Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Rush Factory Q1: Ilmassa väreilee jo

Analyytikon kommentti 23.04.2021 7:51 Rush Factory
Yhtiö: Rush Factory
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 2.70 EUR
Kurssi: 2.36 EUR
Kurssi hetkellä: 23.4.2021 - 7:36

Rush Factoryn viimeisen vuoden aikajana on ollut tapahtumarikas, mutta varsinaisten tapahtumien osalta köyhä. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, sillä tapahtumakiertueen aloituspiste häämöttää nyt noin kuukauden päässä. Kuluvan vuoden riskitaso on mielestämme aavistuksen kuukauden takaista pienempi, vaikka koko kiertueen läpi viemiseen liittyykin yhä rajoitusten purkamisten ja yhteiskuntien avautumisten muodossa olevia kysymysmerkkejä. Tätä sekä pieniä ennustenostoja peilaten tarkistamme tavoitehintamme 2,70 euroon (aik. 2,20 euroa). Toistamme lisää-suosituksemme, sillä mielestämme osakkeen tuotto/riski-suhde on riittävän hyvä.

Q1-liiketoimintakatsauksessa ei mitään tavatonta

Rush Factory julkaisi eilen lyhyen Q1-liiketoimintakatsauksen. Q1-kaudella yhtiön COR-tapahtumien lipunmyynti oli yhteensä 0,5 MEUR. Arviomme mukaan tammi- ja helmikuun aikana lipunmyynti oli suhteellisen vaatimatonta, kun taas maaliskuusta eteenpäin kehitys on ollut olosuhteet huomioiden mallikasta. Tämän taustalla on ollut pitkälti se, että kuluttajien luottamus sekä pandemiatilanteen rauhoittumista ja yleistä uskallusta että tapahtumien järjestämistä kohtaan on parantunut. Maaliskuun loppuun mennessä COR-tapahtumista koostuva lipunmyynti oli yhteensä 2,9 MEUR (2021e: COR-myynti 3,9 MEUR). Yksittäisistä maista selkein myyntiykkönen on johdon kommenttien perusteella ollut Iso-Britannia, mutta katsauskauden jälkeen kuitenkin myös Belgian ja Ranskan myynnit vaikuttavat kehittyneen suotuisasti. Iso-Britannia on yhtiölle tärkeä alue ja siellä hyvin sujunut lipunmyynti tukee näkemystämme siitä, että COR on verrattain pitkästä iästään huolimatta yhä elinvoimainen konsepti.

Kuluvalle vuodelle pieniä kävijämäärien nostoja

Pandemian aiheuttamasta ennustettavuuden vaikeudesta johtuen yhtiö ei anna ohjeistuksia vuodelle 2021. Tämän vuoden COR-kiertueen on tarkoitus käynnistyä toukokuun puolivälissä Isosta-Britanniasta. Yhtiön toimintamaista Isoa-Britanniaa voidaan pitää eräänlaisena suunnannäyttäjänä. Valtio on ensimmäisenä rakentanut itselleen selkeän suunnitelman rajoitustoimien purkamiselle ja tapahtumien avaamiselle. Vaikka alueellisissa tautitilanteissa ja rokotusten etenemisissä onkin eroavaisuuksia, uskomme myös muiden toimintamaiden pyrkivän tulemaan ulos vastaavanlaisten suunnitelmien kanssa mahdollisimman pian. Rush Factoryn kannalta tällainen kehitys olisi luonnollisesti huojentavaa, sillä se antaisi yhtiölle konkreettista työrauhaa sekä kalenterista löytyvien COR-tapahtumien toteuttamiselle että 2020-projektin yksittäisten osien kotimarkkinassa tapahtuvalle kaupalliselle testaamiselle. Teimme Q1-liiketoimintakatsauksen tiimoilta pieniä nostoja kuluvan vuoden kävijäennusteisiimme. Tälle vuodelle odotamme yhtiöltä 4,2 MEUR:n liikevaihtoa ja 0,5 MEUR:n käyttökatetta. Ensi vuodelle odotamme selvästi parempaa operatiivista menoa helpompaa ympäristöä ja 2020-projektin tuomia hyötyjä heijastellen.

Tuotto/riski-suhde on hyvä

Rush Factoryn ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 20x ja 6x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 12x ja 4x. Kuluvan vuoden kertoimet ovat yhtiön sijoitus- ja riskiprofiili huomioiden korkeita, mutta toisaalta tälle vuodelle odottamamme suorituskin on kaukana yhtiön perustasosta. Ensi vuodelle odottamallamme hyvällä tapahtumavolyymillä ja potentiaaliin nähden tyydyttävällä tulostasolla osake on puolestaan halpa. Näin ollen näemme kuluvan vuoden yli katsovissa kertoimissa selvää nousuvaraa ja pidämme täältä haettavaa tuotto-odotusta keskeisimpiin riskeihin nähden riittävänä.

Käy kauppaa. (Rush Factory)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 0,2 4,2 6,7
- kasvu-% -96,3% 2 682,0% 59,2%
Liikevoitto (EBIT) -1,6 0,4 1,0
- EBIT-% -1 042,4% 8,4% 15,3%
EPS (oik.) -0,67 0,12 0,38
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -3,4 19,7 6,1
EV/EBITDA -3,4 11,6 4,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Rush Factory on vuonna 2015 perustettu yhtiö, joka kehittää, suunnittelee, markkinoi ja tuottaa kiertuepohjaisia elämys- ja tapahtumakonsepteja kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. Kiertuepohjaisuuteen perustuen yhtiön konsepteilla ei ole kiinteää sijaintia, kuten esimerkiksi perinteisillä aktiviteetti- ja sisäliikuntapuistoilla, vaan tapahtuma rakennetaan aina erikseen kulloisellekin tapahtumapaikalle. Rush Factoryn liiketoiminta on hyvin kansainvälistä ja suurin osa liikevaihdosta syntyy ulkomailta.