Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Sammon Q2-konferenssipuhelu oli jälleen hyvin mielenkiintoinen ja keskustelu pyöri odotetusti Nordean ja Sammon osingon ympärillä. Moni asia oli luonnollisesti jatkumoa Q1-konferenssipuhelusta, jonka muistiinpanot löytyvät täältä.

Keskeiset huomiomme Q2-konferenssipuhelusta ovat:

Stadigh oli jälleen tyytyväinen Sammon tulokseen. Stadigh kehui vuolaasti If:n kehitystä. If:n kasvu on tällä hetkellä poikkeuksellisen kovaa ja kasvu on myös erittäin kannattavaa, sillä If:n yhdistetty kulusuhde jatkaa laskutrendillään. Stadigh muistutti myös, että If:n kassavirrat ovat omistajan näkökulmasta muuttuneet aiempaa houkuttelevammaksi, kun If:n tuloksen painopiste on siirtynyt epävarmoista markkinatuotoista ennustettavaan vakuutustekniseen tulokseen. Tämä ilmiö ei koske vain If:iä ja käytännössä koko Pohjoismaiden vakuutussektori hinnoitellaan tällä hetkellä historiansa korkeimmilla tuloskertoimilla. Kysyttäessä, että kuinka alas yhdistetty kulusuhde voi vielä laskea, Sammon johto tyytyi toteamaan, että nollakorkoympäristön jatkuessa koko toimiala tulee todennäköisesti fokusoitumaan vakuutusteknisen tuloksensa parantamiseen suojellakseen tulostasojaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi nykyisenkaltaisen hyvin suotuisan kilpailu- sekä hinnoitteluympäristön jatkumista, joka olisi luonnollisesti positiivista If:lle sekä Topdanmarkille.

Myös Topdanmarkin suoritukseen Stadigh oli luonnollisesti erittäin tyytyväinen, mikä ei ole yllättävää poikkeuksellisen vahvan Q2-tuloksen jälkeen. Sammon keskeinen ongelma Topdanmarkin suhteen on edelleen se, että Sammolla ei ole mahdollisuuksia kasvattaa omistustaan nykyisellä poikkeuksellisen korkealla osakekurssilla. Sampo on useaan otteeseen aiemminkin sanonut, että se haluaisi omistaa Topdanmarkin kokonaan, mutta tämä ei tule tapahtumaan ennen osakekurssin merkittävää laskua.

Nordean osalta Stadighin kommentit olivat yllättävän positiiviset. Stadigh toki totesi, ettei Sampo ole tyytyväinen Nordean nykyiseen suorittamiseen, mutta samaan hengenvetoon hän kertoi luottamuksensa Nordean käänteeseen. Stadighin luottamus Nordeaa kohtaan vaikuttaa kumpuavan kahdesta tekijästä 1) tyytyväisyydestä Nordean nykyiseen tuotetarjontaan sekä sen kilpailukykyyn ja 2) usko hallituksen uuteen johtokaksikkoon (Sammon tuleva CEO Magnusson sekä Kari Jordan).

Stadigh korosti, että Nordea on parhaillaan isossa muutoksessa monelta suunnalta. Yhtiön hallitus ja johto vaihtuu ja yhtiö on siirtymässä isoista uudelleenjärjestelyistä (compliance, Suomeen muutto, riskien lasku, IT-uudistus etc.) ja eräänlaisesta puolustusasemasta jälleen hyökkäysasemiin. Tämän muutoksen johdosta on luonnollista, että Nordea tulee tarkentamaan strategiaansa sekä lanseeraamaan uudet tavoitteet. Stadigh odottaa Nordealta kunnianhimoisia tavoitteita ja hänen mielestään oli selvää, että Nordean tulee saada ylärivinsä kasvuun sekä jatkaa kustannustensa laskua. Mielestämme kommentti on suoraan tulkittavissa siten, että Stadigh näkee Nordealla tarvetta merkittävään uuteen säästöohjelmaan. Tämä ei ole meille yllätys ja pidämme hyvin mahdollisena, että Nordea julkistaa uuden säästöohjelman vielä ennen uuden toimitusjohtajan nimitystä.

