Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sanoma
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 14.00 EUR
Kurssi: 12.02 EUR
Kurssi hetkellä: 27.4.2022 - 4:45 Analyysi päivitetty: 12.4.2022

Sanoma julkistaa Q1-raporttinsa perjantaina noin klo 08.30. Yhtiöltä odotetaan hiljaisemmalta Q1:ltä liikevaihdon kasvua ja hieman vertailukautta suurempaa tappiota oppimisliiketoiminnan kasvua ja kausiluonteisuutta heijastellen. Isossa kuvassa kyseessä on Sanomalle tuloksellisesti pienemmän painoarvon kvartaali tämän kausiluonteisuuden vuoksi. Siksi huomiomme kiinnittyykin enemmän yhtiön medialiiketoimintojen kehitykseen sekä lyhyen aikavälin näkymiin.

Vakaata kehitystä Media Finlandilla, Learningin luvut isossa kuvassa merkityksettömiä

Ennustamme Sanoman liikevaihdon kasvaneen Q1:llä reilu 3 % 216 MEUR:oon, mikä on linjassa konsensuksen ennusteen kanssa. Segmenteittäin odotamme Learningin liikevaihdon kasvaneen kausiluonteisesti hiljaisella kvartaalilla noin 3 %. Media Finlandin ennustamme kasvaneen vain vajaan 1 %:n vertailukaudesta alkuvuoden pirteästä mediamainonnan kehityksestä huolimatta. Tämän taustalla on Sanomalle merkityksellisen painetun median kokonaismarkkinaa vaisumpi kehitys alkuvuonna.

Q1 on Learningin kausiluonteisuuden takia pakkasella

Odotamme Sanoman operatiivisen liikevoiton ilman PPA-poistoja olleen Q1:llä -12,1 MEUR, mikä on linjassa konsensuksen ennusteen kanssa ja lievästi vertailukautta suurempi tappio. Arviomme mukaan Media Finlandin operatiiviseen kannattavuuteen on vaikuttanut heikentävästi Q1:llä paperikustannusten nousu printtimainonnassa, mutta samalla aluelehdissä täysimääräisesti saavutettujen synergioiden tulisi tukea kannattavuutta. Tämän takia kannattavuusennusteemme on vertailukauden tasolla. Learningin operatiivisen tappion odotamme kasvaneen hieman vertailukaudesta, minkä taustalla on liiketoiminnan kasvu ja tavanomainen kausiluonteisuus, jonka takia alkuvuosi on aina tappiollinen. Raportoidun osakekohtaisen tuloksen ennusteemme on operatiivista tulosta peilaten -0,14 eurossa, joka on linjassa konsensuksen kanssa.

Odotamme ohjeistuksen säilyvän ennallaan

Odotamme Sanoman toistavan Q1-raportin yhteydessä ohjeistuksensa vuodelle 2022, jonka mukaan yhtiö odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,25-1,3 mrd. euroa (2021: 1,125) ja operatiivisen liikevoitto-%:n ilman hankintamenojen poistoja olevan 15-16 % (2021: 15,8 %). Ennusteissamme odotamme Sanomalta vuonna 2022 noin 3 %:n liikevaihdon kasvua ja 15,6 %:n oikaistua liikevoitto-% (ilman PPA-poistoja), mitkä ovat varsin hyvin linjassa konsensuksen vastaavien ennusteiden kanssa. Oppimisliiketoiminnan kausiluonteisuuden vuoksi Q1:n yhteydessä päähuomiomme kohdistuu Media Finlandin kannattavuuskehitykseen nykyisessä kustannusinflaation värittämässä toimintaympäristössä. Lisäksi seuraamme mahdollisia päivitettyjä kommentteja mainonnan näkymistä kuluvalle vuodelle.

Käy kauppaa. (Sanoma)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 1 251,6 1 292,6 1 334,6
- kasvu-% 17,9% 3,3% 3,2%
Liikevoitto (EBIT) 142,4 156,9 175,2
- EBIT-% 11,4% 12,1% 13,1%
EPS (oik.) 0,71 0,72 0,82
Osinko 0,54 0,58 0,60
P/E (oik.) 19,1 16,9 14,8
EV/EBITDA 8,1 6,9 6,4
Osinkotuotto-% 4,0% 4,8% 4,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Sanoma on vuonna 1889 perustettu yhtiö, joka koostuu kahdesta itsenäisestä liiketoiminnosta Learningista ja Media Finlandista koostuva oppimis- ja media-alan konserni. Yhtiöllä on oppimisen liiketoimintoja 11 maassa, kun taas medialiiketoimintaa tehdään vain Suomessa. Sanomalla on johtava markkina-asema Hollannin, Espanjan, Puolan, Suomen ja Belgian oppimateriaalien ja oppimisratkaisujen markkinalla sekä Suomen mediamarkkinalla. Yhtiön tunnettuja kotimaisia mediabrändejä ja tuotteita ovat mm. Helsingin Sanomat, Iltasanomat, Nelonen, Ruutu, Radio Suomipop ja Aku Ankka.