Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kotimaisten SaaS-yhtiöiden alkuvuosi sujui keskimäärin hieman odotuksiamme vaisummin. SaaS-yhtiöiden liiketoiminta perustuu suurelta osin toistuviin SaaS-maksuihin, minkä myötä koronapandemian vaikutukset ovat olleet yleisesti vähäisiä (Efecte) tai jopa positiivisia (LeadDesk). Toisaalta yritysten talousosastolle ohjelmistoja kehittävien yhtiöiden (Admicom, Basware, Heeros) laskutus on osin sidonnainen asiakkaan liiketoiminnan tilaan, jolloin pandemian yleistä taloudellista aktiviteettia heikentävät vaikutukset ovat väliaikaisesti hidastaneet näiden yhtiöiden kasvua ja kasvunäkymiä. Pienille ja keskisuurille asiakasyrityksille ohjelmistomyynti on edennyt varsin vakaasti (Admicom, Efecte, Heeros, LeadDesk), mutta suuremmissa yrityksissä on ollut nähtävissä varovaisuutta investoinneissa (Basware).

Pitkällä tähtäimellä SaaS-yhtiöiden kohdemarkkinoiden kasvua ajavat pitkälti samat trendit. Digitalisaation mahdollistaman tuottavuuden paranemisen myötä ohjelmistojen käyttö kasvaa yrityksissä. Samalla paikallisesti asennettuja (on-premise) ohjelmistoja vaihdetaan pilvipohjaisiksi, ja siirtymä on yleisesti ottaen vielä aikaisessa vaiheessa. Nämä trendit jatkuvat arviomme mukaan Helsingin pörssin SaaS-yhtiöiden kohdemarkkinoilla vielä pitkään ja tekevät SaaS-yhtiöiden kasvuympäristöstä houkuttelevan. Sektorin arvostustasot ovat yleisesti koholla, mutta mielestämme pitkälti perustellusti huomioiden sektorin pirteät pitkän aikavälin kasvunäkymät.

Efecten alkuvuosi sujui tutuissa SaaS-kasvun merkeissä, eikä yhtiön vakaan kasvun ja paranevan kannattavuuden tarinaan tullut vieläkään säröjä. Yhtiön Q1-liikevaihto kasvoi 14 % 4,2 MEUR:oon (Q1’20: 3,7 MEUR) pääasiassa 26 %:n SaaS-liikevaihdon kasvun myötä. Kasvua tuki myös pitkästä aikaa lievälle positiiviselle trendille kääntynyt palveluliikevaihto (+2 %). Kannattavuus oli myös odotuksiamme vahvempi ja oli käyttökatteen tasolla 0,2 MEUR tai 5 % liikevaihdosta. Kannattavuutta tukivat liikevaihdon kasvu ja odotuksiamme kevyemmät kasvuinvestoinnit Q1:n aikana. Viimeisimmän Efecte-päivityksemme voit lukea täältä.

LeadDesk raportoi puolivuosittain, mutta toukokuun alun pääomamarkkinapäivä (CMD) antoi ikkunan yhtiön alkuvuoden kuulumisiin. Yhtiön historian ensimmäisen CMD:n keskeistä antia oli katsaus yhtiön kohdemarkkinoihin, minkä osalta saatiin jälleen viitteitä yhtiölle suotuisien kasvuajurien ja konsolidaation jatkumisesta useita vuosia eteenpäin. LeadDesk antoi myös pitkän aikavälin tavoitteen 100 miljoonan euron liikevaihdosta. Yhtiö kertoi myös yritysostojensa integraation etenevän hyvin ja orgaanisen myynnin (mm. Enterprise-asiakkaat ja valmius avata uusia markkinoita) näyttävän hyvältä. CMD vahvisti näkemystämme yhtiön myönteisistä pitkän aikavälin näkymistä. LeadDeskin CMD-kommenttimme voit lukea täältä.

Baswaren vuosi alkoi odotetuissa merkeissä, mutta kasvua ennakoiva tilauskertymä jäi heikoksi. Baswaren Q1:n kokonaisliikevaihto oli odotetusti edellisvuoden tasolla, kun Cloud-kasvua (+6 % vertailukaudesta) tasapainotti yhtiön poistuva liikevaihto Ylläpito-segmentistä (-66 %). Kannattavuus parani hieman edellisvuoden tasolta, vaikka korkeakatteisen Ylläpito-liikevaihdon väheneminen toi vastatuulta. Tulevien vuosien kasvua ennakoiva Cloud-tilauskertymä jäi kuitenkin selvästi odotuksistamme (Toteutunut 2,9 MEUR, Inderes: 4,5 MEUR), mikä kertoo markkinaympäristön olevan yhtiölle edelleen haastava. Basware kommentoi myynnin näyttävän tällä hetkellä hyvältä ja odottavansa markkinan asteittaista paluuta normaaliin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Viimeisimmän Basware-päivityksemme voit lukea täältä.

Admicomin alkuvuosi jäi hieman odotuksistamme. Yhtiön Q1-liikevaihto kasvoi 21 % 5,9 MEUR:oon ja käyttökate 31 % 2,7 MEUR:oon. Kannattavuus vastaa vahvaa 45 %:n käyttökatemarginaalia. Tocoman-yritysoston vaikutus kasvuun Q1:llä oli vielä 12 % ja orgaaninen kasvu hidastui 9 %:iin. Koronapandemian vaikutukset näkyivät odotetusti kasvun hidastumisena ja lisäksi asiakkaiden vuositasauslaskutuksen hiipuminen vaikutti kasvuun -3 %-yksikköä. Admicom ennakoi tasauslaskutuksen jäävän tänä vuonna 0,2-0,3 MEUR:n tasolle (2020: 1,1 MEUR) ja valtaosan negatiivisesta vaikutuksesta osuvan Q2:lle, jolloin yhtiöltä tullaan näkemään poikkeuksellisen heikot kasvuluvut (ennusteemme 2 %). Admicom myös tarkensi tuloksen yhteydessä kuluvan vuoden kasvunäkymän olevan 10-20 %:n ohjeistushaarukan alalaidalla, mikä oli odotuksiin nähden pettymys. Viimeisimmän Admicom-päivityksemme voit lukea täältä.

Heeroksen Q1-luvut olivat pintapuolisesti hieman odotuksiamme heikommat, kun sekä liikevaihto että kannattavuus jäivät odotuksistamme. Q1-liikevaihto laski vertailukaudesta 1 % 2,19 MEUR:oon (Q1’20: 2,21 MEUR). Taustalla vaikutti edelleen koronan heikentämät laskujen määrään linkittyvät transaktiotuotot, jotka laskivat 11 % 0,75 MEUR:oon (Q1’20 0,84 MEUR). Yhtiö kuitenkin kommentoi uusasiakasmyyntinsä edenneen hyvin ja saaneensa noin 300 TEUR:n edestä asiakastilauksia Q1:n aikana, kaksinkertaisen määrän edellisvuoteen nähden. Heeros toisti vuoden 2021 ohjeistuksen 30 %:n tasolle nousevasta kasvun ja kannattavuuden yhdistelmästä (EBITDA-%:n ja liikevaihdon kasvu-%:n summa noin 30 %), mikä viittaa yhtiön kuitenkin edelleen luottavan loppuvuoden näkymiin. Viimeisimmän Heeros-päivityksemme voit lukea täältä.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

Efecte on vuonna 1998 perustettu ohjelmistotalo. Yhtiö tarjoaa yrityksille pilvipohjaisia (SaaS) ohjelmistoja yrityspalveluiden hallintaan. Ohjelmisto digitalisoi yrityksen palveluprosesseja, auttaa pyyntöjen priorisoinnissa ja mahdollistaa automaation pyyntöjen ratkaisussa. Efecte toimii pääasiassa Suomessa, Pohjoismaissa ja Saksassa. Efecten asiakkaat ovat usein julkishallinnosta, keskisuuria yrityksiä tai ulkoistettujen yrityspalveluiden tarjoajia.