Markkinoilla velloneisiin Nordean omien osakkeiden ostojen spekulaatioihin Stadigh totesi Sammon suhtautuvan niihin aiempaa neutraalimmin, kun Sammon omistusosuus laskee alle 20 %:iin. Samalla hän kuitenkin totesi, että Sampo ei halua nostaa omistustaan takaisin yli 20 %:iin ja näin ollen Sammon pitäisi myydä Nordean osakkeita omien oston suhteessa pitääkseen omistuksensa alle 20 %:ssa. Koska Sampo näkee Nordeassa edelleen merkittävää nousuvaraa, ei Sammolla ole halua myydä Nordean osakkeita. Tämä on täysin ymmärrettävää, sillä tässä skenaariossahan omien osakkeiden oston hyödyt valuisivat muille omistajille ja pidämme konferenssipuhelun jälkeen käytännössä varmana, ettei Nordea tule aloittamaan merkittäviä omien osakkeiden ostoja.

Nordean osingosta keskusteltaessa Stadigh oli luottavainen, että Nordean kassavirrat ovat merkittävä osa Sammon kassavirtaa myös jatkossa. Rivien välistä oli mielestämme luettavissa, ettei Sammon näkemys Nordean osingosta ole yhtä synkkä kuin markkinalla yleisesti.

Sammon omaan osinkoon siirryttäessä Stadigh korosti, että sen vakuutusyhtiöt ovat historiallisen hyvässä kunnossa ja niiden osinkovirta tulee jatkamaan kasvuaan. Lisäksi Stadigh muistutti, että Sammolla on merkittävää liikkumavaraa vakavaraisuutensa osalta, varsinkin Nordea-osakkeiden jakamisen jälkeen. Sampo onkin valmis tarvittaessa käyttämään tasettaan, mikäli Nordean osinko jäisi odotuksista. Lopuksi Stadigh totesi olevansa takuuvarma, että Sampo tulee jatkamaan osinkonsa maltillista kasvattamista ja johto tulee esittämään tätä hallitukselle ensi keväänä.

Ajatuksia konferenssipuhelun päättyessä

Markkinan tulosennusteissa tuskin tapahtuu suurempia muutoksia, koska Nordean lasku kompensoituu pitkälti If:n kohoavilla tulosennusteilla. Osingon osalta markkina tulee todennäköisesti tarkistamaan ennusteitaan lievästi alaspäin johtuen Sammon heikentyvistä kassavirroista (Nordean osingon lasku). Uskon kuitenkin, että konsensus tulee ennustamaan osingon pysyvän kasvussa, sillä Sammolla on edelleen varaa pitää osinkonsa lähivuodet kasvussa taseen puolesta ja meidän on vaikea nähdä syitä miksi markkina lähtisi kyseenalaistamaan Stadighin varsin ehdotonta ja yksiselitteistä ohjeistusta Sammon osingosta. Pidemmällä aikavälillä markkinalla on edelleen merkittäviä epäilyksiä Sammon kyvystä kasvattaa osinkoaan kestävästi, josta kertoo yhtiön historiallisen korkea osinkotuotto, joka on myös poikkeuksellisen paljon verrokkiryhmän yläpuolella.

Sampo-konsernin tavoite on luoda arvoa omistajilleen. Konserni pyrkii joustavasti hyödyntämään markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia omistaja-arvon luomiseksi esimerkiksi yritysjärjestelyin. Sampo-konsernin liiketoiminta jakautuu neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat tytäryhtiöt If, Topdanmark ja Mandatum Life sekä osakkuusyhtiö Nordea. Sampo-konsernin kirjanpidossa Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä. Liiketoiminta-alueilla on selkeät oman pääoman tuottotavoitteisiin pohjautuvat strategiat. Sammon sijoittajasivuille