Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Sanoma: Rohkea katsoo jo koronariskien yli

Analyytikon kommentti 25.03.2020 7:22 Sanoma
Yhtiö: Sanoma
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.50 EURTavoitehinta päivitetty: 12.2.2020
Kurssi: 7.66 EURKurssi hetkellä: 25.3.2020 - 7:07

Laskemme Sanoman tavoitehinnan nousseita riskipreemioita ja negatiivisia ennustetarkistuksia heijastellen 8,5 euroon (aik. 11,6 euroa), mutta nostamme osakkeen suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä). Yhtiö veti eilen pois aiemman ohjeistuksensa koronaviruksesta johtuen. Sanoman osake on ollut koronaviruksen aiheuttamien huolien myötä jyrkässä laskussa viime viikkoina, mutta mielestämme lasku on ollut yhtiön kokonaisuutena defensiivinen liiketoiminta huomioiden ylimitoitettua ja osakkeen arvostus on houkutteleva.

Learningin vakaus ja median tilaustuotot kantavat yhtiön yli synkän virran

Sanoman liiketoiminnan defensiivisyys on parantunut merkittävästi viime vuosina tehtyjen yritysjärjestelyjen kautta, ja arviomme mukaan noin 65 % yhtiön liikevaihdosta ja noin 75 % operatiivisesta liikevoitosta muodostuu hyvin ennustettavista oppimisen ja median tilaustuotoista. Koronariskeille alttiiden mainonnan, irtonumeromyynnin, festivaali- sekä tapahtumatuottojen osuus liikevaihdosta on siten maksimissaan noin 35 %  ja liikevoitosta noin 25 %. Sanoma kertoi 24.3. julkaistussa tiedotteessaan, että yhtiö arvioi koronan vaikutuksen mainosliiketoimintaan (liikevaihto 247 MEUR vuonna 2019) olevan merkittävä ja myös tapahtumaliiketoimintaan odotetaan heikentymistä kriisin pitkittyessä kesäkuukausille. Yhtiö ei odota nykyisten tietojen perusteella koronalla olevan merkittäviä vaikutuksia oppimisliiketoimintaan. Sanoma toisti tiedotteessaan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa sekä vahvisti edelleen tavoitteekseen jakaa vuodelta 2020 0,5 euron osingon ja tarjota kasvavaa osinkovirtaa.

Yhtiön ohjeistuksessa piti olla pelivaraa, mutta koronariskien myötä laskimme selvästi ennusteitamme   

Sanoma ohjeisti vielä tilinpäätöksen yhteydessä vuodelle 2020 vakaata vertailukelpoisen liikevaihdon kasvua ja noin 15 %:n operatiivista liikevoittomarginaalia. Ennen koronariskin eskaloitumista ohjeistus vaikutti näkemyksemme mukaan varovaiselta erityisesti kannattavuuden osalta, mutta syklisten tuottojen heikentyminen lähikvartaaleina käänsi ohjeistusriskit positiiviselta puolelta selkeästi negatiiviselle puolelle ja yhtiö luopui ohjeistuksestaan. Vaikka näkyvyys epidemian keston ja vaikutusten suhteen on vielä hyvin rajallinen, laskimme merkittävästi ennusteitamme eritoten Sanoman syklisten tuottojen ja medialiiketoiminnan kannattavuuden osalta. Kokonaisliikevaihdon ja operatiivisen liikevoiton osalta lähivuosien ennustemuutokset jäivät kuitenkin kohtuullisen maltillisiksi, sillä Alma Medialta ostetut liiketoiminnot tuovat kuluvalle vuodelle arviomme mukaan noin 6-8 %:n lisän yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihtoon ja operatiiviseen tulokseen. Ennustamme Sanoman liikevaihdon kasvavan yritysostojen vedolla (Iddink, Alman aluelehdet) nyt vuonna 2020 18 % 1080 MEUR:oon (vertailukelpoisesti -3 %),, operatiivisen tuloksen ollessa 160 MEUR ja liikevoittomarginaalin 14,9 % (aik. 15,5 %).

Koronahuolet avanneet kärsivälliselle sijoittajalle hyvän ostopaikan Sanoman osakkeeseen

Sanoman lyhyen aikavälin näkymät voivat olla epävarmat, mutta pitkän aikavälin potentiaaliin ja vahvaan osinkovirtaan suhteutettuna pidämme osakkeen arvostusta jo houkuttelevana. Päivitetyillä ennusteillamme ja edellisestä päivityksestä jyrkästi laskeneella osakekurssilla Sanoman arvostustaso on painunut tulospohjaisesti houkuttelevalle tasolle (2020e P/E oik. 11x ja EV/EBIT oik. 11x) ja osake tarjoaa lähivuosille jo pelkän osingon kautta hyvän tuotto-odotuksen (noin 7 %). Odotamme kuitenkin koronakriisin väistyessä myös tuloskasvukomponentin ja arvostuskertoimien nousun antavan tukea osakkeelle. Osakkeen arvostusta voisivat seuraavan 12kk:n jänteellä tukea myös mahdolliset uudet yritysostot, jotka voivat laskeneiden arvostustasojen myötä tarjota entistä parempia arvonluontimahdollisuuksia.

Käy kauppaa. (Sanoma)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Aho

Petri Aho

Analyytikko

Lisätiedot

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 913,2 1 079,7 1 116,4
- kasvu-% -30,6% 18,2% 3,4%
Liikevoitto (EBIT) 102,0 128,9 147,0
- EBIT-% 11,2% 11,9% 13,2%
EPS (oik.) 0,49 0,62 0,68
Osinko 0,50 0,50 0,54
P/E (oik.) 19,4 12,3 11,3
EV/EBITDA 9,0 5,3 5,0
Osinkotuotto-% 5,3% 6,5% 7,0%
Uusimmat ennusteet