Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sammon osakkuusyhtiö Nordea raportoi keskiviikkoaamuna Q2-tuloksensa, joka oli selvästi konsensusodotuksia vahvempi. Yhtiön liiketoiminnan tuotot kasvoivat Q2:lla vertailukaudesta 16 % 2418 MEUR:oon ja taso ylitti Bloombergin 2311 MEUR:n konsensuksen. Korkokate oli Q2:lla 1232 MEUR ja kasvoi NFE-hankinnasta oikaistuna noin 10 % vertailukaudesta. Nordea kertoi jatkaneensa Q2:lla markkinaosuuksien voittamista asuntoluototuksessa ja asuntolainoissa volyymit kasvoivat noin 6 % vertailukaudesta. Pk-yritysluototus kasvoi vastaavasti noin 8 % v/v.

Nordean palkkiotuotot kasvoivat Q2:lla peräti 30 % viime vuodesta ja olivat 878 MEUR (Bloombergin konsensus: 817 MEUR). Palkkiotuottojen vahvaa kasvua ajoi Q2:lla varainhoidon sekä välityksen ja Corporate Financen palkkioiden vahva kasvu. Käypien arvojen muutokset normalisoituvat alkuvuoden poikkeukselliselta tasolta (Q1’21: 370 MEUR) ja olivat katsauskaudella 278 MEUR.

Nordean liiketoiminnan kulut kasvoivat Q2:lla vertailukaudesta 4 % 1131 MEUR:oon. Alla olevassa kulupohjassa ei yhtiön mukaan tapahtunut muutoksia ja kasvua selittää NFE-hankinta, bonusvaraukset sekä valuuttakurssivaikutukset. Kuluvan vuoden kuluohjeistus tarkistettiin noin 4,6 mrd. euroon (aik. alle 4,6 mrd. euroa). Luottotappioiden osalta Nordea pääsi purkamaan tehtyjä varauksia Q2:lla noin 80 MEUR:n edestä ja luottotappiovaraukset olivat kokonaisuudessaan noin 51 MEUR positiiviset.

Nordean Q2-liikevoitto oli lopulta 1338 MEUR ja EPS 0,25 euroa ja tulosrivit ylittivät selvästi Bloombergin konsensusodotukset (liikevoitto 1132 MEUR ja EPS 0,21e). Arviomme mukaan tulosylitystä selittää ennen kaikkea odotettua vahvempi palkkiotuottojen kehitys sekä konsensusodotuksia matalampi luottotappiotaso.

Nordea toisti Q2-raportissa aiemmat kommentit voitonjakoa koskien ja yhtiö kertoi sen tahtotilana olevan edelleen, että vuosien 2019-2020 jakamatta olevat osingot päästään maksamaan lokakuussa EKP:n voitonjakorajoitusten päätyttyä. Tämän lisäksi yhtiö kertoi myös suunnittelevansa takaisinostojen aloittamista Q4’21 aikana. Nordean kevään yhtiökokous myönsi yhtiölle 675 miljoonan osakkeen takaisinostovaltuutuksen (16,7 % ulkona olevasta osakekannasta) ja mikäli EKP antaa luvan merkittäville omien osakkeiden ostoille, pidämme mahdollisena, että Sampo tulee irtaantumaan yhtiöstä tätä kautta.

Sampo raportoi Q2-tuloksensa 4.8. ja tulemme palamaan tulokseen tarkemmin myöhemmin julkaistavassa ennakkokommentissamme. Viimeisin yhtiöpäivitys Sammosta on luettavissa täältä.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Sampo on Pohjoismaiden johtava vakuutuskonserni, joka toimii tytäryhtiöidensä kautta myös Isossa-Britanniassa ja Baltian maissa. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Sampo Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt If, Topdanmark, Hastings ja Mandatum Life.