Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Scanfil
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.60 EUR
Kurssi: 8.74 EUR
Kurssi hetkellä: 6.8.2021 - 8:50 Analyysi päivitetty: 14.6.2021

Scanfil julkisti tänään kello 8:00 Q2-tuloksensa, joka oli meidän ja konsensuksen odotuksia heikompi operatiivisen kannattavuuden osalta. Kesäkuussa päivitetyn ja tuloskasvua indikoivan ohjeistuksensa Scanfil piti odotetusti ennallaan ja myös varoitus materiaalien saatavuusongelmista toistettiin yllätyksettömästi. Odotamme Scanfilin viime aikoina melko ripeästi nousseen osakekurssin ottavan tänään rekyyliä alaspäin kvartaalitulospettymyksen takia, vaikka pidemmälle perspektiiville raportti ei mielestämme draamaa tarjonnutkaan.

Scanfilin liikevaihto kasvoi Q2:lla hyvästä vertailutasosta 11 % 173 MEUR:oon. Näin ollen liikevaihto ylitti meidän ja konsensuksen ennusteet. Liikevaihdossa oli kuitenkin sisällä uutena eränä reilut 5,4 MEUR tilapäistä ja matalakatteista myyntiä, joka on liittynyt toimitusketjun pyörittämiseen epätyypillisissä olosuhteissa. Kun myynnistä oikaistaan vielä 10 MEUR:n pudotus Kiinan myydyn tehtaan niin ikään matalakatteiseen välitysmyyntiin liittyen, Q2:n vertailukelpoinen kasvu oli reilut 6 %. Tämä on näkemyksemme mukaan hieman nihkeä taso varsin vahvaan markkinatilanteeseen peilattuna, mutta Scanfilin asiakasportfolio on toki mielestämme jossain määrin jälkisyklinen. Asiakassegmenteistä kasvu Q2:lla oli hieman odotuksiamme kapeammilla harteilla, sillä segmenteistä kolme kasvoi selvästi ja kaksi polki paikallaan.

Liikevoittoa Scanfil teki Q2:lla 10,6 MEUR, mikä ylitti vertailuluvun niukasti ja jäi meidän sekä konsensuksen ennusteista vajaalla 10 %:lla. Liikevoittomarginaalia painoi luonnollisesti mainittu tilapäinen myynti, mutta tästä oikaistunakaan kannattavuus ei alustavan arviomme mukaan ole ollut erityisen hyvä. Syyt Scanflin perustasoon ja odotuksiin peilattuna hieman pehmeälle operatiiviselle kannattavuudelle löytyvät todennäköisesti Hampurin tehtaan syyskuussa tapahtuvaan sulkemiseen liittyvistä tuotannon siirroista ja niihin liittyneistä ylimääräisistä kuluista. Lisäksi emme yllättyisi, jos materiaalien ja rahtien nousseet hinnat olisivat nirhanneet Q2:lla hieman marginaalia, vaikka Scanfil kommentoikin korjanneen hinnoitteluaan läpi portfolion asiakassopimusten ja normaalien katerakenteiden puitteissa inflaatiota vastaavaksi. Alariveillä rahoituskulut jäivät todennäköisesti valuuttapohjaisista syistä mataliksi ja myös veroaste oli normaalitasoon peilattuna lievästi alakantissa. Siten EPS jäi Q2:lla lopulta sentin ennusteista ja asettui vertailukauden tasolle 0,13 euroon. Rahavirta oli Q2:lla vaisu, kun käyttöpääomaa sitoutui kausitekijöiden, inflaation ja toimitusketjun epävakauden takia selvästi. Odotamme kuitenkin pääosan tästä vapautuvan lähiaikoina.  

Scanfil toisti Q2-raportissa kesäkuun positiivisessa tulosvaroituksessa kuluvalle vuodelle antamansa ohjeistuksen, jonka mukaan yhtiön liikevaihto on tänä vuonna 630-680 MEUR ja oikaistu liikevoitto 41-46 MEUR. Tämä oli täysin odotettua. Lisäksi yhtiö liputti edelleen materiaalien (erityisesti (puolijohteet) saatavuustilanteen olevan epävarma, mutta toisaalta kommentit loppuvuoden kysyntänäkymistä olivat väkeviä. Alustavasti arvioimme, että Scanfilin Q2-raportti ei aiheuta erityisen voimakkaita ennustemuutoksia kumpaankaan suuntaan vaan vahva loppuvuosi paikkaa Q2:n ennustealitusta eikä raportti toisaalta anna syytä epäillä, että yhtiö olisi ajautunut sivuun vakaalta pidemmän ajan tuloskasvupolultaan. 

 

Käy kauppaa. (Scanfil)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 595,3 655,3 675,0
- kasvu-% 2,7% 10,1% 3,0%
Liikevoitto (EBIT) 44,4 44,0 46,5
- EBIT-% 7,5% 6,7% 6,9%
EPS (oik.) 0,50 0,53 0,56
Osinko 0,17 0,19 0,21
P/E (oik.) 13,0 16,5 15,5
EV/EBITDA 7,2 9,9 9,1
Osinkotuotto-% 2,6% 2,2% 2,4%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Scanfil on vuonna 1976 perustettu vertikaalisesti integroitunut ja etenkin teollisuuden elektroniikkaan asemoitunut sopimusvalmistaja. Yhtiö on keskittynyt elektroniikan ja erilaisten järjestelmien muodostamien tuotekokonaisuuksien integrointiin. Päivittäisen tekemisen tasolla tämä tarkoittaa sitä, että Scanfililla on taitoa valmistaa asiakkaan (ts. OEM-yhtiön) koko tuote tai sen osakokonaisuus. Scanfilin liiketoiminta on vahvasti Euroopan talousalueen ohjaamaa, sillä suurin osa liikevaihdosta tulee tältä alueelta.