Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Rovio: Vihaiset linnut alennuskorissa

Analyytikon kommentti 18.05.2021 6:40 Rovio
Yhtiö: Rovio
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 6.34 EUR
Kurssi hetkellä: 18.5.2021 - 6:25

Toistamme Rovion 8,0 euron tavoitehinnan, mutta kurssilaskun myötä päivitämme suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää). Rovion Q1-tulos osoitti, että yhtiön kärkipelit ovat edelleen hyvässä iskussa ja tarjoavat yhdessä vahvan taseen kanssa hyvän perustan uusien menestyspelien luomiseen ja yritysostoihin. Rovion peliportfolioon on tänä vuonna kuoriutumassa uusia kasvupelejä, joiden arvioimme kääntävän yhtiön liikevaihdon ensi vuonna kasvu-uralle. Samaan aikaan osakkeeseen ladatut kasvuodotukset ovat maltillisia, jolloin kasvunäkymän kirkastuessa sekä arvostuskertoimissa että ennusteissa olisi nousupotentiaalia. Viime aikojen kurssilaskun jälkeen osakkeen tuotto/riski-suhde kallistuu mielestämme jälleen erittäin houkuttelevalle puolelle.

Peliliiketoiminnan kasvattaminen nojaa Angry Birds -peleihin sekä uusiin pelibrändeihin

Rovion peliportfolio on elinkaareltaan kypsässä vaiheessa ja koostuu pääosin Angry Birds -peleistä, jotka tuottavat hyvää kassavirtaa ja luovat vahvan perustan Rovion liiketoiminnalle. Tämän päälle Rovio on lähtenyt strategiassaan laajentumaan strategia- ja roolipeleihin tavoitteenaan kasvu sekä uusien pelibrändien luominen Angry Birdsien rinnalle. Kasvua tavoitellaan orgaanisesti sekä pieniä ja keskisuuria pelistudioita ostamalla. Strategian onnistuessa kasvu heijastuu lopulta myös tulokseen, kun uudet pelit pääsevät elinkaaressaan kypsään vaiheeseen.

Uusia kasvupelejä kuoriutumassa

Uusien pelibrändien osalta strategian ensimmäisiä näyttöjä saadaan tänä vuonna huhtikuussa julkaistun Darkfire Heroesin myötä. Pelin alustava vastaanotto vaikuttaa Rovion mukaan lupaavalta, mutta vielä on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä pelin menestyksestä. Rovio skaalaa peliä tänä vuonna asteittain ylöspäin. Myös kesäkuussa 2020 julkaistua Small Town Murdersia (Q1’21 lv: 3,9 MEUR) pyritään edelleen kasvattamaan suuremmaksi. Roviolla on lisäksi tällä hetkellä kolme peliä julkaistuna koemarkkinoille. Angry Birds Journey (1/2021)  ja Supernatural City (4/2021) julkaistiin koemarkkinoille alkuvuodesta. Rovion ensimmäinen strategiapeli Hard Head Squad on ollut muutamilla koemarkkinoilla kesäkuusta 2020 lähtien.

Ennusteet ennallaan

Odotamme Rovion peliportfolion painopisteen asteittaisen muutoksen kohti kasvupelejä painavan lähivuosien kannattavuutta kasvavien käyttäjähankintainvestointien vuoksi. Ennustamme yhtiön tuloksen laskevan selvästi vuosina 2021-2022 (oik. EBIT: 34 MEUR ja 32 MEUR) viime vuoden ennätystasolta (47,2 MEUR), kun uusia pelejä skaalataan markkinoille. Odotamme samalla vanhojen pelien liikevaihdon laskevan asteittain. Heikon näkyvyyden vuoksi oletamme Rovion uusien pelien liikevaihdon kehittyvän lähivuosina hieman maltillisemmin kuin yhtiön viime vuosina julkaisemat pelit keskimäärin. Ennusteillamme Rovion liikevaihto pysyy tänä vuonna vakaana (+1 %) ja kääntyy ensi vuonna 8 %:n kasvuun uusien pelien vetämänä.

Matala arvostus ei vaadi yhtiöltä liikoja

Ennustamastamme merkittävästä tuloksen laskusta huolimatta Rovion vahvan nettokassan huomioivat EV/EBIT-kertoimet vuosille 2021-2022 ovat noin 9x tasolla. Liikevaihtokertoimella (2021e EV/S: 1,2x) Roviota hinnoitellaan 64 % alle verrokkiryhmän heijastellen yhtiön tällä hetkellä heikompaa kasvuprofiilia. Mielestämme jo kohtalainen suoritus riittää perustelemaan Rovion nykyisen arvon, jonka päälle sijoittaja saa option uusista menestyspeleistä, joita yhtiö on pystynyt aiemminkin kehittämään (esim. AB2 ja AB Dream Blast).

Käy kauppaa. (Rovio)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 272,3 276,1 297,4
- kasvu-% -5,8% 1,4% 7,7%
Liikevoitto (EBIT) 42,5 33,7 32,0
- EBIT-% 15,6% 12,2% 10,8%
EPS (oik.) 0,50 0,36 0,33
Osinko 0,12 0,12 0,12
P/E (oik.) 12,6 17,5 19,1
EV/EBITDA 5,6 7,4 7,4
Osinkotuotto-% 1,9% 1,9% 1,9%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Rovio on vuonna 2003 perustettu mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö. Rovio luo ja kehittää mobiilipelejä free-to-playmallilla. Pelit pohjautuvat yhtiön Angry Birds - brändiin sekä muihin yhtiön omiin uusiin pelibrändeihin. Valmiin pelin yhtiö julkaisee itse digitaalisissa jakelualustoissa (App Store, Google Play). Lisäksi yhtiö lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin, elokuviin, animaatioihin ja muuhu viihteeseen. Valtaosa yhtiön liikevaihdosta tulee peliliiketoiminnasta ja loput brändilisensoinnista. Maantieteellisesti Rovion liiketoiminnan painopiste on länsimarkkinoilla.