Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Sampo
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 41.00 EUR
Kurssi: 36.64 EUR
Kurssi hetkellä: 23.2.2021 - 5:02

Sampo järjestää pääomamarkkinapäivänsä keskiviikkona 11.00 alkaen (lähetystä voi seurata inderesTV:stä). CMD on Sammon ensimmäinen vuosikausiin ja odotukset päivän suhteen ovat korkealla. Yhtiö on luvannut selkeyttää sijoittajatarinaansa ja vastata markkinoita askarruttaviin kysymyksiin. CMD:llä huomio keskittyy poikkeuksellisesti käytännössä täysin pääoman allokointiin, sillä itse liiketoimintoihin liittyy varsin vähän epäselvyyksiä. CMD:n tulisi parantaa merkittävästi näkyvyyttä markkinaa askarruttaviin huoliin ja omalta osaltaan supistaa osakkeen alennusta suhteessa osien summaan. Markkinoiden keskeiset kysymykset CMD:lle ovat näkemyksemme mukaan seuraavat:

Konsernirakenne. Sampo on itse kertonut haluavansa keskittyä vakuutustoimintaan ja keventävänsä Nordean osuutta asteittain (Nordea-osakkeiden arvo ~5mrd.). Lisäksi yhtiö on sanonut aikovansa irtaantua ns. ”fintech-sijoituksista” (~1 mrd.). Nordeasta irtaantumisen aikataulu on kuitenkin epäselvä ja yhtiö ei ole virallisesti kertonut tavoitteekseen irtaantua Nordeasta kokonaan. Yhtiön tulisi näkemyksemme mukaan kertoa avoimesti tavoitteekseen irtaantua Nordeasta kokonaan ja antaa tähän selkeä aikataulu (esim. 2-3v aikana). Lisäksi yhtiön olisi hyvä kertoa myös kantansa Mandatumin suhteen, sillä osa markkinatoimijoista näkee myös Mandatumin irrallisena palana uudessa Sammossa.

Pääomarakenne. Yhtiö on jo kertonut aiemmin, että se ei halua jatkossa pitää merkittävää sotakassaa ja odotamme nyt selkeää linjausta tavoitellusta pääomarakenteesta. Todennäköisin ohjeistusmittari tulee olemaan solvenssisuhde (2020: 176 %) ja arviomme mukaan tavoiteltu taso tulee olemaan 180-200 %:n tasolla. Näin ollen näemme, että yhtiö tulee vahvistamaan tasettaan nykytasolta vielä jonkin verran, mutta valtaosa Nordeasta sekä fintecheistä vapautumista pääomista on ns. ”ylimääräisiä”.

Yritysjärjestelyt. Pääomarakenteen lukitsemisen jälkeen katse kohdistuu luonnollisesti ylimääräisten pääomien käyttöön. Sampo sanoi Q4-tulosinfossa suoraan, että heillä ei ole yritysostostrategiaa Pohjoismaiden ulkopuolella. Tämä katkaisi ainakin lyhyellä aikavälillä huhut uusista Iso-Britannian yrityskaupoista, vaikka keskipitkällä aikavälillä (+3v) pidämme edelleen hyvin todennäköisenä, että Sampo haluaa vahvistaa asemaansa Iso-Britanniassa yrityskaupoilla. Pohjoismaissa ei Topdanmarkin lisäksi ole muita relevantteja merkittävän kokoluokan kohteita ja näin ollen yritysostojen merkitys vaikuttaisi aiempien kommenttien perusteella jäävän suhteellisen pieneksi.

Osingot. Sammon osinkopolitiikkana on jakaa vähintään 70 % tuloksesta ulos osinkoina. Tämä osuus voitonjakopolitiikasta on selvä, mutta iso kysymys liittyy Nordeasta ja fintecheistä tuleviin pääomiin. Aiempien kommenttien perusteella yhtiölle olisikin jäämässä Nordeasta ja fintecheistä vapautuvista pääomista merkittävää ylijäämää ja näin ollen emme yllättyisi, mikäli Sampo indikoisi tahtotilakseen palauttaa ylimääräisiä pääomia omistajilleen tulevina vuosina.

Hastings. Sampo on luvannut läpivalaista Hastingsin kehitystä ja näkymiä tarkemmin pääomamarkkinapäivässä. Vaikka Hastingsin arvo onkin konsernin näkökulmasta pieni, on uudelle markkinalle meno strategisesti iso askel ja näin ollen myös Hastingsiin kohdistuu sen kokoluokkaa suurempaa kiinnostusta sijoittajilta. Pidämme todennäköisenä, että Hastingsin esitys poistaa pahimpia pelkoja yrityskaupan onnistumisesta sekä laajentumisesta Iso-Britannian markkinalle.

Käy kauppaa. (Sampo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 8 412,0 10 039,0 10 315,8
- kasvu-% -3,8% 19,3% 2,8%
Liikevoitto (EBIT) 380,0 1 900,5 2 074,3
- EBIT-% 4,5% 18,9% 20,1%
EPS (oik.) 2,16 2,63 2,87
Osinko 1,70 1,90 2,00
P/E (oik.) 16,0 13,9 12,8
EV/EBITDA 56,9 11,9 10,6
Osinkotuotto-% 4,9% 5,2% 5,5%
Uusimmat ennusteet

Sampo on Pohjoismaiden johtava vakuutuskonserni, joka toimii tytäryhtiöidensä kautta myös Isossa-Britanniassa ja Baltian maissa. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Sampo Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt If, Topdanmark, Hastings ja Mandatum Life.