Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sanoma: Opintomatkalle Etelä-Eurooppaan

Analyytikon kommentti 08.06.2022 7:38 Sanoma
Yhtiö: Sanoma
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 14.00 EUR
Kurssi: 13.18 EUR
Kurssi hetkellä: 8.6.2022 - 7:23 Analyysi päivitetty: 8.6.2022

Sanoma tiedotti tiistaina ostavansa Pearsonin Italian perus- ja toisen asteen oppimateriaaliliiketoiminnan. Pidämme yritysjärjestelyn arvostusta melko neutraalina ja näin ollen sen arvonluontipotentiaali nojaa mielestämme etenkin synergioiden realisoitumiseen ja pidemmän tähtäimen kasvuun. Toistamme Sanoman 14,0 euron tavoitehinnan ja lisää-suosituksen.

Learning laajentuu Italian markkinalle

Yrityskaupalla Sanoma laajentuu Italian perus- ja toisen asteen oppimateriaalimarkkinalle, joka on yksi Euroopan suurimmista markkinoista. Ostettu Italian liiketoiminta on maan kolmanneksi suurin kustantaja ja sen markkinaosuus on 15 %. Osana kauppaa Sanoma hankkii myös pienen kokeisiin valmistavia materiaaleja tarjoan liiketoiminnan Saksasta. Arviomme mukaan yritysjärjestely sopii varsin hyvin Sanoman kasvustrategiaan. Italian liiketoimintayksikön perus- ja toisen asteen oppimateriaaliliiketoiminnan ja toisaalta koko Italian opetusmarkkinan digitalisaatioasteen ollessa matala, on Sanomalla arviomme mukaan edellytykset kohentaa liiketoiminnan kannattavuutta ja kasvattaa sen arvoa pitkässä juoksussa.

Järjestelyn arvostus on mielestämme melko neutraali

Ostettavien liiketoimintojen pro forma liikevaihto vuonna 2021 oli 117 MEUR ja operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli 18 MEUR. Kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (EV) on 190 MEUR, mikä oikaistuun liikevoittoon (ilman PPA-poistoja) suhteutettuna vastaa noin 11x oik. EV/EBIT -kerrointa vuoden 2021 tuloksella. Tämä staattiseksi sijoitetun pääoman tuotoksi käännettynä vastaisi noin 9 %. Toisaalta yhtiön julkaisemien tietojen mukaan liiketoimintojen liiketoiminnan rahavirta on ollut ainakin kahden viime vuoden aikana tuntuvasti alle operatiivisen tuloksen. Tästä johtuen arvioimamme kassavirtapohjainen staattinen sijoitetun pääoman tuotto on karkeasti linjassa Sanoman pääoman tuottovaateen. Kuitenkin arvioimme, että ostettujen liiketoimintojen operatiivista kehitystä voidaan parantaa synergioiden ja Sanoman kilpailukykyisten oppimisalustojen implementoinnin kautta pitkässä juoksussa. Kokonaisuutena pidämme yritysoston arvostustasoa melko neutraalina.

Uusi strateginen kasvutavoite

Sanoma julkisti myös uuden strategisen kasvutavoitteen, jonka mukaan se pyrkii kasvattamaan liikevaihtonsa yli 2 miljardiin vuoteen 2030 mennessä siten, että vähintään 75 % liikevaihdosta tulee oppimisliiketoiminnasta. Tämä alleviivaa Sanoman pitkän aikavälin strategista suuntausta, joka painottaa epäorgaanista kasvua Learningissa. Emme ole tehneet olennaisia ennustemuutoksia ja tulemme huomioimaan tuoreen yrityskaupan ennusteissamme, kun sen toteutumisajankohta on vahvistunut.

Tuotto-odotus kipuaa yhä tuottovaateen yläpuolelle

Sanoman lyhyen tähtäimen tulospohjainen arvostus on mielestämme hieman koholla (2022e P/E oik. 18x ja EV/EBIT 17x), mutta ennustamamme lähivuosien tuloskasvu painaa arvostuskertoimet maltillisemmalle tasolle pidemmälle katsottaessa. Näkemyksemme mukaan lähivuosille ennustamamme tuloskasvu yhdessä hyvän osinkotuoton kanssa tarjoaa edelleen hieman tuottovaatimusta korkeamman tuotto-odotuksen.

Yhtiöstä julkaistu analyysiraportti on luettavissa täällä (premium-tilaajille)

Käy kauppaa. (Sanoma)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 1 251,6 1 288,9 1 315,3
- kasvu-% 17,9% 3,0% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) 142,4 153,5 172,2
- EBIT-% 11,4% 11,9% 13,1%
EPS (oik.) 0,71 0,75 0,81
Osinko 0,54 0,58 0,60
P/E (oik.) 19,1 17,5 16,3
EV/EBITDA 8,1 7,5 6,9
Osinkotuotto-% 4,0% 4,4% 4,6%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Sanoma on vuonna 1889 perustettu yhtiö, joka koostuu kahdesta itsenäisestä liiketoiminnosta Learningista ja Media Finlandista koostuva oppimis- ja media-alan konserni. Yhtiöllä on oppimisen liiketoimintoja 11 maassa, kun taas medialiiketoimintaa tehdään vain Suomessa. Sanomalla on johtava markkina-asema Hollannin, Espanjan, Puolan, Suomen ja Belgian oppimateriaalien ja oppimisratkaisujen markkinalla sekä Suomen mediamarkkinalla. Yhtiön tunnettuja kotimaisia mediabrändejä ja tuotteita ovat mm. Helsingin Sanomat, Iltasanomat, Nelonen, Ruutu, Radio Suomipop ja Aku Ankka.