Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Rush Factory
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.20 EUR
Kurssi: 1.11 EURKurssi hetkellä: 26.8.2020 - 5:47

Rush Factory julkisti eilen H1-raporttinsa. Raportoitujen lukujen osalta anti oli varsin yllätyksetön, vaikka vuosipuolikkaan tuloskuopasta muodostuikin odotuksiamme syvempi. Pidemmän tähtäimen tuloskasvun kannalta keskiössä olevaan 2020-projektiin raportti tarjosi hieman kaivattua lisäväriä ja konseptin tulisikin olla jo hyvin lähellä lanseerausvalmiutta. Ensi vuoteen katsottaessa osake on edelleen halpa, mikä puoltaa mielestämme varovaisen riskinoton jatkamista ja potentiaaliin nojaamista vaakakupin toista puolta painavista riskimuuttujista huolimatta. Täten toistamme lisää-suosituksemme, mutta tarkistamme tavoitehintamme ensi vuoden pienten ennustemuutosten myötä 1,20 euroon (aik. 1,15 euroa).

Tuloskuoppa painui odotuksiamme syvemmäksi

Rush Factoryn H1-toimintakenttä oli ylitsepääsemättömän vaikea. Koronapandemian puhaltaman navakan vastatuulen seurauksena yhtiön H1:n liiketoimintamahdollisuudet olivat lähes olemattomat, minkä seurauksena järjestetyt tapahtumat ja myös kerätyt liikevaihtoeurot jäivät käytännössä nollaan (H1-liikevaihto 13 TEUR). Vaikka yhtiö oli läpi kevään ja alkukesän verrattain korkeassa valmiustilassa kiertueen tietynasteisen läpiviennin varalta, on pääfokus arviomme mukaan ollut kuitenkin vahvasti pidemmän tähtäimen tuloskasvun kannalta tärkeän 2020-projektin kehitys- ja viimeistelytyössä. Käsityksemme mukaan tämä työ on myös edennyt hyvin ja konseptin tulisi olla nyt hyvin lähellä varsinaista lanseerausvalmiutta (ts. konseptin esittely ja lipunmyynnin aloittaminen). H1:llä Rush Factoryn tuloskuopasta muodostui odotuksiamme syvempi ja käyttökate painui -1,0 MEUR:oon. Ennustealitusta selittää arviomme mukaan pääosin se, että yhtiö ajoi alkuvuodesta COR-kalenteriin lisättyjen uusien maiden ajamana markkinointikoneistoaan odotuksiamme kovemmalla kaasulla. Pienten rahoituserien jälkeen osakekohtainen tulos puolestaan painui -0,47 euroon.

Teimme pieniä tarkistuksia ensi vuoden ennusteisiin

Rush Factory ei anna kuluvalle vuodelle taloudellista ohjeistusta koronapandemian aiheuttamista vaikutuksista johtuen. Kuluva vuosi tulee jäämään yhtiölle massiiviseksi välivuodeksi, eikä H2:n suoritustasolla siten ole yhtiön tai osakkeen kannalta oleellista merkitystä. Loppuvuoden osalta mielenkiinnon kohteena onkin 2020-projektin lanseeraaminen ja ensi vuoden suunniteltu tapahtumavolyymi. Jälkimmäisestä saatiin esimakua jo H1-raportin yhteydessä, kun yhtiö kommentoi uuden konseptin debyyttikiertueen kattavan noin 20 tapahtumaa. Tätä heijastellen teimme pieniä tarkistuksia ensi vuoden ennusteisiimme, mitä peilaten odotamme Rush Factoryn yltävän ensi vuonna 4,6 MEUR:n liikevaihtoon ja 0,6 MEUR:n käyttökatteeseen. Keskeisimmät ensi vuoden riskit liittyvät toimintaympäristön elpymiseen, omien toimintaedellytysten palautumiseen ja 2020-projektin ylösajoon.

Riskinoton kannustimet muuttumattomat

Rush Factoryn kuluvan vuoden tappiollisiksi jäävistä tulosriveistä ei saada relevantteja tukipisteitä tämänhetkisen hinnoittelun tarkastelulle. Ensi vuodelle odottamallamme tyydyttävällä tulostasolla osake on puolestaan halpa (2021e: P/E 7x ja EV/EBITDA 4x). Vaikka yhtiön liiketoiminnan näkyvyys on rajallinen ja toimintakehikon oikenemiseen liittyvä epävarmuustaso edelleen koholla, tarjoaa matalalle painunut arvostuskuva mielestämme riittäviä kannustumia varovaisen riskinoton jatkamiselle ja sitä kautta yhtiön normalisoituvaan tulostasoon nojaamiselle. Korostamme kuitenkin, ettei osakkeelle löydy pitäviä tukitasoja, mikäli toimintaympäristön ja oman suoritustason oikenemisvauhti osoittautuu odotuksiamme verkkaisemmaksi.

Käy kauppaa. (Rush Factory)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 4,0 0,3 4,6
- kasvu-% 39,3% -91,9% 1 311,2%
Liikevoitto (EBIT) 0,3 -1,4 0,5
- EBIT-% 7,7% -412,5% 10,3%
EPS (oik.) 0,12 -0,60 0,17
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 24,4 -1,9 6,5
EV/EBITDA 14,1 -1,7 4,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet