Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Scanfil
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.60 EUR
Kurssi: 8.08 EUR
Kurssi hetkellä: 26.4.2021 - 6:29

Toistamme Scanflin lisää-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme lähivuosien pieniä ennustenostoja heijastellen 8,60 euroon (aik. 8,00 euroa). Scanflin perjantaina julkaisema Q1-raportti oli kauttaaltaan odotustemme mukainen. Yhtiön kuluvan vuoden kysyntänäkymä vaikuttaa hyvältä eikä oma suorituskyky jätä moitteen sijaa. Suurimmat huolenaiheet tulevatkin materiaalien saatavuuden puolelta. Osakkeen arvostus on kohonnut, mutta pidämme tuloskasvun ja osingon muodostamaa tuotto-odotusta vielä juuri ja juuri riittävänä. Huhtikuussa julkaistu laaja raportti yhtiöstä on luettavissa täältä.

Vuosi käyntiin odotetulla tavalla

Scanfilin liikevaihto kasvoi Q1:llä 13 % 163 MEUR:oon, mikä ylitti sekä meidän että konsensuksen ennusteet. Q1:llä liikevaihdossa oli mukana vielä 8,5 MEUR:n verran Kiinasta myydyn mekaniikkatehtaan välitysmyyntiä, mutta ilman tätäkin toteutuneet volyymit ylittivät ennakko-odotukset. Liikevaihdon kasvun taustalla oli etenkin uudistetun asiakasjaon mukaiset Advanced Consumer Application ja Energy & Cleantech -segmentit. Q1:llä Scanfilin liikevoitto kasvoi 16 % 10,0 MEUR:oon, mikä oli samalla tasalla niin meidän kuin konsensuksenkin ennusteen kanssa. Q1:llä tehtyä 6,1 % liikevoittomarginaalia voidaan pitää tyydyttävänä suorituksena matalakatteinen vähittäismyynti, Hampurin tehtaan sulkemistoimien aiheuttamat tuottavuus- ja tehokkuuslovet sekä pandemiatilanteen aiheuttamat ylimääräiset hankinnat huomioiden. Tuloslaskelman alariveillä ei ollut ennusteista poikenneita tapahtumia, mitä peilaten 0,12 euron EPS tulos osui odotuksiimme. Kokonaisuudessaan Scanfilin vuoden aloitus olikin mielestämme hyvän ja odotetun perustekemisen mukainen kvartaali.

Teimme kokonaisuuteen vain pieniä tarkistuksia

Scanfil toisti Q1-raportissa kuluvan vuoden ohjeistuksena, jonka mukaan yhtiön liikevaihto on 600-640 MEUR ja oikaistu liikevoitto 40-44 MEUR. Ohjeistuksen yhteydessä yhtiö liputti tuttuun tapaan vallitsevaan pandemiatilanteeseen ja etenkin hankintaketjun toimituskykyyn liittyvistä epävarmuuksista. Emme tehneet Q1-raportin tiimoilta muutoksia kuluvan vuoden ennusteisiimme. Teollisuuden viimeaikainen uutisvirta on ollut laaja-alaisesti erittäin pirteää ja pidämme mahdollisena, että kysyntä on jopa kehittynyt yhtiön odotuksia paremmin. Toisaalta materiaalien saatavuuksiin ja sitä kautta omaan toimituskykyyn kohdistuu haasteita Scanfilin toistaiseksi onnistuneista sopeutumistoimista huolimatta, mikä pitää lyhyen ajan ennusteriskit neutraaleina. Koko vuoden osalta odotamme yhtiön yltävän 634 MEUR:n liikevaihtoon ja 42,3 MEUR:n oikaistuun liikevoittoon. Ennustamme operatiivisen tuloskasvun pysyvän hyvänä noin 7 %:ssa  myös vuonna 2022 kasvavia volyymejä, asteittaisia tehokkuusparannuksia sekä Hampurin tehtaan sulkemisen täysimääräisiä kustannushyötyjä heijastellen. Pääriskit tuloskasvuun liittyen ovat mielestämme investointivetoisen kysynnän pito ja materiaalien saatavuus.

Tuotto-odotus juuri ja juuri riittävä ja uskomme ajan olevan laatunsa osoittaneen yhtiön omistajan puolella

Scanfilin ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 16x ja 15x, kun taas vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 12x ja 11x. Arvostus on noussut selvästi yhtiön matalien viiden vuoden mediaanien yläpuolelle ja noin 10-30 % suhteelliselle preemiolle. Pidämme tätä perusteltuna, kun huomioidaan Scanfilin viime vuosien johdonmukaiset näytöt kannattavasta kasvusta ja laskenut asiakasriski. Toisaalta emme näe kertoimissa enää venymisen varaa. Odottamastamme tuloskasvusta sekä osingosta muodostuva seuraava 12 kuukauden tuotto-odotus on mielestämme kuitenkin vielä juuri ja juuri oman pääoman tuottovaadetta korkeampi.

 

Käy kauppaa. (Scanfil)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 595,3 634,3 660,0
- kasvu-% 2,7% 6,6% 4,1%
Liikevoitto (EBIT) 44,4 42,3 45,8
- EBIT-% 7,5% 6,7% 6,9%
EPS (oik.) 0,50 0,51 0,55
Osinko 0,17 0,19 0,21
P/E (oik.) 13,0 15,9 14,6
EV/EBITDA 7,2 9,4 8,5
Osinkotuotto-% 2,6% 2,4% 2,6%
Uusimmat ennusteet

Scanfil on vuonna 1976 perustettu vertikaalisesti integroitunut ja etenkin teollisuuden elektroniikkaan asemoitunut sopimusvalmistaja. Yhtiö on keskittynyt elektroniikan ja erilaisten järjestelmien muodostamien tuotekokonaisuuksien integrointiin. Päivittäisen tekemisen tasolla tämä tarkoittaa sitä, että Scanfililla on taitoa valmistaa asiakkaan (ts. OEM-yhtiön) koko tuote tai sen osakokonaisuus. Scanfilin liiketoiminta on vahvasti Euroopan talousalueen ohjaamaa, sillä suurin osa liikevaihdosta tulee tältä alueelta.