Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sanoma
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 14.00 EUR
Kurssi: 12.26 EUR
Kurssi hetkellä: 13.4.2022 - 6:17 Analyysi päivitetty: 12.4.2022

Toistamme Sanoman lisää-suosituksemme ja 14,0 euron tavoitehintamme. Oppimisliiketoiminta muodostaa Sanoman tuloksesta reilu 2/3, minkä ansiosta suuri osa tulovirroista on defensiivisiä ja niiden riskitaso on matala. Arvioimme näiden ominaisuuksien vahvistuvan tulevaisuudessa, sillä odotamme yhtiön jatkavan yritysostovetoista kasvua oppimisliiketoiminnassa. Arviomme mukaan lähivuosien tuotto-odotus rakentuu houkuttelevasta osinkotuotosta ja maltillisesta tuloskasvusta. Tämä yhdessä Sanoman matalan riskitason kanssa muodostaa näkemyksemme mukaan hyvän riski/tuotto-suhteen. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Vakaa ja korkean kannattavuuden oppimisliiketoiminta toimii arvonajurina

Viime vuosien epäorgaanisen kasvun johdosta Sanoman tuloksen merkittävimmäksi ajuriksi on muovautunut oppimisliiketoiminta. Sijoittajan kannalta arvokkaammat, vakaammat sekä korkean kannattavuuden omaavat oppimisliiketoiminnot muodostavat reilu 2/3 Sanoman operatiivisesta tuloksesta. Tämän muutoksen seurauksena medialiiketoiminnan osuus liikevaihdosta on laskenut, minkä lisäksi sisältö- ja mainostuottojen houkuttelevuus on noussut korkeamman kannattavuuden digitaalisten tuottojen suhteellisen osuuden kasvun ansiosta. Odotamme tulovirtojen painopisteen muutoksen jatkuvan epäorgaanisen kasvun painottaessa yritysostoja oppimisliiketoiminnassa myös jatkossa. Arvioimmekin liiketoiminnan riskitason jatkavan trendinomaista laskua.

Kasvua maltillisesti ja harkiten

Sanoman liikevaihdon orgaaninen kasvupotentiaali on arviomme mukaan keskipitkällä aikavälillä 0-5 %:n tasolla. Kasvuvauhtia määrittää oppimisliiketoiminnassa opetussuunnitelmauudistuksien ajoitukset ja medialiiketoiminnoissa vakaasti kehittyvät tilaustuotot sekä syklisemmät mainostuotot. Tätä taustaa vasten ennustamme yhtiön keskipitkän aikavälin kasvuvauhdiksi noin 2 %. Samalla odotamme yhtiön kannattavuuden kohoavan lievästi tuottojen rakennemuutoksen ansiosta, mikä kohottaa tuloskasvuvauhtia lievästi. Edellisten yritysostojen integrointien ollessa takanapäin odotamme Sanoman aktivoituvan yritysostoissa jälleen seuraavan vuoden tähtäimellä. Liiketoiminnan hyvän kassavirran ansiosta yhtiön rahoitusasema mahdollistaa kevyesti yhtiön arvioimien 300-400 MEUR:n varojen allokoinnin kasvuun samalla, kun yhtiö jakaa kasvavaa osinkoa omistajilleen. Keskeisenä lyhyen tähtäimen riskinä pidämme kustannusinflaatiota, kun taas pidemmän tähtäimen keskeiset riskit ovat eritoten tavanomaisia yritysostoihin liittyviä riskejä.

Tuotto-odotus rakentuu osinkotuotosta ja ennustamastamme tuloskasvusta

Sanoman lyhyen tähtäimen tulospohjainen arvostus on mielestämme melko neutraali (2022e P/E oik. 17x ja EV/EBIT 16x), mutta ennustamamme lähivuosien tuloskasvu painaa arvostuskertoimet maltilliselle tasolle pidemmälle katsottaessa. Pitkän tähtäimen arvonluontia painottava kassavirtamallimme viitoittaa osakkeen olevan aliarvostettu, kun taas osien summa -mallimme pohjalta arvioituna osake on oikein hinnoiteltu. Osien summa -mallin mukaista arvoa painaa mielestämme perusteettoman matalaksi painuneet Learningin verrokkien arvostukset. Kokonaisuutena pidämme arvostusta melko neutraalina, joten lähivuosien tuotto-odotus rakentuu ennustamastamme lähes 5 %:n osinkotuotosta sekä maltillisesta tuloskasvusta. Odotamme Sanoman jatkavan jo lyhyellä tähtäimellä arvonluontia epäorgaanisella kasvulla oppimisliiketoiminnassa, mistä yhtiölle on kertynyt hyvät näytöt viime vuosilta.

Käy kauppaa. (Sanoma)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 1 251,6 1 292,6 1 334,6
- kasvu-% 17,9% 3,3% 3,2%
Liikevoitto (EBIT) 142,4 156,9 175,2
- EBIT-% 11,4% 12,1% 13,1%
EPS (oik.) 0,71 0,72 0,82
Osinko 0,54 0,58 0,60
P/E (oik.) 19,1 17,0 14,9
EV/EBITDA 8,1 7,0 6,4
Osinkotuotto-% 4,0% 4,7% 4,9%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Sanoma on vuonna 1889 perustettu yhtiö, joka koostuu kahdesta itsenäisestä liiketoiminnosta Learningista ja Media Finlandista koostuva oppimis- ja media-alan konserni. Yhtiöllä on oppimisen liiketoimintoja 11 maassa, kun taas medialiiketoimintaa tehdään vain Suomessa. Sanomalla on johtava markkina-asema Hollannin, Espanjan, Puolan, Suomen ja Belgian oppimateriaalien ja oppimisratkaisujen markkinalla sekä Suomen mediamarkkinalla. Yhtiön tunnettuja kotimaisia mediabrändejä ja tuotteita ovat mm. Helsingin Sanomat, Iltasanomat, Nelonen, Ruutu, Radio Suomipop ja Aku Ankka.