Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Scanfil
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.30 EUR
Kurssi: 6.58 EUR
Kurssi hetkellä: 18.12.2020 - 5:55

Scanfil tiedotti eilen päättäneensä Keski-Euroopan tuotannon tehostamissuunnitelmasta. Scanfil tiedotti heinäkuun alussa suunnittelevansa Hampurin tehtaan tuotannon alasajoa sekä tehtaan sulkemista. Scanfil aloitti koko Hampurin tehtaan henkilöstöä koskevan konsultaatioprosessin, joka on nyt saatu päätökseen. Scanfil on päättänyt sulkea Hampurin tehtaan. Tuotanto jatkuu Scanfil-konsernin Wutha-Farnrodan tehtaalla Saksassa ja Sierazin tehtaalla Puolassa.

Järjestelystä arvioidaan aiheutuvan noin 6 MEUR:n euron kertaluonteiset kulut, jotka kirjataan Q4:lle. Järjestelyn odotetaan tuovan noin 2,5 MEUR:n vuosittaiset kulusäästöt. Toimenpiteiden on arvioitu olevan valmiina Q3’21:n loppuun mennessä. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Scanfilin voimassa olevaan vuoden 2020 taloudelliseen näkymään.

Prosessin lopputulema oli hyvin odotettu, sillä Scanfilin oli jo tiedottanut suunnitelmasta ja alhaisesta myynnistä sekä suppeasta asiakaskunnasta kärsineen Hampurin tehtaan kääntäminen hyvälle tulostasolle olisi mielestämme ollut vaikeaa. Siten suhtaudumme Scanfilin mittakaavasta melko tuntuvista kertakuluista (arviomme mukaan kertakulut ovat myös valtaosin kassavaikutteisia) huolimatta positiivisesti ja arvioimme liikkeen parantavan yhtiön pidemmän ajan kilpailukykyä. Suunnitelman melko odotettu sinetöinti ei kuitenkaan aiheuta välittömiä muutospaineita Scanfilin ennusteisiimme tai näkemykseemme yhtiöstä Olemme kommentoineet Scanfilin uudelleenjärjestelysuunnitelmaa heinäkuussa täällä.

 

 

Käy kauppaa. (Scanfil)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 579,4 591,3 584,0
- kasvu-% 2,9% 2,0% -1,2%
Liikevoitto (EBIT) 35,3 44,1 39,5
- EBIT-% 6,1% 7,5% 6,8%
EPS (oik.) 0,50 0,48 0,47
Osinko 0,15 0,17 0,19
P/E (oik.) 9,8 13,6 14,0
EV/EBITDA 6,8 7,4 7,8
Osinkotuotto-% 3,1% 2,6% 2,9%
Uusimmat ennusteet

Scanfil on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja. Scanfilin pyrkimys omavaraisuuteen ohjaa vahvasti yhtiön toimintaa ja luo edellytykset asetetulle kannattavan kasvun tavoitteelle. Yhtiöllä on koko toimintansa ajan ollut vahva tuloksenteon kulttuuri, minkä ansiosta Scanfil on vakavarainen ja taloudellisesti luotettava kumppani asiakkailleen, toimittajilleen, omistajilleen ja henkilöstölleen.