Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Sampo Q1: Pysymme vielä kyydissä

Analyytikon kommentti 05.05.2022 7:01 Sampo
Yhtiö: Sampo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 48.00 EUR
Kurssi: 45.80 EUR
Kurssi hetkellä: 5.5.2022 - 6:46 Analyysi päivitetty: 4.5.2022

Sammon Q1-tulos ylitti Ifin ja Mandatumin hyvän tuloskehityksen ansiosta ennusteemme. Tulosylityksessä oli kuitenkin tiettyä kertaluontoisuutta sekä sijoitustuottovetoisuutta ja isoja ennustemuutoksia raportti ei aiheuttanut. Osaketta hinnoitellaan edelleen perusteetta alle osien summan ja lisäksi Sampo tarjoaa lähivuosilta erittäin vahvaa osinkovirtaa. Yhtiön riskitaso on pörssin alhaisimpia ja kokonaisuus tarjoaa vielä riittävän tuotto-/riskisuhteen. Tarkistamme tavoitehinnan 48,0 euroon (aik. 49,0e) osien summan mukana ja toistamme lisää-suosituksen.

Q1-tulos ylitti konsensusodotukset

Sammon PTP asettui Q1:llä 566 MEUR:oon ja ylitti reippaalla marginaalilla sekä meidän että konsensuksen ennusteet. If onnistui vastoin odotuksia parantamaan Q1:llä tulostaan vertailukaudesta ja PTP asettui 283 MEUR:oon ylittäen sekä meidän että konsensuksen odotukset. Ifin vahvan tuloksen taustalla olivat erittäin hyvä vakuutustekninen tulos sekä ennakko-odotuksia paremmat sijoitustuotot. Vakuutusteknistä kannattavuutta tuki aiempien vuosien korvausvastuiden purku, millä oli noin 3,9 %-yksikön positiivinen vaikutus yhdistettyyn kulusuhteeseen (Q1’22: 80,8 %). Mandatum teki Q1:llä noin 80 MEUR:n tuloksen (Q1’22e: 26 MEUR). Mandatumin tulosta tuki sijoitustoiminta, jonka tulos säilyi haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta lähes vakaana.

Topdanmarkista ei nykykurssilla tehdä ostotarjousta

Sampo osti viime syksynä ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Topdanmarkin osakkeita ja Q1:n aikana omistusta kasvatettiin hyvin minimaalisesti. Yhtiön johto sanoi Q1-konferenssipuhelussa suoraan, ettei yhtiöstä tulla nykyisellä kurssitasolla (~380 DKK) tekemään ostotarjousta. Kun huomioidaan Topdanmarkin nykyinen korkea arvostustaso (2023 konsensusennusteilla P/E noin 22x) sekä ostotarjouksen läpimenon edellyttämä preemio, jouduttaisiin Topdanmarkista maksamaan järjestelyn synergiat huomioidenkin mielestämme todella kova hinta. Pidämmekin ostotarjouksesta pidättäytymistä nykyisellä kurssitasolla osakkeenomistajien kannalta oikeana liikkeenä.

Ennusteissa ei suuria muutoksia

Sammon tulos tulee tekemään Nordeasta nähdyn ja PE-sijoituksista myöhemmin tapahtuvien irtaantumisten jälkeen selvän tasokorjauksen alaspäin ja arviomme mukaan Sammon uusi tuloskapasiteetti on nykyisellä osakemäärällä hieman yli 2e/osake. Tämä kasvaa lähivuosina omien osakkeiden ostojen sekä lievän tuloskasvun myötä ja 2024 ennustamme sen olevan noin 2,3-2,4e/osake. Huomautamme, että vaikka taso on erittäin hyvä ja se kasvaa tasaisesti, ei suuria tasohyppyjä kannata odottaa. Osinkokapasiteetti tulee olemaan varsin lähellä osakekohtaisen tuloksen tasoa, sillä pääomarakenteen rationalisoinnin jälkeen Sampo voi jakaa valtaosan tuloksestaan ulos omistajille.

Osinkovirtaan nojaava tuotto-odotus vielä riittävä

Olemme tarkistaneet näkemystämme osien summasta 48 euroon (aik. 49e). Emme näe järkeviä syitä alennukselle suhteessa osien summaan ja odotammekin osakkeen hinnoittelun ajautuvan lähelle osien summaa seuraavan 12kk aikana, kun yhtiön transformaatio puhtaaksi vakuutusyhtiöksi on nyt käytännössä valmis. Huomautamme, että osien summa pitää sisällään kaikki tulevat osingot sekä Q2’22 eteenpäin tapahtuvat omien ostot. Laskelmiemme mukaan lähivuosien tuotto nojaakin etenkin osinkoihin. Tuottopotentiaali ei ole erityisen korkea, mutta Sammon matala riskitaso huomioiden se on kuitenkin mielestämme riittävä.

Käy kauppaa. (Sampo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 9 746,0 10 248,4 9 577,2
- kasvu-% 15,9% 5,2% -6,5%
Liikevoitto (EBIT) 3 172,0 1 835,1 1 593,0
- EBIT-% 32,5% 17,9% 16,6%
EPS (oik.) 2,86 2,46 2,25
Osinko 4,09 1,80 2,88
P/E (oik.) 15,4 18,6 20,4
EV/EBITDA 7,5 11,8 12,7
Osinkotuotto-% 9,3% 3,9% 6,3%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Sampo on Pohjoismaiden johtava vakuutuskonserni, joka toimii tytäryhtiöidensä kautta myös Isossa-Britanniassa ja Baltian maissa. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Sampo Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt If, Topdanmark, Hastings ja Mandatum.

Sammon strategisena fokusalueena ja omistaja-arvonluonnin keskiössä on vahinkovakuutusliiketoiminta. Sampo on tytäryhtiöidensä Ifin ja Topdanmarkin kautta Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja.