Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kotimaisten SaaS-yhtiöiden Q3 sujui keskimäärin odotustemme mukaisesti. SaaS-yhtiöiden liiketoiminta perustuu suurelta osin toistuviin SaaS-maksuihin, minkä myötä koronapandemian vaikutukset ovat olleet yleisesti vähäisiä (Efecte) tai jopa positiivisia (LeadDesk). Toisaalta yritysten talousosastolle ohjelmistoja kehittävien yhtiöiden (Admicom, Basware, Heeros) laskutus on osin sidonnainen asiakkaan liiketoiminnan tilaan. Siten pandemian yleistä taloudellista aktiviteettia heikentävät vaikutukset ovat väliaikaisesti hidastaneet näiden yhtiöiden kasvunäkymiä. Pienille ja keskisuurille asiakasyrityksille ohjelmistomyynti on edennyt varsin vakaasti (Admicom, Efecte, Heeros, LeadDesk), mutta suuremmissa yrityksissä on ollut nähtävissä varovaisuutta investoinneissa (Basware).

Pitkällä tähtäimellä SaaS-yhtiöiden kohdemarkkinoiden kasvua ajavat pitkälti samat trendit. Digitalisaation mahdollistaman tuottavuuden paranemisen myötä ohjelmistojen käyttö kasvaa yrityksissä. Samalla paikallisesti asennettuja (on-premise) ohjelmistoja vaihdetaan pilvipohjaisiksi, ja siirtymä on yleisesti ottaen vielä aikaisessa vaiheessa. Nämä trendit jatkuvat odotuksiemme mukaan Helsingin pörssin SaaS-yhtiöiden kohdemarkkinoilla vielä pitkään, mikä tekee niiden kasvuympäristöstä houkuttelevan. Sektorin arvostustasot ovat yleisesti koholla, mutta mielestämme pitkälti perustellusti huomioiden pirteät pitkän aikavälin kasvunäkymät.

Efecte jatkoi Q3:lla tutulla vakaan kasvun trendillä. Yhtiön Q3-liikevaihto kasvoi vertailukaudesta hieman odotuksiamme vahvemmin, 22 %, (Inderes: +19 %) vahvan SaaS-kasvun (+21 %) ja meidät positiivisesti yllättäneen palveluliikevaihdon 28 %:n kasvun vetämänä. SaaS-kasvu oli vahvinta nykyasiakkaissa (12kk rullaava nettopysyvyys 113 %), mutta kansainvälisessä SaaS-kasvussa nähtiin hidastumista (Q3: 26 %, H1: 41 %). Yhtiö kuitenkin kommentoi odottavansa tähän piristystä loppuvuodelle hyvin sujuvan DACH-alueen uusasiakasmyynnin myötä. Kasvupanosten kasvattaminen eteni odotuksiamme nopeammin ja kannattavuus (Q3’21 EBIT-% 6 %) jäi hieman odotuksistamme. Onnistuneet rekrytoinnit ovat kuitenkin tulevan kasvun edellytysten kannalta positiivista. Toistetun ohjeistuksen myötä Efecten loppuvuoden näkymät säilyivät ennallaan ja kokonaisuutena yhtiön kasvutarina jatkaa eteenpäin tasaisen varmasti. Viimeisimmän Efecte-päivityksemme voit lukea täältä.

LeadDesk raportoi puolivuosittain. Yhtiön elokuinen H1-raportti vahvisti yhtiön kasvutarinan olevan suurien yritysostojen integraation keskellä raiteillaan. Yhtiön H1-liikevaihto lähes kaksinkertaistui ja kasvoi 94 % 12,0 MEUR:oon (H1’20 6,2 MEUR). Alkuvuoden erittäin vahvasta kasvusta vastasi erityisesti vuonna 2020 toteutetut yrityskaupat (Nordcom, Capricode Systems ja Loxysoft). Uuden yrityskaupoilla muodostuneen kokonaisuuden vertailukelpoinen orgaaninen kasvu oli 15 %. Tämä on mielestämme hyvä taso, kun huomioidaan yrityskauppojen integraatioiden orgaanista kasvua hidastava vaikutus. Alkuvuoden kannattavuus oli odotetusti neutraalilla tasolla, sillä LeadDesk investoi kasvunsa tuottamaa kasvavaa tulovirtaa jatkuvasti tulevan kasvun vahvistamiseen. Viimeisin LeadDesk-raporttimme on lokakuussa julkaistu laaja raportti, jonka voit lukea täältä.

