Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Scanfil
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 7.56 EUR
Kurssi hetkellä: 9.4.2021 - 6:09

Korotamme Scanfilin tavoitehintamme 8,00 euroon (aik. 7,30 EUR) piirun kohonnutta hyväksymäämme arvostusta ja yrityskauppaoptiolle antamaamme pientä arvonlisää peilaten. Toistamme Scanfilin lisää-suosituksemme. Scanfililla on takanaan vakuuttava kannattavan kasvun vuosikymmen (10 V CAGR: myynnin kasvu 11 % ja liikevoiton kasvu 16 %) ja mielestämme hyvässä asemassa olevalla yhtiöllä on eväät kasassa kannattavan kasvun jatkamiseen. Vaikka yhtiön arvostus on viime aikoina ansaitusti noussut, näemme tuloskasvun ja osingon tarjoavan Scanfilissa yhä riittävän tuotto-odotuksen seuraavalle 12 kk:lle ja siten potentiaalisen pitkän ajan menestyjän osakkeista kannattaa pitää kiinni. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Roolipeliä joustavasti ja kulutehokkaasti pelaava sopimusvalmistaja teollisuuselektroniikan nichessä

Sopimusvalmistaja Scanfil tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ulkoistaa tuotteiden valmistus ja keskittyä omiin ydintoimintoihinsa, mikä luo asiakkaille joustoa kulurakenteisiin ja tehostaa pääomien käyttöä. Scanfil operoi pääosin teollisuuselektroniikassa, jossa pienet tuotantoerät, lyhyet toimitusajat sekä osittainen tarve läsnäoloon asiakkaiden tuotekehityksen lähellä mahdollistavat pienemmille yhtiöille kannattavan toiminnan, vaikka kilpailu toimialalla on kovaa. Scanfilin vahvuuksia ovat mielestämme kattava ja selkeästi roolitettu tehdasverkko ja toimintamalli, kulutehokas kulttuuri, pitkä kokemus toimialasta sekä tuotannon nopeus, joustavuus ja laatu. Yhtiöllä on myös vahva taloudellinen historia, mikä kuvaa Scanfilin strategian toimivuutta pitkällä aikavälillä. Scanflin pääriskinä pidämme globaalin talouden kehitystä, johon yhtiön pääosin investointivetoinen kysyntä on selvässä linkissä.

Scanfil on orgaanisesti ja yrityskaupoilla laajentuva kasvuyhtiö

Scanfilin relevantti markkina kasvaa arviomme mukaan noin 3-6 % vuodessa pitkällä aikavälillä, mitä ajaa BKT:n kasvu, teollisuuden tuotannon ulkoistamisasteen nousu ja sähköistyminen. Yhtiön markkina on erittäin hajanainen, minkä ansiosta Scanfililla on hyvä epäorgaaninen kasvualusta. Yrityskaupat ovat arviomme mukaan olennainen osa historiallisesti menestyksekkäitä yritysjärjestelyjä toteuttaneen Scanfilin kasvustrategiaa myös jatkossa. Arviomme mukaan yhtiöllä on taseessaan pelkkää velkakapasiteettia suurehkonkin (EV noin 100 MEUR) järjestelyn toteuttamiseen, joten lähivuosina järjestelyillä on edellytyksiä puskea yhtiön kannattavaan kasvuun lisävauhtia. Scanfil näyttää selvinneen koronapandemiasta vähin vaurioin ja talouden toipumisodotuksia peilaten yhtiön näkymät ovat nyt myös syklisesti hyvät. Odotammekin Scanfilin jatkavan lähivuosina kannattavaa kasvuaan.Tuloskasvun painopiste siirtyy asteittain liikevaihdon kasvun (ml. yritysjärjestelyt) harteille, sillä yhtiön kannattavuus on jo lähellä vuoden 2023 tavoitetasoa (2020 oik. EBIT-% 6,6 % vs. 2023 tavoite 7 %). 

Arvostus on noussut ansaitusti, mutta tuotto-odotus ylittää yhä tuottovaatimuksen

Scanfilin ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 15x ja 14x ja EV/EBIT-kertoimet ovat 12x ja 11x. Arvostus on noussut selvästi yhtiön matalien 5 vuoden mediaanien yläpuolelle ja noin 15-30 %:n suhteelliselle preemiolle. Pidämme arvostuksen nousua perusteltuina, kun huomioidaan Scanfilin viime vuosien toistuvat hyvät suoritukset ja asiakasriskien pienentyminen. Siten emme näe arvostusta esteenä kurssinousulle vaan kuluvalle vuodelle ennustamamme noin 8 %:n oikaistun liikevoiton kasvu ja vajaan 3 %:n osinkotuotto tarjoavat mielestämme yhä piirun tuottovaatimusta korkeamman tuotto-odotuksen. Näin ollen suosittelemme sijoittajia pitämään osakkeista kiinni ja odottamaan viimeistään keskipitkällä tähtäimellä todennäköisesti kypsyviä hedelmiä taseen lisätyöllistämisestä yritysjärjestelyillä.

Käy kauppaa. (Scanfil)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 595,3 622,0 640,0
- kasvu-% 2,7% 4,5% 2,9%
Liikevoitto (EBIT) 44,4 42,3 44,5
- EBIT-% 7,5% 6,8% 7,0%
EPS (oik.) 0,50 0,51 0,54
Osinko 0,17 0,19 0,21
P/E (oik.) 13,0 14,8 14,0
EV/EBITDA 7,2 8,8 8,2
Osinkotuotto-% 2,6% 2,5% 2,8%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Scanfil on vuonna 1976 perustettu vertikaalisesti integroitunut ja etenkin teollisuuden elektroniikkaan asemoitunut sopimusvalmistaja. Yhtiö on keskittynyt elektroniikan ja erilaisten järjestelmien muodostamien tuotekokonaisuuksien integrointiin. Päivittäisen tekemisen tasolla tämä tarkoittaa sitä, että Scanfililla on taitoa valmistaa asiakkaan (ts. OEM-yhtiön) koko tuote tai sen osakokonaisuus. Scanfilin liiketoiminta on vahvasti Euroopan talousalueen ohjaamaa, sillä suurin osa liikevaihdosta tulee tältä alueelta.