Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Scanfil antoi positiivisen tulosvaroituksen

Analyytikon kommentti 11.06.2021 8:43 Scanfil
Yhtiö: Scanfil
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.60 EUR
Kurssi: 7.50 EUR
Kurssi hetkellä: 11.6.2021 - 8:28

Scanfil tiedotti tänään aamulla, että vahvan asiakaskysynnän johdosta yhtiö nostaa vuoden 2021 tulosohjeistustaan liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton osalta. Yhtiö arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 630–680 MEUR ja oikaistun liikevoiton 41–46 MEUR (aik. liikevaihto 600-640 MEUR ja oikaistu liikevoitto 40-44 MEUR). Scanfilin mukaan vuoden 2021 ohjeistukseen liittyy epävarmuutta johtuen tiettyjen materiaalien (puolijohteiden) saatavuudesta ja koronapandemian mahdollisista kielteisistä vaikutuksista asiakkaiden kysyntään sekä ostomateriaalien hankintaketjun toimituskykyyn.

Kuluvan vuoden ennusteemme Scanflin oikaistulle olivat 634 MEUR ja 42,3 MEUR, joten ennusteemme ovat edelleen yhtiön ohjeistushaarukan sisällä. Näin ollen ennusteisiimme kohdistuu liikevaihdon osalta selviä ja tuloksen osalta maltillisempia nousupaineita tässä vaiheessa ja myös konsensusennusteiden osalta tilanne on arviomme mukaan samansuuntainen.  Myöskään Scanfilin teollisuusvetoisen kysynnän vahvana jatkunut veto ei ole yhtiön vahvaa Q1:stä ja suotuisasti kehittynyttä makrokuvaa peilaten valtava yllätys.

Positiivinen tulosvaroitus kuitenkin jo tässä vaiheessa vuotta oli mielestämme selvä positiivinen signaali, sillä tulosennusteiden nousupaineiden lisäksi kuluvan vuoden ennusteisiin liittyvä riskitaso putoaa mielestämme melko aikaisen ohjeistuksen muutoksen myötä muutaman pykälään. Myöskään osin haastavana pysyneellä komponenttitilanteella ei näytä olevan käänteentekeviä vaikutuksia yhtiöön, vaikka Scanflin liputtaakin ohjeistuksessaan edelleen samat komponentteihin liittyvät riskit kuten aiemminkin. Odotamme kohtuullisesti arvostetun Scanfilin (2021e: P/E 15x) osakekurssin reagoivan tänään ohjeistusmuutokseen positiivisesti.

Käy kauppaa. (Scanfil)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 595,3 634,3 660,0
- kasvu-% 2,7% 6,6% 4,1%
Liikevoitto (EBIT) 44,4 42,3 45,8
- EBIT-% 7,5% 6,7% 6,9%
EPS (oik.) 0,50 0,51 0,55
Osinko 0,17 0,19 0,21
P/E (oik.) 13,0 14,7 13,5
EV/EBITDA 7,2 8,7 7,9
Osinkotuotto-% 2,6% 2,5% 2,8%
Uusimmat ennusteet

Scanfil on vuonna 1976 perustettu vertikaalisesti integroitunut ja etenkin teollisuuden elektroniikkaan asemoitunut sopimusvalmistaja. Yhtiö on keskittynyt elektroniikan ja erilaisten järjestelmien muodostamien tuotekokonaisuuksien integrointiin. Päivittäisen tekemisen tasolla tämä tarkoittaa sitä, että Scanfililla on taitoa valmistaa asiakkaan (ts. OEM-yhtiön) koko tuote tai sen osakokonaisuus. Scanfilin liiketoiminta on vahvasti Euroopan talousalueen ohjaamaa, sillä suurin osa liikevaihdosta tulee tältä alueelta.