olleen selvästi parempi. Muut-segmentin liiketappion ennustamme pienentyneen reilulla miljoonalla 3,3 MEUR:oon Hatchin viime kesän uudelleenjärjestelyjen myötä. Rovio päätti sulkea koko Hatch Kids -palvelun maaliskuun 2021 aikana, josta seuraa vielä noin 3 MEUR:n kustannussäästöt vuositasolla.

Rovio ei ole antanut numeerisia näkymiä vuodelle 2021, mutta yhtiö on kertonut fokusoivansa live-peliensä suorituksen parantamiseen sekä uusien pelien lanseeraamiseen. Yhtiön uusin peli Darkfire Heroes julkaistiin juuri maailmanlaajuisesti ja pelin tulevien neljännesten kehityksellä voi olla melko suuri vaikutus peliliiketoiminnan lukuihin tänä vuonna. Heikon näkyvyyden vuoksi odotuksemme pelin suhteen ovat vielä suhteellisen maltillisia. Kokonaisuutena ennustamme Rovion liikevaihdon laskevan tänä vuonna 2,5 % vanhojen pelien liikevaihdon asteittain laskiessa. Vuodelle 2022 ennustamme 8 %:n kasvua uusien pelien vetämänä. Odotamme Rovion oikaistun liikevoiton laskevan selvästi vuosina 2021-2022 (33 MEUR ja 31 MEUR) viime vuoden ennätystasolta (2020: 47,2 MEUR), kun uusia pelejä skaalataan markkinoille.

Käy kauppaa. (Rovio)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 272,3 265,5 286,0
- kasvu-% -5,8% -2,5% 7,7%
Liikevoitto (EBIT) 42,5 33,0 30,8
- EBIT-% 15,6% 12,4% 10,8%
EPS (oik.) 0,50 0,35 0,32
Osinko 0,12 0,12 0,12
P/E (oik.) 12,6 18,9 20,7
EV/EBITDA 5,6 7,9 8,2
Osinkotuotto-% 1,9% 1,8% 1,8%
Uusimmat ennusteet

Rovio on vuonna 2003 perustettu mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö. Rovio luo ja kehittää mobiilipelejä free-to-playmallilla. Pelit pohjautuvat yhtiön Angry Birds - brändiin sekä muihin yhtiön omiin uusiin pelibrändeihin. Valmiin pelin yhtiö julkaisee itse digitaalisissa jakelualustoissa (App Store, Google Play). Lisäksi yhtiö lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin, elokuviin, animaatioihin ja muuhu viihteeseen. Valtaosa yhtiön liikevaihdosta tulee peliliiketoiminnasta ja loput brändilisensoinnista. Maantieteellisesti Rovion liiketoiminnan painopiste on länsimarkkinoilla.