Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sammon osakkuusyhtiö Nordea raportoi aamulla hyvän ja konsensusodotuksia vahvemman Q1-tuloksen. Vahva Q1-tulos on luonnollisesti positiivista myös Sammon kannalta, sillä se tukee Nordean kurssikehitystä ja helpottaa Sammon aloittamaa irtaantumista Nordea-omistuksestaan. Odotamme Sammon jatkavan Nordea-osakemyyntejään hyvin pian toukokuussa päättyvien lock-up-rajoitusten jälkeen.

Nordean liiketoiminnan tuotot olivat Q1:llä 2420 MEUR, mikä ylitti Bloombergin 2244 MEUR:n konsensuksen. Päätuottorivit eli korkokate ja palkkiotuotot jatkoivat Q1:llä vahvaa kehitystään. Korkokate kasvoi vertailukaudesta 9 %:lla 1212 MEUR:oon (NFE-hankinnasta oikaistuna 7 % v/v) ja ylitti 1176 MEUR:ssa olleen Bloombergin konsensuksen. Korkokatteen kasvua ajoi vahvana jatkunut volyymikehitys, suurasiakkuuksissa parantunut marginaalikehitys sekä vertailukautta matalammat rahoituskustannukset. Nordean nettopalkkiotuotot olivat Q1:llä 827 MEUR (+8 % v/v) ja taso ylitti hienoisesti 790 MEUR:n konsensuksen. Palkkiotuottojen kasvun taustalla olivat odotetusti erityisesti poikkeuksellista vertailukautta korkeammat varainhoitoliitännäiset palkkiot. Käypien arvojen muutokset kohosivat Q1:llä vahvassa trading-ympäristössä 370 MEUR:oon (Q1’20: 110 MEUR) ja ylittivät 230 MEUR:n konsensuksen.

Nordean raportoidut liiketoiminnan kulut kasvoivat Q1:llä 6 % vertailukaudesta ja olivat 1319 MEUR. Kasvua selittävät kuitenkin Q1:lle kirjatut resoluutiomaksut, valuuttakurssivaikutukset ja NFE-hankinta ja yhtiön mukaan vertailukelpoiset kulut tulivat 3 % alas vuodentakaisesta ja vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde oli 48 %:ssa. Luottotappiot säilyivät matalalla (Q1’21: 52 MEUR) ja johdon harkintaan perustuvat merkittävät 650 MEUR:n varaukset pidettiin toistaiseksi ennallaan. Nordean liikevoitto oli lopulta 1049 MEUR ja EPS 0,19 euroa, mitkä ylittivät selvästi Bloombergin konsensuksen (866 MEUR ja 0,16e).

Näkymien osalta Nordean Q1-raportti ei tarjonnut yllätyksiä ja koko vuoden kuluohjeistus (alle 4,6 mrd.) sekä 2022 taloudelliset tavoitteet toistettiin. Nordean vakavaraisuus oli maaliskuun lopussa erittäin vahva, sillä CET1-vakavaraisuus oli 7,3 % yli viranomaisvaateiden. Yhtiö toikin raportissa selvästi esiin tahtotilansa päästä purkamaan ylikapitalisoitunutta tasettaan. Nordean yhtiökokous valtuutti keväällä yhtiön hallituksen päättämään enintään 0,72 euron osingonjaosta EKP:n voitonjakorajoitusten päätyttyä ja yhtiö toi raportissa esiin myös halukkuutensa omien osakkeiden ostoille.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Nordea on vuonna 1997 perustettu yleispankki, joka tarjoaa kattavia palveluja. Nordealla on toimipaikka 20 maassa, mukaan lukien Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Nämä neljä Pohjoismaata ovat kotimarkkina-alueemme, ja yhdessä ne muodostavat maailman kymmenenneksi suurimman talouden. Nordea on markkina-arvolla mitattuna Euroopan kymmenen suurimman finanssipalveluyrityksen joukossa. Nordea on taloudellisesti vakaa pankki ja yksi harvoista eurooppalaisista pankeista, joilla on AA-luokitus. Nordea Bank Abp:n osakkeet noteerataan Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä.