Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sanoma: Kohti seuraavaa lukuvuotta

Analyytikon kommentti 02.05.2022 6:00 Sanoma
Yhtiö: Sanoma
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 14.00 EUR
Kurssi: 12.04 EUR
Kurssi hetkellä: 2.5.2022 - 5:45 Analyysi päivitetty: 1.5.2022

Sanoma raportoi perjantaina kokonaisuudessaan odotuksiemme mukaiset Q1-luvut ja myös yhtiön markkinakommentit olivat yllätyksettömät. Tätä kokonaiskuvaa peilaten emme tehneetkään ennusteisiimme merkittäviä muutoksia. Siten toistamme 14,0 euron tavoitehintamme ja lisää-suosituksemme. Vastikään tekemämme ja edelleen ajankohtainen laaja raportti Sanomasta on vapaasti luettavissa täällä.

Q1-luvuissa ei ihmeitä

Sanoman liikevaihto ylsi Q1:llä käytännössä vertailukauden tasolle 211 MEUR:oon, mikä oli hyvin linjassa ennusteidemme kanssa. Segmenteittäin katsottuna Learningin liikevaihto osui ennusteisimme, mutta Media Finlandin liikevaihto oli aavistuksen odotuksiamme matalampi odotuksiamme heikompaa mainos- ja tilausmyynnin kehitystä peilaten. Q1:n operatiivinen liiketulos (ilman PPA-poistoja) painui oppimisliiketoiminnan kausiluonteisuutta mukaillen -10 MEUR:oon, mikä oli aavistuksen odotuksiamme pienempi liiketappio. Media Finlandin kannattavuus alitti odotuksemme hienoisesti, mutta konsernitasolla tämän kompensoi kuitenkin odotuksiamme matalampi kustannustaso Learningissa. Alemmilla riveillä rahoituskuluissa ei ollut yllätyksiä, kun taas Q1:n verot olivat odotuksiamme positiivisemmat ajoituksellisista syistä. Edellä mainittujen tekijöiden johdosta -0,11 euron osakekohtainen tulos oli odotuksiamme maltillisemmin pakkasella .

Näkymät ja ennusteet pitkälti ennallaan

Sanoma toisti Q1-raportilla odotetusti vuodelle 2022 annetun ohjeistuksen, jonka mukaan sen liikevaihto on 1,25-1,3 miljardia ja operatiivinen liikevoitto-% (ilman PPA-poistoja) on 15-16 %. Markkinakommenteissa yhtiö arvioi Learningin Espanjan opetussuunnitelmauudistuksen ansiosta tulevasta liikevaihdosta tuloutuvan tänä vuonna hieman yli puolet ja loput vuonna 2023. Vastaavasti mainonnan kysynnän yhtiö odottaa olevan edelleen vakaata tilapäisestä markkinan hidastumisesta huolimatta. Yhtiön mukaan paperikustannusten nousu tulee rasittamaan kustannuksia läpi vuoden. Tämä kokonaiskuva vastasi hyvin odotuksiamme ja siten teimmekin ennusteisiimme vain hyvin pientä hienosäätöä. Odotamme Sanoman liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 3 % 1289 MEUR:oon ja yhtiön operatiivisen liikevoitto-%:n (ilman PPA-poistoja) olevan 15,6 %. Näin ollen kuluvan vuoden ennusteemme ovat hieman ohjeistushaarukan keskikohdan yläpuolella. Lähivuosina odotamme Sanomalta maltillista orgaanista tuloskasvua, mutta yhtiön strategian mukaisesti tuloskasvua tullaan varsin todennäköisesti vauhdittamaan yritysostoilla.

Osinko ja tuloskasvu tuotto-odotuksen ajureina

Sanoman lyhyen tähtäimen tulospohjainen arvostus on mielestämme neutraali (2022e P/E oik. 16x ja EV/EBIT 15x), mutta ennustamamme lähivuosien tuloskasvu painaa arvostuskertoimet maltilliselle tasolle pidemmälle katsottaessa. Pitkän tähtäimen arvonluontia painottava kassavirtamallimme viitoittaa osakkeen olevan aliarvostettu, kun taas osien summa -mallimme pohjalta arvioituna osake on oikein hinnoiteltu. Osien summa - mallin mukaista arvoa painaa mielestämme perusteettoman matalaksi painuneet Learningin verrokkien arvostukset. Kokonaisuutena pidämme arvostusta neutraalina, joten lähivuosien tuotto-odotus rakentuu ennustamastamme lähes 5 %:n osinkotuotosta sekä maltillisesta tuloskasvusta. Liiketoiminnan matala riskitaso huomioiden pidämme tuotto/riski-suhdetta hyvänä.

Käy kauppaa. (Sanoma)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 1 251,6 1 288,9 1 315,3
- kasvu-% 17,9% 3,0% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) 142,4 156,5 172,2
- EBIT-% 11,4% 12,1% 13,1%
EPS (oik.) 0,71 0,75 0,81
Osinko 0,54 0,58 0,60
P/E (oik.) 19,1 16,0 14,9
EV/EBITDA 8,1 7,0 6,4
Osinkotuotto-% 4,0% 4,8% 5,0%
Uusimmat ennusteet

Sanoma on vuonna 1889 perustettu yhtiö, joka koostuu kahdesta itsenäisestä liiketoiminnosta Learningista ja Media Finlandista koostuva oppimis- ja media-alan konserni. Yhtiöllä on oppimisen liiketoimintoja 11 maassa, kun taas medialiiketoimintaa tehdään vain Suomessa. Sanomalla on johtava markkina-asema Hollannin, Espanjan, Puolan, Suomen ja Belgian oppimateriaalien ja oppimisratkaisujen markkinalla sekä Suomen mediamarkkinalla. Yhtiön tunnettuja kotimaisia mediabrändejä ja tuotteita ovat mm. Helsingin Sanomat, Iltasanomat, Nelonen, Ruutu, Radio Suomipop ja Aku Ankka.