Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sampo tiedotti aamulla myyneensä nopeutetussa tarjousmenettelyssä 162 miljoonaa Nordea-osaketta instituutionaalisille sijoittajille. Kiinnostus osakepotille oli vahvaa ja osakemyynti toteutettiin laskelmiemme mukaan noin 4,5 %:n alennuksella Nordean torstain päätöskurssiin (11,15e) nähden. Myyty määrä vastaa noin 40 % Sammon omistamasta Nordea-potista ja myynnin jälkeen Sampo omistaa Nordean osakekannasta 6,1 % (10,1 % ennen myyntiä). Sampo kirjaa osakemyynneistä noin 351 MEUR:n myyntivoiton Q4-tulokseensa.

Osakemyynnin ajoitus oli meille yllätys, sillä Sampo toteutti myynnin myyntirajoitusten ollessa päällä (myyntirajoituksen piti päättyä 8.11.). Myyntirajoituksesta poikkeaminen vaatii käsityksemme mukaan käytännössä vain luvan myyntejä järjestävältä neuvonantajalta. Myyntirajoituksista poikkeaminen on jokseenkin hämmentävää, sillä meidän on vaikea keksiä syitä sille, miksi myynnit oli pakko toteuttaa kiireellä. Nordean hinta on toki tällä hetkellä erittäin houkutteleva, mutta on vaikea nähdä, että tilanne muuttuisi oleellisesti kahdessa viikossa. Sampo on nyt sitoutunut 24.1.2022 kestävään myyntirajoitukseen ja näillä näkymin Sammon lopullinen irtaantuminen Nordeasta tulee tapahtumaan H1’22:n aikana. Käytännössä loput osakkeet tullaan myymään joko yhdessä tai kahdessa erässä H1:llä.

Sampo kertoi aamulla myös, että osakemyynnistä saadut varat tullaan käyttämään voitonjakoon omistajille. Yhtiö tulee jakamaan lisäosingon, joka on vähintään 2,0e/osake, ja lisäksi meneillään olevaa 750 MEUR:n omien osakkeiden osto-ohjelmaa tullaan laajentamaan. Päätökset vaativat kuitenkin yhtiökokouksen hyväksynnän ja tiedotteen perusteella Sampo ei tule järjestämään ylimääräistä yhtiökokousta asian tiimoilta. Näin ollen lisäosingon jakaminen vaikuttaa tapahtuvan vasta 18.5.2022 pidettävän yhtiökokouksen jälkeen. Koska Sampo on yhtiökokoukseen mennessä irtaantunut kokonaan Nordesta, pidämme erittäin todennäköisenä, että lisäosingon määrä tulee nousemaan nykyisestä. Tähän viittaa myös tiedotteen sanamuoto ”vähintään”. Myös omien ostoihin käytettävä rahamäärä jätettiin varmasti tarkoituksella auki, sillä sekin tulee nousemaan Nordea-myyntien jatkuessa. Tiedotteen perusteella aiempi arviomme osingon ja omien osakkeiden 50/50-suhteesta vaikuttaa myös entistä todennäköisemmältä. Olemme käyneet Sammon voitonjakoa tarkemmin läpi tuoreella videollamme.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Sampo on Pohjoismaiden johtava vakuutuskonserni, joka toimii tytäryhtiöidensä kautta myös Isossa-Britanniassa ja Baltian maissa. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Sampo Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt If, Topdanmark, Hastings ja Mandatum Life.