Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sanoma
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 14.00 EUR
Kurssi: 12.32 EUR
Kurssi hetkellä: 29.4.2022 - 8:41 Analyysi päivitetty: 12.4.2022

Sanoma julkisti aamulla Q1-raporttinsa, joka oli varsin yllätyksetön. Kokonaisuutena Sanoman tuloksen muodostumisen kannalta hiljaisemman kvartaalin raportin yleiskuva oli melko neutraali, kun yhtiö myös toisti aiemman ohjeistuksensa ennakoidusti ja myös markkinakommentit olivat odotuksien mukaiset. Sanoman klo 11.00 alkavaa tulosinfoa voi seurata inderesTV:stä.

Liikevaihto alitti odotuksemme hienoisesti Media Finlandissa

Sanoman liikevaihto säilyi Q1:llä käytännössä vertailukauden tasolla ja oli 211 MEUR, mikä jäi aavistuksen sekä meidän että konsensuksen ennusteista. Tämän taustalla oli lievästi odotuksiamme matalampi liikevaihtotaso Media Finlandissa, minkä taustalla taas oli hieman odotuksistamme jääneet mainos- sekä tilausmyynti. Learning liikevaihto taas osui hyvin odotuksiimme kausiluonteisesti pienellä neljänneksellä.

Tulosrivit pääasiassa linjassa odotuksien kanssa

Sanoman operatiivinen liiketulos (ilman PPA-poistoja) oli Q1:lla -10,4 MEUR, mikä oli hieman odotuksia vähemmän tappiollinen. Segmenteittäin katsottuna Learningin liiketappio oli hienoisesti odotuksiamme pienempi. Vastaavasti Media Finlandin kannattavuus jäi aavistuksen odotuksistamme, mikä yhdessä pienen liikevaihdon alituksen kanssa johti hienoisesti odotuksiamme matalampaan operatiiviseen tulokseen. Alemmilla riveillä Sanoma kirjasi Q1:lle hieman odotuksiamme suuremmat positiiviset verot, minkä seurauksena Q1:n osakekohtainen tappio -0,11 euroa/osake oli odotuksia matalampi.

Ohjeistus ennallaan, markkinakommentit yllätyksettömät

Sanoma toisti ohjeistuksensa vuodelle 2022, jonka mukaan yhtiö odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,25-1,3 mrd. euroa (2021: 1,125) ja operatiivisen liikevoitto-%:n ilman hankintamenojen poistoja olevan 15-16 % (2021: 15,8 %). Ennusteissamme ennen Q1-raporttia odotimme Sanomalta vuonna 2022 noin 3 %:n liikevaihdon kasvua ja 15,6 %:n oikaistua liikevoitto-% (ilman PPA-poistoja), mitkä olivat linjassa konsensuksen vastaavan ennusteen kanssa. Tätä ja hyvin odotuksien kanssa linjassa ollutta Q1-raporttia mukaillen ei alustavan arviomme mukaan kuluvan vuoden ennusteisiimme kohdistu olennaisia muutospaineita.

Markkinakommenteissa yhtiö arvioi Espanjan opetussuunnitelmauudistuksen kompensoivan suurin piirtein odotetun Puolan laskun kuluvana vuonna. Lisäksi mediamainonnan osalta yhtiö kommentoi, että sota Ukrainassa aiheutti tilapäistä hidastumista maaliskuussa ja huhtikuun alussa. Nyt yhtiö kuitenkin arvioi markkinan olevan palautumassa aiemmin arvioidulle tasolleen. 

Käy kauppaa. (Sanoma)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 1 251,6 1 292,6 1 334,6
- kasvu-% 17,9% 3,3% 3,2%
Liikevoitto (EBIT) 142,4 156,9 175,2
- EBIT-% 11,4% 12,1% 13,1%
EPS (oik.) 0,71 0,72 0,82
Osinko 0,54 0,58 0,60
P/E (oik.) 19,1 17,1 15,0
EV/EBITDA 8,1 7,0 6,4
Osinkotuotto-% 4,0% 4,7% 4,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Sanoma on vuonna 1889 perustettu yhtiö, joka koostuu kahdesta itsenäisestä liiketoiminnosta Learningista ja Media Finlandista koostuva oppimis- ja media-alan konserni. Yhtiöllä on oppimisen liiketoimintoja 11 maassa, kun taas medialiiketoimintaa tehdään vain Suomessa. Sanomalla on johtava markkina-asema Hollannin, Espanjan, Puolan, Suomen ja Belgian oppimateriaalien ja oppimisratkaisujen markkinalla sekä Suomen mediamarkkinalla. Yhtiön tunnettuja kotimaisia mediabrändejä ja tuotteita ovat mm. Helsingin Sanomat, Iltasanomat, Nelonen, Ruutu, Radio Suomipop ja Aku Ankka.