Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Sampo Q2: markkinan huoli liiaksi Nordeassa

Analyytikon kommentti 08.08.2019 8:13 Sampo
Yhtiö: Sampo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 41.00 EUR
Kurssi: 38.07 EURKurssi hetkellä: 8.8.2019 - 7:58

Tarkistamme Sammon tavoitehinnan 41,0 euroon (aik. 43,0 euroa) heikentyneen osinkonäkymän sekä jaettavien Nordea-osinkojen seurauksena. Heikentyneistä osinkonäkymistä huolimatta osake on mielestämme nykykurssilla aliarvostettu. Näemme kurssissa asteittain nousuvaraa Nordean sekä samalla Sammon omaan voitonjakoon liittyvän epävarmuuden poistuessa H2 aikana. Absoluuttisesti sekä historiallisesti korkea lähes 8 %:n turvallinen osinkotuotto tarjoaa osakkeelle hyvää pohjatuottoa ja toistamme osakkeen lisää-suosituksemme.

Odotuksia vahvempi Q2-tulos

Sammon Q2-tulos oli 506 MEUR ja se ylitti meidän 474 MEUR:n ja konsensuksen 486 MEUR:n ennusteet selvästi. Tulosylitys oli tällä kertaa lähes täysin operatiivinen ja sen taustalla oli If. Konsernin omien sijoitusten tulos oli myös odotuksiamme parempi johtuen osakkuusyhtiö Nordaxin (NDX intressenter) pienestä tuloksesta sekä odotuksia suuremmista johdonnaistuotoista (6 MEUR vs. -7 MEUR). Topdanmarkin tuloksen jääminen ennusteista on puhtaasti kirjanpidollista, sillä Sampo jaksottaa Topdanmarkin tuloksen kvartaalien välillä eri tavalla kuin Topdanmark itse kirjanpitoteknisistä syistä johtuen. Vuositasolla eroa ei ole ja näin ollen Topdanmark oikaistuna olisi Q2-tulosylitys ollut vielä tätäkin suurempi. EPS oli lopulta vahva 0,73 euroa (Q2’19e: 0,68 euroa).

Nordea-omistuksen lasku sinetöitiin

Sammon hallitus päätti eilen odotetusti, että Sampo jakaa Nordea-osakkeita omistajilleen noin 300 MEUR:n arvosta. Tämän seurauksena Sammon omistusosuus Nordeassa laskee noin 19,9 %:iin ja alle kriittisen 20 %:n rajan. Kyseessä on puhtaasti vakavaraisuuteen liittyvä toimenpide ja järjestelyllä Sampo parantaa vakavaraisuuttaan selvästi. Olemme käsitelleet aihetta aiemmin mm. Q1-raportissa sekä täällä. Konferenssipuhelu pyöri tällä kertaa odotetusti Nordean sekä Sammon oman osingon ympärillä ja oli jälleen erittäin mielenkiintoinen. Konferenssipuhelun muistiinpanomme ovat luettavissa täältä.

Osingon kasvu uhkaa käydä yhä hankalammaksi

Odotamme Sammolta lähivuosilta vakaata noin 1900-2000 MEUR:n tulosta ennen veroja kertaeristä oikaistuna. Tuloksen kasvuajurit ovat vähissä johtuen laskevista sijoitustuotoista, Nordean vaisuhkoista tulosnäkymistä ja jo valmiiksi erinomaisesta vakuutusteknisestä tuloksesta. Nordean laskevien osinkoennusteiden myötä olemme tarkistaneet Sammon osinkoennusteitamme alaspäin 2-3 %:lla heijastelemaan aiempaa vaisumpaa osinkonäkymää. Odotamme osingon edelleen pysyvän kasvussa, mutta ennustamme lähivuosilta vaatimatonta osingon kasvua (2018-2022 CAGR 2 % vs. aik. 3 %).

Osake on aliarvostettu

Olemme tarkistaneet näkemyksemme Sammon osien summasta 35,7 euroon (aik. 37,1 euroa). Taustalla ovat Nordean laskenut pörssikurssi sekä Sammon pienentynyt Nordea omistus. If:n osalta olemme nostaneet hieman arviotamme käyvästä arvosta johtuen sen kohonneista tulosennusteista. Sammon osinkotuotto on absoluuttisesti sekä yhtiön omiin historiallisiin tasoihin nähden ennätyskorkea ja mielestämme markkina alkaa olla jo liian pessimistinen yhtiön osinkonäkymien suhteen. Mielestämme jo pelkkä lähes 8 %:n osinkotuotto tarjoaa riittävän syyn osakkeen ostamiseen ja tämä yhdessä osakkeen asteittaisen nousuvaran kanssa nostaa osakkeen tuotto-odotuksen houkuttelevalle tasolle.

Käy kauppaa. (Sampo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Sampo-konserni on merkittävä pohjoismainen vakuutuskonserni ja yksi Nasdaq Helsingin arvokkaimmista yhtiöistä.

Sampo Oyj listautui Helsingin pörssiin (nykyinen Nasdaq Helsinki) vuonna 1988. Konserni toimii vakuutusalalla. Konsernilla on toimintaa tytäryhtiöidensä kautta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa ja Latviassa.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 7 908,0 8 285,7 8 367,6
- kasvu-% 36,0% 4,8% 1,0%
Liikevoitto (EBIT) 2 095,0 1 826,0 1 963,0
- EBIT-% 26,5% 22,0% 23,5%
EPS (oik.) 2,68 2,59 2,80
Osinko 2,85 2,95 3,00
P/E (oik.) 14,3 14,7 13,6
EV/EBITDA 11,3 13,0 12,1
Osinkotuotto-% 7,4% 7,7% 7,9%
Uusimmat ennusteet