Baswaren Q3-luvut olivat pintapuolisesti heikot, mutta taustalla tehtiin järkeviä pitkän tähtäimen ratkaisuja. Yhtiön Q3-liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle ja heikomman kasvun myötä myös kannattavuus jäi ennusteistamme. Reilusti tappiollinen tulos ennen veroja (-10,5 MEUR) selittyy kertaluonteisilla kustannuksilla (-11,2 MEUR) heinäkuun rahoitusjärjestelystä, joka kuitenkin pienentää merkittävästi yhtiön lähivuosien rahoituskustannuksia. Pettymykseksi jäänyt Cloud-tilauskertymä (2,6 MEUR, Inderes ennuste: 4,6 MEUR) ei pitänyt sisällään uuden joustavan sopimusmallin kauppaa, joka olisi normaalilla sopimusmallilla vetänyt tilauskertymän selvästi edellisvuotta vahvemmalle tasolle, arviomme mukaan noin 4-5 MEUR:oon. Uusi sopimusmalli viivästyttää kaupoista saatua kasvua, mutta tukee nähdäksemme Baswaren suurasiakasmyyntiä vähentämällä asiakkaiden kokemaa epävarmuutta. Viimeisimmän Basware-päivityksemme voit lukea täältä.

Admicomin alkuvuoden vaisu uusmyynti näkyi odotetusti liikevaihdossa. Yhtiön Q3-liikevaihto kasvoi 11 % 6,2 MEUR:oon ja ylitti lievästi 6,1 MEUR:n ennusteemme. Kasvu oli pääosin orgaanista ja elokuussa tehty Lakeus Tilitoimiston osto tuki kasvua odotetusti noin 2 %-yksikköä. Koronatilanne on näkynyt Admicomin uusmyynnin kasvun hidastumisena, mikä heijastui pitkälti odotusten mukaisesti kolmannen neljänneksen kasvuun. Yhtiön mukaan Q3:n loppupuolella oli kuitenkin havaittavissa merkkejä koronaepävarmuuden hälventymisestä asiakaskunnassa. Arvioimme orgaanisen kasvuvauhdin tehneen pohjat Q3:lla ja jatkossa suunta on asteittain ylöspäin piristyvän uusmyynnin tukemana. Adminetin käyttöönotto uusille asiakkaille vie tyypillisesti muutamia kuukausia, jonka jälkeen kuukausittaisten SaaS-maksujen tuloutuminen alkaa. Viimeisimmän Admicom-päivityksemme voit lukea täältä.

Heeroksen kasvu jatkoi piristymistään, joskin odotuksiamme hitaammin. Heeroksen Q3-liikevaihto kasvoi 7 % (Inderes: 10 %) erityisesti jatkuvan liikevaihdon (+5 %) tuella. Neljänneksen keskeisenä kasvuajurina oli tutusti sopimusliikevaihdon kasvu (+14 %), joskin tilauskanta oli siirtynyt laskutukseen hieman odotuksiamme hitaammin. Transaktioliikevaihdon volyymit olivat palautuneet vertailukauden tasolle, mutta niistä saadut tulovirrat laskivat (-11 %). Laskun taustalla oli transaktioveloitusten etenevä paketointi sopimusliikevaihtoon, joten jatkuvan liikevaihdon sisällä liikkuu liikevaihtoa kategoriasta toiseen. Siten jatkuvan liikevaihdon kasvu (+5 %) kuvaa hyvin yhtiön tämän hetken kasvua. Q3-raportin jälkeen Heeros sai kasvulleen uuden tukijalan, kun yhtiö laajeni Taimer-yritysostolla toiminnanohjausjärjestelmiin marraskuussa. Yritysoston jälkeisen viimeisimmän Heeros-päivityksemme voit lukea täältä.

 

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

Efecte on vuonna 1998 perustettu ohjelmistotalo. Yhtiö tarjoaa yrityksille pilvipohjaisia (SaaS) ohjelmistoja yrityspalveluiden hallintaan. Ohjelmisto digitalisoi yrityksen palveluprosesseja, auttaa pyyntöjen priorisoinnissa ja mahdollistaa automaation pyyntöjen ratkaisussa. Efecte toimii pääasiassa Suomessa, Pohjoismaissa ja Saksassa. Efecten asiakkaat ovat usein julkishallinnosta, keskisuuria yrityksiä tai ulkoistettujen yrityspalveluiden tarjoajia.